Olivehällkyrkan

Vår tro

Ur församlingsordningen för Olivehällkyrkan står att läsa:

"Församlingens uppgifter är att göra Kristi evangelium känt och trott i världen. Församlingen fullgör sitt uppdrag genom att i vittnesbörd, tjänst och gemenskap föra människor in under evangeliets inflytande. Församlingen vill hjälpa människor:

- till att tro på Jesus Kristus och bekänna honom som Herre och Frälsare.
- till att dela efterföljelsens gemenskap med Jesus Kristus och hans församling.
- till att verka för Kristi församlings synliga enhet.
- till att tjäna medmänniskor i familjeliv och vänkrets, i arbetsliv och samhälle.
- till att upptäcka vår samhörighet med och vårt ansvar för andra människor och särskilt finna vägar till vittnesbörd och tjänst bland fattiga och förtryckta i världen.

Församlingen lever och verkar genom Guds ord och den helige Ande i gudstjänstliv och vardagsliv."

Altaret.JPG

Sakrament och förrättningar

Barn döps eller barnvälsignas i församlingen enligt föräldrarnas önskan och med förhoppning att barnet ska växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud. Församlingen delar ansvaret med föräldrarna för barnets kristna undervisning. Dopet till Kristus är en Guds gåva som tas emot i tro. Församlingen erbjuder såväl dop av barn som dop grundad på personlig bekännelse.

Nattvard firas i söndagens gudstjänst ungefär en gång i månaden. I nattvardens gåvor av bröd och vin får Guds förlåtelse och närhet genom Jesus Kristus tas emot. Även barnen är välkomna till nattvarden tillsammans med förälder eller någon annan vuxen.

Olivehällkyrkan vill vara "kyrkan mitt i Strängnäs" och är öppen för alla. Kyrkan kan användas för förrättningar såsom dop, vigslar och begravningar av den som så önskar. Ta kontakt med församlingens anställda om det skulle vara ett önskemål du har.