Olivehällkyrkan

Olivehällkyrkan - en del av Equmeniakyrkan

Olivehällkyrkan är en kristen församling som vill erbjuda dig en plats att söka Gud och växa i tro. Kyrkan ligger i Stadsskogen i Strängnäs. Gudstjänst firas varje söndag. Kyrkan vill erbjuda mötesplatser för alla åldrar, bland annat genom ett rikt barn- och ungdomsarbete och en blandad kör. Var och en är välkommen att delta i Olivehällkyrkans arbete och gemenskap!

Facebook.png

Aktuellt

21/7 11:00 Gudstjänst
Ulrika Clewemar, Marie Carlsson, m.fl. Kyrkkaffe.
Spara i din kalender
28/7 Fira gudstjänst i någon av övriga kyrkor
Spara i din kalender
4/8 11:00 Gudstjänst
Maria Öhrvall, Eskilstuna. m.fl. Kyrkkaffe.
Spara i din kalender
Mer

AffischV1927.png

Gemenskapsdag2019.png

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in