Olivehällkyrkan

Pastorns blogg

Första maj med Josef

2020-05-01

Första maj har blivit arbetarnas dag över stora delar av världen. För många är det en kampdag, för andra kanske mest en dag då man gläds åt att slippa arbeta. Åtminstone i vanliga fall.

Kanske är det fler än vanligt som saknar sitt arbete just idag? Kanske är det fler än på länge som oroar sig för hur det ska bli med arbetet och arbetsvillkoren efter pandemin?

Mycket kan sägas om arbete. I vår kultur är jobbet en viktig del av människans identitet. Det är viktigt att känna att man uppskattad för sitt arbete.

Men hur kan man tänka kristet om arbete?

Redan på Bibelns första sidor får människan arbetsuppgifter. ”Gud välsignade dem och sade till dem: »Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.«” (1 Mos 1:28) och ”Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den.” (1 Mos 2:15).

Ett gott arbete är alltså att delta i Guds skapande av världen. Det är lätt att se att det fortfarande kan vara så när vi ser vårdpersonalen som just nu sliter mot Coronaviruset. Deras arbete är en del Guds helande och upprättande. På samma sätt är det med allt arbete som klingar an med Guds syften.

I katolska kyrkan tänker man lite extra på Jesu fosterpappa Josef den här dagen. Josef var ju snickare till yrket och lärde troligtvis upp Jesus i det hantverket. Medan man t.ex. i i den romerska kulturen såg fysiskt arbete som något för andra klassens människor, slavarna, så låter Gud sin egen son få ett enkelt hantverksyrke.

Men Josef klarade också ut något som många av oss tycker är svårt idag, nämligen balansen mellan familjen och arbetet. Josef var beredd att ta ansvar i den situation som han och Maria hamnat i och han var lyhörd för Jesu behov som barn av att vara i templet.

Med Josef och andra som förebild kan vi alltså glädjas över arbetet idag och be att vårt arbete ska få vara en del av Guds goda verk i världen.

Glad första maj!

//Simon

Skärtorsdagen – En ordning för att fira Herrens måltid hemma

2020-04-08

Även om vi som församling har svårt att samlas till getsemanestund så kan vi ändå fira måltid till åminnelse av Jesus och i glädje över det nya förbund som han inrättar denna dag. I vetskap om att flera gör det kan vi ändå känna en samhörighet. Trots att vi sitter vid varsitt bord, är det ändå Jesu bord. Sätt er vid middagsbordet som ni dukat med det ni tänkt äta till kvällsmat. Se till att det finns bröd, någon dryck och en Bibel.

Läs/lyssna
Skärtorsdagens händelser berättas i Matteus evangelium 26:17-74. Det kan t.ex. passa att läsa v17-29 före maten och 30-74 när ni ätit färdigt, för att på det sättet leva sig in i händelserna. Du kan också läsa berättelserna i någon Barnens bibel om det passar sällskapet bättre.

Fundera på:
Hurdan är Jesus i berättelsen?
Vem skulle du vilja vara/hur skulle du vilja vara i berättelsen?
Vad skulle du vilja säga till Jesus?


Be
Tacka Gud för hans närvaro och för det du är tacksam för, både i bibeltexten du just hört och det som finns runt omkring dig. Be Vår fader. Be slutligen Gud välsigna er måltid med den bordsbön som känns naturlig eller nedanstående:

Herre, Jesus Kristus,
du tjänade dina bröder och systrar vid ert gemensamma bord.
Sänd din Ande I våra hjärtan, så att vi villigt tjänar varandra
i glädjen över din närvaro i vår gemenskap.
Du som lever och råder från evighet till evighet.
Amen


Dela
Läs 1 Kor 11:23-25

Ta det bröd ni har på bordet, dela åt varandra.

Ta den dryck ni har på bordet (kanske druvjuice, vin eller avalkoholiserat vin dagen till ära), dela till varandra.

Om ni vill kan den som delar säga något, t.ex:
Vid utdelande av brödet: Jesus gav sitt liv för dig,
Vid utdelande av vinet: för att du ska få leva.

Ät tillsammans och gläds åt gemenskapen med Jesus och varandra!

Pilgrimspromenad

I lördags, 4/5, samlades vi till en pilgrimspromenad inför påsken på Södra kyrkogården. Isolerad på en pytteliten ö i Grekland, landsatt efter att en storm blåst upp under fisketuren, konstruerade biskop emeritus Martin Lönnebo sin vida spridda Frälsarkrans. Därför reflekterade. vi över "livets pärlor" mitt i vår Corona-isolering. Ett gång samlades för bön, meditation och andakt. Det var fint att få se varandra igen och det väcker en längtan till den dag då man säger att coronaviruset inte längre är något hot så att vi kan mötas som normalt.

Men det får bli ett stycke längre på vår gemensamma vandring, som trots allt fortsätter.

Samling framför gudspärlan

Gudstjänst för alla åldrar på palmsöndagen

famgtj1.jpg

famgtj2.jpg

famgtj3.jpg

Mitt i stormen ropar vi till Gud

Jag går runt och tänker på Jona. Den sträve antihjälten som i en Bibelns dråpligaste böcker tar sig för den omöjliga uppgiften att fly från Gud.

Jona blir kallad att vara profet och han får uppdraget att resa till den stora staden Nineve, supermakten Assyriens centrum för att predika omvändelse. Men istället försöker han ta sig till Tarshish, som troligtvis förstods som en bild för ”så lång bort som möjligt” av jonabokens första läsare.

Men på havet blåser det upp till storm. Sjömännen kämpar på däck och alla ropar högt åt sina olika gudar om räddning. Jona ligger och sover under däck. Skeppets kapten väcker honom och uppmanar även Jona att ropa till sin Gud, ”Kanske den guden tänker på oss så att vi inte går under” (Jona 1:6) resonerar han. Jona förstår att det är för hans skull som stormen rasar och motvilligt går de andra besättningsmännen till slut med på att kasta honom över bord. Där räddas han av den stora fisken som spottar ut honom på stranden efter tre dagar under vilka Jona får brottas med Gud i bön och omvända sig.

Många människors grundvalar rubbas just nu. Det kan handla om den ekonomisk trygghet, tillit till samhällets institutioner eller självbilden av att vara en människa som alltid klarar sig själv.
Vi ropar till våra olika ”gudar” men upplever inte att vi får några svar.

Den Gud som kaptenen ville att Jona skulle ropa till tänker även på oss idag, så att vi inte behöver gå under. Just det säger Jesus själv: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.” (Joh 3:16-17) När världen ropar efter något att hålla fast vid kan vi med göra det vi alltid gjort, lita på Herren och ropa efter hans räddning. Vi gör det inte bara för vår skull, utan för hela den värld som just nu kan kännas som en båt på ett stormigt hav.

Herre förbarma dig över oss!

//Simon

2020-03-31

De 72 (åriga?) sänds ut

Lukas berättar i sitt evangelium att Jesus först sänder ut sina 12 lärjungar, två och två, för att göra det han själv gjorde: ”att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska” (Luk 9:2). En tid efter att de 12 kommit tillbaka så sände Jesus ut ytterligare 72 personer med samma uppdrag och befogenhet.

I Apostlagärningarna läser vi att apostlarnas församling får ett uppdrag att förkunna budskapet om Jesus till jordens yttersta gräns (Apg 1:8). Men det är först när de tvingas på flykt från en våldsam förföljelse som de lämnar Jerusalem och verkligen får ta tag i sitt uppdrag.

Precis som apostlarna så befinner vi oss i ett exceptionellt läge just nu med den pågående coronakrisen. Mycket av det som sker känns väldigt tråkigt. Att behöva ställa samlingar. Att behöva hålla sig hemma. Men kanske kan och vill Gud använda också den här situationen för att vi ska få komma en bit ytterligare i uppdraget.

Vi har en kyrkobyggnad i församlingen och det är vi glada för, det är en plats som vi avskiljt särkilt för bön, gudstjänst och gemenskap. Men det innebär inte att Gud inte är lika nära när vi ber i hemmen eller i ute på våra promenader. ”I bönen är vi alltid förenade med hela kyrkan, med alla änglar och helgon och med Jesus själv. Med utsatta anhöriga och med alla andra som lider av att inte få vara varandra nära.” skriver författaren Alva Dahl i en krönika (https://www.dagen.se/kronikor/alva-dahl-i-bonen-ar-vi-alltid-forenade-1.1684725). När vi inte kan träffas i kyrkan får kyrkan plötsligt delas i celler och spridas till de platser vi befinner oss. Kanske kan det här bli en tid då vi som församling får ”avskilja” många nya delar av Strängnäs som bönens och gudstjänstens platser?

Min bön för den här tiden och för oss som församling lånar jag från Jesus: ”Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd”. Amen.

Guds frid!

//Simon

2020-03-26

Den heliga Anden och vi har beslutat

Denna text är en predikan av pastor Simon Alander i Olivehällkyrkan 2019-11-10. Predikan är del 8/8 i serien "Till jordens yttersta gräns" om Apostlagärningarna.

Apg 15:1-33
Apostlarna ställdes snart inför en viktig fråga: hur ska man egentligen fatta beslut i en kristen församling? Var den första församlingen demokratisk? Hur ska vi göra idag? Vart leder den heliga anden dig, mig och församlingen härnäst?

Den 21 september 1848 bildades den första organisationen i Sverige där både män och kvinnor oavsett samhällsklass eller blodsband hade varsin demokratisk röst. Det var den första baptistförsamlingen som står i direkt i historisk relation till vår församling idag.

Ändå är det kanske inte demokrati och platta strukturer som de flesta tänker på när de tänker på kyrkan. Åtminstone inte historiskt.

Idag får vi en inblick i den första kyrkans sätt att fatta beslut. Och hantera den splittring som kan uppstå i alla gemenskaper, vare sig det är en församling, förening eller familj.

Till jordens yttersta gräns, så lydde uppdraget från Jesus. Sedan Paulus blivit en del av den unga jesusrörelsen hade den växt och kommit att innefatta en stor mångfald av människor. Som bekant är det inte alltid så enkelt att leva tillsammans med människor som är väldigt olika sig själv. Frågan hade börjat växa, vad är det egentligen som håller oss samman? Vad är den minsta gemensamma nämnaren? Hur olika kan vi vara och ändå vara en kyrka?

Det som hade hållit samman guds folk i historien var ju att man följde Toran, Guds lag som givits genom Mose. Ändå från Abrahams tid hade man haft omskärelsen som ett yttre tecken på att man tillhörde samma Gud och samma folk. Kunde inte det bara det få fortsätta vara tecknet för den kristna rörelsen?

Det låter ju praktiskt i och för sig. Men vad sänder det för signal? ”Okej, ni får komma hit, men då får ni anpassa er och bli som vi”.

Just den signalen verkar en grupp tagit på sig att sända. Och det är Paulus som de oroar sig för. Han som förkunnat att omskärelsen och lagens yttre identitetsmarkörer inte är nödvändiga för de icke-judiska kristna. Så de följer Paulus i hasorna till Galatien, Antiochia och andra platser för att korrigera Paulus.

Det ledde förstås till både förvirring och smärta för dem som nyligen kommit till tro.

Det är lätt att känna igen sig i det där mönstret. Både i och utanför kyrkan finns det frågor som man aldrig tycks komma förbi. Man fastnar i ständiga debatter eller så tiger man om meningsskillnaderna för att man vet att man inte kommer någonstans ändå. Och allt det där leder till synliga eller osynliga sår och till en osäkerhet.

Paulus ser riskerna med att fortsätta förkunna lagen som rättesnöre. Han var ju farisé från början och visste förstås vilka risker som finns med legalism. Bokstaven kan komma att skymma Gud och så blir reglerna till för sig själva, inte för människans bästa. Det är inte lagen det är fel på utan människans förhållande till den.
Paulus och de andra som drev den linjen såg att Jesus ju var den som fullkomnade lagen. ”Du skall älska din nästa som dig själv” är sammanfattningen av det liv som lagen ville leda till. Det ser vi nu klart i Jesu liv som nådde sin kulmen i utgivandet på korset.

Genom Guds ande tar lagen plats i de troendes hjärtan. Målet är fortfarande detsamma, kärleken. Men vägledningen är direkt och situationsanpassad genom Anden.
Sträng taget kan man säga att det är lätt att avfärda en nedskriven regel. Man kan säga ”det går inte, jag klarar det inte” eller ”det är bara en regel, den gäller inte mig”. Men med Anden i våra hjärtan så inser vi att ett svek mot lagens principer inte bara är ett brott mot en konstig regel utan ett brott mot oss själva och ytterst sett mot Gud.

Men detta var man alltså inte helt överens om i den tidiga kyrkan. Man hade inte alla svaren när man satte igång. Och det är kanske inte så överraskande när man tänker efter? Vi som sitter här 2000 år senare kan väl lugnt konstatera att kyrkan fortfarande inte löst alla frågor. Vi tar det i steget.

Men vi behöver inte nöja oss med konliktläget. Det gör inte apostlarna. Den unga kyrkan inser att man måste sammankalla till kyrkokonferens eller koncilium. Det första i sitt slag. Det sker för öppen ridå och både församlingen då och vi nu får vara med och lyssna.

Vi kan notera att Petrus och Paulus framför karismatiska argument. De hänvisar till erfarenheten av Gud. Att Anden verkat på särskilda sätt även bland hedningarna. Om omskärelsen var ett kroppsligt tecken och lagen var den livsstil som tidigare utgjort identiteten hos Guds folk så verkar Petrus och Paulus ha upptäckt att den nya gemensamma nämnaren är Anden. Andens uttryck och Andens frukt blir nya markörer.

Det nöjer sig dock inte hela församlingen med. Man kommer osökt att tänka på missionsförbundets gamla ledare Paul Peter Waldenström och hans ständiga motto: ”Vad står det skrivet? Vart står det skrivet?”. Det verkar som att Jakob har den rollen i den tidiga kyrkan. När han får höra vad Petrus och Paulus vittnar om så kastas nytt ljus på bibelordet. Han hittar stöd för hållningen i Bibeln, det blir vändningen för honom.

Och så landar man i att kyrkans gemenskap när till för alla och kan ta uttryck i olika kulturer och sammanhang. Precis som Gud inkarnerades, blev människa på jorden, så kan Andens gemenskap inkarneras i alla olika folk och kulturer. Till och med i Sverige 2019.

Vad kan då vi ta med oss av den här berättelsen om beslutsfattande i Andens gemenskap?

Vi får några frågor från apostlamötet, principer som var vägledande för dem och som kanske kan vara till hjälp även idag:

1) Vad gör Anden?
Anden är det ständige aktören i Apg, det har vi fått se under de här gudstjänsterna. Anden visar på Guds närvaro på spektakulära sätt. Anden gör sjuka friska. Anden lägger ord i munnen på apostlarna för de står inför rätta eller när de ska predika. Och Anden leder.

Anden går hela tiden före församlingen. De ber, och är på det sättet på alerten. Men det är Anden som får saker att hända, inte minst i missionen. Anden leder Petrus till romaren Cornelius, som redan börjat lära känna Gud. Anden leder Filippos till den etiopiske hovmannen som sitter och läser Jesaja. Anden leder Paulus till Lydia i Filippi som blev den första kristna ledaren i Europa.

Anden går före oss även idag och visar människor vem Jesus är. Vi är bemyndigade att lyssna till Guds röst i våra hjärtan, och inte minst hos varandra. Lär vi oss känna igen Anden så vet vi vart vi ska gå.

2) Vad säger Bibeln?

Erfarenheten och Bibeln. Erfarenheten som tolkningsnyckel till Bibeln. Och erfarenhet tolkad genom Bibeln. Det är goda grunder för beslutsfattande även idag.

Vi behöver Bibeln både för vägledning och som en utomstående auktoritet som kan säga åt oss när vi är på fel väg.

I ljuset av det förflutna är allting upplyst. Vi är del av en historia lika lång som världens historia där människor har sökt och fått erfara Gud. Vi står i Bibelns fortsatta berättelse, på väg mot Jesu återkomst och det eviga livet. Det är inte bara en berättelse bland andra, det är vår berättelse. Det gör förstås ganska stor skillnad för vårt sätt att tänka och prioritera.

3) Har vi fattat ett gemensamt beslut?

”Den helige Ande och vi har beslutet”. Det är vad man landar i. Inte ”Paulus övertygade oss om…” eller ”Petrus beslutade efter tilltal av den Heliga Anden…”. Inte ens ”en majoritet av delegaterna uppfattade Andens vilja såhär…”.

Poängen med att mötas var att de behövde varandra för urskilja Guds vilja.

Det är ”tillsammans med alla de heliga [vi] förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet 19och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.” skriver Paulus i Ef 3:18.

Det kan vara lätt att känna lite skepsis när någon börjar tala om att vi ska göra si eller så för att Gud sagt det. Exemplen på hur sådant kan leda fel är många. Men problemet kanske inte är att inte tillräckligt många uttrycker sig så? Om bara en eller några personer anser sig stå som talespersoner för Guds vilja blir det snabbt farligt. Men om alla har den förmågan kan man bara tillsammans hjälpas åt att se hela bilden.

Om jag förstår de gamla baptisterna rätt så var det just därför de blev demokrater. Det var egentligen inget mål i sig utan ett medel. Målet var att söka Jesu vilja. Då blev demokratin den enda rimliga vägen. För Jesus talar genom allt Andens folk.

4) Bygger beslutet på hänsyn och kärlek?

Vad landar apostlamötet i?
Jo, att de hedningar som kommit till tro inte behöver omskäras. De är inte andra klassens frälsta, utan frälsta så som dom är. Det har Anden borgat för. Andens gemenskap är enhet i mångfald. Inte enhet genom uniformitet.

Men i den tidiga kyrkan verkar hänsynen mot varandra vara en viktig drivkraft. De följer inte bokstaven på det sättet att det går lika bra att hålla sig precis på gränsen till vad som är okej. De drivs av kärleken som verkligen söker den andres bästa. Därför ska även hedningarna som kommit till tro anpassa sig för att inte uppröra dem som har andra kulturella ideal. De ska göra anpassningar för att kunna ha gemenskap med dem som är annorlunda. I deras fall var det att undvika sådant som förknippades med livet i templen i de grekiska och romerska världen. Där kunde man äta kött av djur som offrats till avgudar och det kunde pågå prostitution som en del av riten. Just det där med köttet var viktigt eftersom måltidsgemenskapen var så viktig. Måltidsgemenskap var lika med andlig gemenskap. Den kunde man inte riskera. Därför skulle de som kunde tänka sig att äta kött eller blodsmat avstå för att de som inte ville göra inte skulle ”komma på fall” som Paulus skriver.

Håller det efter ”Kärlekens bud”? Vad gör det här beslutet för mins syskon? Det är ytterligare en parameter att ta med när vi fattar beslut i församlingen.

Dessa fyra frågor:

Vad gör Anden?
Vad säger Bibeln?
Är det gemensamt?
Bygger beslutet på hänsyn och kärlek?

Kan nog vara ganska bra både när vi som församling fattar beslut och när vi står inför beslut i våra egna liv.

Och vi för använda dem och andra bra frågor i ljuset av det löfte Jesus ger: Ni skall få kraft när den helige Ande kommer över er.

Vi är olika men vi hör ihop. Det är utmanande ibland, men det är i grund och botten en styrka. Allt det där möts på något sätt i nattvarden, brödbrytandet, som ju också återkommer gång på gång i Apostlagärningarna.

I nattvarden får vi inte bara höra och försöka förstå, vi får också känna och se att vi hör ihop. Med Jesus och med varandra. I nattvarden står vi tillsammans ock bekänner ramarna för vår tro. Allt är inte löst varken av teologiska frågor eller praktiska. Allt är inte löst av konflikter. Men vi står tillsammans och bekänner att vi alla har gjort fel. Att vi alla blivit utsatta. Att vi alla när rädda ibland. Och vi önskar varandra frid. Vi får tillsammans höra att vi är förlåtna och accepterade av Jesus. Att vi när välkomna till hans eget bord där himmel och jord möts. Gåvorna kommer från jorden som Gud har skapat, vi ber om Andens närvaro.
Vi stöter mot varandra när vi rör oss mot brödet och vinet, men vi behöver inte tränga oss. Det räcker åt alla. Vi visar hänsyn. Den som inte kan gå med egna steg får hjälp. Vi behöver inte sträcka oss lång efter gåvorna. Vi öppnar våra händer och tar emot från samma fat, från samma kalk. I den stunden är din välgång min framgång, dina sår min smärta, men allt blir helt eftersom det sammanfogas i Jesus Kristus som lät sig brytas för att hela. Fläckarna är kvar, det krångliga krokiga asymmetriska är kvar, men allt är rent. Det är försmaken. Det är aningen av djupet och höjden, längden och bredden i Guds kärlek.

Vi ska strax få fira nattvarden.

Nu fortsätter berättelsen. Uppdraget att vittna om Jesus till jordens yttersta gräns kvarstår. Och det är vi som fått mandatet och ansvaret att bära det. Jesus har kallat oss, vi får vara med, Olivehällkyrkan i Strängnäs, och alla andra kyrkor av andefyllda lärjungar.

Amen

duva.liten_.png

Tro utan facit - ett överlåtet liv

Denna text är en predikan av pastor Simon Alander i Olivehällkyrkan 2019-11-03. Predikan är del 7/8 i serien "Till jordens yttersta gräns" om Apostlagärningarna.

Del 1: Inledning

Jag vet inte om du är en sån som går igång på riktigt gamla grejer. Sådan är jag. En riktigt bra dag för mig är när jag får gå runt på Medelhavsmuseet i Stockholm, där man kan få se föremål som funnits 2-3000 år.
Det är en svindlande känsla att stå några decimeter från en antik skulptur, som en människa lik mig men ändå så annorlunda, stått och arbetat med för så länge sedan. Jag blir nyfiken. På vad det den där personen levde för liv. Vad tänkte han eller hon på där under arbetet. Vad var det för liv skulptören levde?

Men när jag står där kan jag också bli lite avundsjuk på andras historia. För oss i Sverige är ju ett riktigt gammalt föremål kanske på sin höjd tusen år. Och då är det ofta någon liten järnbit som man med ganska mycket god vilja kan föreställa sig en gång varit en pilspets eller något sådant.
Samtidigt finns vackra, avancerade konstverk bevarade från Mesopotamien och Egypten som kan vara 4000 år gamla. Som svensk kan man drabbas av lite mindervärdeskomplex.

Efter som jag fascineras av historien och gamla föremål så förstår ni säkert att jag blir glad när jag får tag på ett 2000 år gammalt avskedstal ordagrant nedskrivet. Jag kulle vilja läsa några rader ur det för er ikväll och fundera lite mellan sångerna på vad det kan säga oss idag.

Det är egentligen ett tal som hålls av en som heter Paulus. Är du bekant Bibeln har du säkert både läst om honom och texter av honom. Hans kanske kändaste citat är: ”Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.” ur en dikt om kärleken som brukar läsas på bröllop.

Paulus levde ett spännande liv. Få människor fick resa och uppleva så mycket av den då kända världen som han gjorde. Han fann sitt stora kall, sin livsuppgift ganska mitt i livet. Och det var att resa runt berätta för människor om Jesus Kristus.

Till de plaster han kom, framförallt i det vi idag kallar Turkiet och Grekland samlade han små grupper som bildade Kristna församlingar.
Efter 30 år av det livet så inser Paulus att han inte har så långt kvar. Han har varit i staden Efesos i tre år och hunnit blir god vän med församlingen där. Men han känner att det är dags att resa vidare. Han har en stor uppgift kvar. Han vill ta sig till Rom. Men först måste han till Jerusalem där allting började. Så han samlar sina vänner i Efesos för att berätta för dem att han ska ge sig av och att de inte kommer se honom igen.

Vännen Lukas berättar vad han sa:

”Ni vet hur jag har uppträtt bland er hela tiden, från första dagen jag kom hit till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och under prövningar som jag har utsatts för genom judarnas anslag. Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det, offentligt och i hemmen, och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår herre Jesus. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som skall möta mig där. Jag vet bara att den heliga anden i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig; jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium.

Och nu ser ni mig aldrig mer, det vet jag, alla ni som jag har besökt och förkunnat riket för. Därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan. Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnat er skall farliga vargar som inte skonar hjorden tränga in bland er. Ur era egna led skall det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna, och kom ihåg att jag i tre års tid dag och natt har väglett var och en av er under tårar. Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på ett sådant sätt, skall ta er an de svaga med herren Jesu egna ord i minne: Det är saligare att ge än att få.”
(Apg 20:17-36)

Efter sitt tal föll Paulus på knä och bad tillsammans med alla de andra. De grät häftigt, omfamnade honom och kysste honom. Det som smärtade dem mest var hans ord att de aldrig skulle få se honom igen. Slutligen följde de honom till båten.

Del 2: Det som ligger bakom - att tolka och acceptera sin livshistoria

Gjort är gjort. Sagt är sagt. Det som hänt kan vi aldrig ändra på.

Eller nja, det kanske bara är delvis sant.

Karmelitmunken Wilfrid Stinissen skriver att ”Så länge vi lever är ingenting färdigt. Ingenting står fast en gång för alla… Den uppfattning enligt vilket det förflutna är oåterkalleligt förbi gör livet mycket trist.” (Vandring till sanning, Libris, 2007)

Stinissen menar att det som hänt i våra liv inte är statiskt. Våra livshistorier kan få olika mening beroende på vad som händer sedan och vilket ljus som kastas på det när vi ser det backspegeln.

Det finns flera exempel på det där, både positiva och negativa. I närtid har MeToo-rörelsen på många sätt förändrat det förflutna när många idag har svårt att uppskatta diverse konstnärliga verk på grund av vad som avslöjats om deras upphovsmän.

Men självklart finns det gott om positiva exempel. Tänk på en sådan som Oskar Schindler som under andra världskriget gav sig ut för att tjäna en hacka på de fruktansvärda brott som Nazityskland gjorde sig skyldiga till. Det slutade dock med att kunde rädda livet på över 1000 judar genom sina fabriker.

”Ni vet hur jag uppträtt bland er ända sedan jag kom hit” säger Paulus i sitt avskedstal till vännerna i Efesos. Det finns en känsla av frid när han beskriver det som varit. Paulus vet att han gjort det han kan. Han behöver inte hänvisa till vad han har uträttat, vilka resultat han uppnått. Han vet att de vet hur han har uppträtt, hur han har varit gentemot dem. Han har väglett dem under tårar. Visat omsorg och medlidande. Det är det viktiga för Paulus.

Eftersom han gjort vad han kunnat efter vad han trott var rätt så behöver han heller inte i det här talet gräma sig över vad han inte gjorde, vad han inte hann med eller vad som inte blev bra. Det är bilden av en person accepterat sin livshistoria.

Och detta trots allt. För att Paulus var en omsorgsfull kristen ledaren och vän är sannerligen inte det enda som kan sägas om honom. Från början var han en av den kristna trons värsta förföljare. Han ansåg att kärleksbudskapet om Jesus var tvunget att stoppas till grad att man inte kunde sky våld och hot som medel. ”Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse.” (Apg 8:3).

Hur kunde Paulus som hade allt det där på sitt samvete sluta som en kristen ledare som ser tillbaka på sitt liv med frid och acceptans?

Jo, genom att Jesus själv kom i hans väg. Han fick ett möte med Jesus som förvandlade honom. Det är inte på grund av glömska eller dövat samvete som Paulus kan tolka sitt liv så som han gör. Hans förflutna fick en ny mening i mötet med Jesus.

Gud är en skapande Gud. Vi får veta det på Bibelns allra första sida. Gud skapar ljuset, himlen, jorden och allt den rymmer ur intet. Vi människor kan göra något bra av det vi har i våra händer men Gud kan skapa ut intet.
Gud ger från början människan allt hon behöver av mat som jorden ger, gemenskap med Gud och varandra och en meningsfull uppgift. Att efter Guds vilja och syften ta hand om varandra och den här planeten.

Men människan accepterar inte den rollen. Hon vill själv definiera vad som är gott och ont och arbeta för sina egna syften. Det leder minst sagt till en del problem. När man inte längre ser på världen och varandra som gåvor från Gud så blir allt ett villebråd att erövra eller besegra. Livet som var skapat för meningsfull gemenskap blir istället en kamp för överlevnad.

I den kampen blir givmildhet, omsorg, uppmuntran och kärlek lätt ett hot. Därför förkastas Gud av många när han hela tiden söker kontakt med den mänsklighet han skapat. Till slut kommer Gud själv ner i kampen, blir en människa som föds i stall och som lever mitt ibland vanligt folk i Jesus Kristus. Jesus visar oss en annan väg. Det visar sig ytterst på korset där Jesus tar allt det mörker och den smärta som människan kan uppbåda på sig. Han tar det med sig i graven och kommer tillbaka uppstånden på den tredje dagen. Döden blir till liv. Det trasiga blir helt. Brottet blir till räddning. Jesus bryter med den onda cirkel av våld och hämnd som människan skapat och kommer tillbaka och erbjuder sin förlåtelse och vänskap.

Det är det som förvandlar Paulus. Hans radikala omvändelse från mörker till ljus vittnar om att Gud fortsätter verka och skapa i världen, han skapar nytt i våra liv. Det som Paulus kunde ha ångrat och grämt sig över, det som kunde ha begränsat honom blir istället vägen till ljus och frihet.

De flesta av oss har kanske inte hart en så dramatisk bakgrund. Ändå finns det saker i allas liv som vi ångrar. Sådant där som hugger till helst plötsligt i magen när man inte kan sova. Eller som kommer tillbaka i en viss situation. Det kan vara saker vi behöver förlåtelse för från andra. En berättigad känsla av skuld. Det kan vara en situation vi minns och skäms för hur vi agerade i. Ibland är det helt enkelt vårt sårade högmod som ger sig till känna: jag trodde jag var bättre än så. Eller så är det den där vaga och ogrundade känslan av skuld och skam som inte går att koppla till något specifikt. Bara en känsla av att jag är fel, eller inte lika bra som de andra.

Oavsett vad är så är det förflutna inte statiskt. Det kan bli förvandlat. Jesus har dött och uppstått för 2000 år sedan. Men mitt och ditt liv kan få en ny mening genom det idag. Gud som skapat dig och vill att du ska finnas till kan också nyskapa dig och din livshistoria.Någon ser alltid med nåd och kärlek och på din livshistoria. Någon vill ge dig en annan definition av vem du är.

Oändlig nåd mig Herren gav och än idag mig ger/Jag kommit hem, jag vilsen var, var blind men nu jag ser.

Det kan bli så för dig och för mig som för Paulus och många andra. Låt oss inte missa den chansen!Del 3: Att våga välja vägen framåt

Jag måste erkänna att jag inte visste vem Dag Hammarskjöld var innan jag av helt andra skäl råkade hamna i den skogsdunge utanför Ndola i norra Zambia där hans plan störtade den 18 september 1961.

Jag fick snart lära mig att han är en av de kändaste svenskarna för människor runt om i världen. Detta genom sin roll som FN:s blott 2:a generalsekreterare under en turbulent tid i världen mellan 1953 och 1961. Efter två uppslitande världskrig och ett galopperande kallt krig mellan öst och väst stod Hammarskjöld i mitten och försökte föra den lilla människans talan. Det var på väg till en fredsförhandling i Kongo som hans plan mystiskt störtade.

Dag Hammarsköld var en offentlig figur, men han levde ett rikt inre liv något i det tysta. Han älskade litteratur, musik och filosofi men också friluftsliv. Efter hans död hittade man en bok i hans lägenhet på Manhattan. I ett brev intill boken kallade han den ”en slags vitbok” eller ”dagbok” ”rörande mina förhandlingar med mig själv och Gud”.

Jag fick tag på den där boken på en loppis några efter att jag varit på olycksplasten i Zambia. Man läser den förstås i ljuset av som hände Hammarskjöld, men det är ändå en märkvärdig känsla boken igenom att han visste vad som väntade honom. ”Snart stundar natten” är en återkommande rad i hans korta dikter och aforismer.

I december 1960 skriver han:

Vägen,
Du skall följa den

Lyckan,
Du skall glömma den

Kalken,
Du skall tömma den

Smärtan,
Du skall dölja den

Svaret,
Du skall lära det

Slutet,
Du skall bära det.


(Vägmärken, Albert Bonniers förlag, 1963)

Jag påminns delvis av de där raderna när jag läser Paulus avskedstal till vännerna i Efesos.

”Och nu ser ni mig aldrig mer, det vet jag, alla ni som jag har besökt och förkunnat riket för.” säger han.

Både Paulus och Hammarsköld levde med övertygelsen om att de var kallade till något som var större än deras egna liv och insatser. Därför var de helt överlåtna sina liv.

Hammarsköld skrev också:

”Bägarens stolthet är drycken, dess ödmjukhet tjänandets.
Vad betyder sedan dess brister?” Och på ett annat ställe: ”Vägen valde dig och du skall tacka den”.

Det verkar finnas några saker som är universella för alla människor och alla tider.

En sådan sak är att livet har en biologisk gräns. Vi lever inte hur länge som helst.

För det andra så verkar det som att framtiden alltid har tett sig oviss. Varje steg vi tar är unikt och i någon mån oprövat.

På ett sätt går livet och tiden alltid framåt och för oss mot det där givna stoppet. Vi följer den blinda ledstången genom ett släckt trapphus.

Men ändå väljer vi ganska så mycket vilka steg vi ska. En människa är ingen eka utan åror som bara driver runt. Hon är mer som en segelbåt som kan fånga upp olika vindar.

Vi har alla olika mycket kvar av våra liv, det påminns vi om en sådan här helg när vi tänker på dem som gått före.

Vi har alla i någon mån en möjlighet att efter våra unika utgångslägen välja vilka vindar vi vill låta driva oss, vilka steg vi vill ta. Och allt beror förstås på vad som är målet.

Både Paulus och Dag Hammarskjöld sträckte sig mot mål som låg bortom deras egna liv och livshistorier. De sökte det som Jesus kom för att visa oss. Guds rike, himmelriket. Här på jorden och i evighet.

Jag tänker mig att det ger en frihet. De behövde inte skapa sina liv, de fick ta emot dem. De behövde inte definiera det goda de fick lära känna det. De behövde inte fastna vid vägvalen, för ”Vägen valde dem”.

Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6)

”Vägen” som Hammarskjöld skriver om är ingen geografisk plats. Det är en person. Att ha relation med den personen, Jesus Kristus, ger oss ett syfte och ett mål att sikta mot. En tillvaro där ”han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer.”

Samme Jesus väljer också dig och mig. Han bjuder oss att lära känna sanningen om oss själva och att visa oss vägen framåt för det som är kvar av våra liv.

Hur lär vi då känna Jesus, hur säger vi vårt ja? Om vi ska ta Hammarsköld och Paulus till förebilder så verkar det vara i bönen. Hammarsköld ber med hjälp av sin penna. Paulus ber på knä omgiven av sina vänner. Vi kan välja båda sätten.

Som alla relationer kräver det lite mod. Det kan vara svårt att gå fram och säga hej till någon man är nyfiken på. Vi har inget facit för hur det ska gå.

Men det var Gud som tog första steget och Gud visar oss att slutet ligger i hans händer. Gud skapade världen och dig och mig med sina ord. Han vill att vi ska finnas. Och Gud visar genom Jesu uppståndelse att livet för alltid besegrat döden.

Därför kan vi gå ändå. I tro.

Hammarsköld till sist:
”Du vågar ditt ja – och upplever en mening.
Upprepar ditt ja – och allt får mening.
När allt har mening, hur kan du leva annat än ett ja.”

Ett vittnesbörd som får kosta

Denna text är en predikan av pastor Simon Alander i Olivehällkyrkan 2019-10-27. Predikan är del 6/8 i serien "Till jordens yttersta gräns" om Apostlagärningarna.

Apg 6:7-15, 7:1; 7:51-60; 8:1-4 (18:1-6; 19:23-27; 23:1-11)

Apostlagärningarna är ingen censurerad framgångssaga. Under vår serie har vi hittills redan fått följa med Petrus till fängelse i väntan på avrättning i Jerusalem och Paulus och Silas som blev satta i fängelse för att de utmanat de andliga och världsliga makterna i Filippi i Europa. De tillfällena har det dock funnits en ljusning. Petrus och Paulus har blivit räddade. Så blir det inte för Stefanos. Inte heller för Jakob som nämns kort i kap 12. Traditionen säger oss också att både Petrus och Paulus till slut också får ge sina liv för sin tro i Rom, kort efter att berättelsen i Apg slutar. Uppdraget att vittna till jordens yttersta gräns driver apostlarna till jordelivets yttersta gräns.

Det paradoxala i den där berättelsen är att kyrkan trots allt växer, trots att utsikternas för den som följer Jesus inte är särkilt goda, sett till personlig trygghet. Och det där mönstret fortsätter delvis.
Organisationer som Open Doors skattar att det idag finns ca 245 miljoner förföljda kristna i världen. Den största förföljelsen mot kristna numerärt sett har skett sedan början av 1900-talet. Samtidigt har den kristna tron ständigt nått nya områden och nya människor.

Hur går det ihop?

Stefanos blev den första av många som kommit kallats ”martyrer”.
Orden för vittnesbörd och martyrium har samma rot i det grekiska språket som Nya testamentet är skrivet på. På samma sätt som döden på korset och uppståndelsen var Jesu yttersta vittnesbörd om Guds kärlek, så är apostlarnas martyrskap det yttersta vittnesbördet om Jesus. Att vara kristen är att följa Jesus. Att imitera Jesus. Vi märker hur Stefanos får göra just detta. När han blir dödad, liksom Jesus efter en skenrättegång där falska vittnen trätt fram, liksom Jesus utanför stadsmurarna, och han ropar som ett eko av Jesus på korset: ”Herre Jesus, ta emot min ande” och han ber ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.”.

Hur kan man som Stefanos och de andra finna sig i att bli förföljd? Den stora frågan är förstås den som ställs både Stefanos och Jesus: ”Är detta sant?”. Om det inte vore sant skulle förstås alltihopa vara en stor tragedi. Om Jesus inte hade dött, uppstått och om Anden inte getts dem som tror på honom så vore Stefanos andra martyrers död fullkomligt onödiga. Stefanos har bottnat i att det är sant. Det är så sant så att inget kan hindra den sanningen. Stefanos kan inget annat än att vittna om Sanningen, oavsett konsekvenser. Och det är inte bara för tillfredsställelsen att vinna debatten, att kunna säga ”vad var det jag sa”. Det är för att han är övertygad om att vittnesbördet om Jesus är det alla borde bygga sina liv på. Därför kan Stefanos till och med förlåta sina mördare. När Stefanos utsätts för lögner så går han inte taket, för han vet att han vilar på sanningen.

Genom dopet är vi alla martyrer i symbolisk mening. Vi följer Jesus ner i dopgraven och kommer upp ur den med ett nytt liv. Den som döps och följer Kristus kommer snart märka att livet inte alltid är helt friktionsfritt. Det uppstår små eller stora skav mot andra sätt att leva och tänka.

Kanske är det just i de utsatta situationerna som också vi får upptäcka vad vår tro är byggd på. Är den byggd på en stadig klippa, eller på sandgrund som kan ge vika och erodera under våra fötter? Tron är en gåva från Gud. Men som med alla gåvor har vi som uppgift att förvalta den. Hur förvaltar man bäst sin tro, så att den inte bara blir ett luftslott utan står på en stadig grund? Stefanos är uppenbarligen grundad i skriften. Han håller ett långt tal där han går igenom nästan hela gamla testamentets berättelse och visar genom den hur man ofta misslyckats med att känna igen Gud och guds budbärare. Stefanos har en reflekterad tro. Han har gett sig ut på upptäcksfärd och säkert in i brottningskamp med Bibeln. Den har blivit en del i hans fasta grund. Trots det verkar Stefanos mer än något annat vara en praktisk person. Hade han varit en del av vår församling hade vi nog mest sett honom i köket. Han blev nämligen utsedd till en av sju ledare som skulle ansvara för den inbördes hjälpen och hålla med måltider för de fattiga. De fick det jobbet så att apostlarna, som tydligen var änne mer lämnade för bönens och ordets tjänst.

Vi är ju olika och har olika gåvor, därför kommer vi alltid ha lite olika betoningar. Men får man till den där växlingen med både reflektion och praktik, så är det nog en god väg för att bygga en välgrundad tro. Man lär sig inte simma om man bara stannar på land, men man går kanske inte ner i vattnet utan att ha fått fundera lite på hur man ska göra. Har man bara det ena eller det andra så är det risk att man aldrig kommer ut på djupt vatten. Så är det också med tron. Den sanning Stefanos upptäckt är inte ett snärtigt argument, det är en berättelse om hur Gud visat sig genom världshistorien. Och det är en berättelse som han inte bara lärt sig utan som han lever i. Teori och praktik, hand i hand. Det blir en förebild för oss. Vi har samma berättelser som Stefanos och dessutom några till. Vi studerar dem och lär oss dem, men vi praktiserar dem också, vi lever i dem. Vi bär inte bara ett vittnesbörd, våra liv är en del av vittnesbördet om hur Gud uppenbarar sig som Fader, Son och Ande i historien.

Nyckeln för att komma djupare i sitt vittnesbörd är alltid Sanning. Sanning leder till Sanning. Om vi inte är uppriktiga med våra tvivel kommer vi aldrig våga vara så uppriktiga som Stefanos med vår tro. Vi behöver aldrig vara diplomatiska med Gud för han är inte intresserad av vår hövlighet utan av vår kärlek. Och kärleken bygger på ärlighet och uppriktighet. Därför behöver vi aldrig visa upp någon fasad varken i bönen, i bibelläsningen eller i kyrkan. En andlig fasad leder oss ingenstans. Det märks om inte förr när den som levt med en sådan fasad får möta yttre motstånd. Om vi inte är förankrade i sanningen finns det risk att allt faller ihop för vi möter friktion för vår tro.

Det går fort mellan att vara det nya spännande och att vara en paria för apostlarna. Vi ser den där berg- och dalbanefärden i Apg:s första kapitel. Men när vi följer Apostlarnas böner och samtal ser vi att de inte ber om att få slippa utan att få fortsätta vara frimodiga (4:29). De till och med gläds för att de befunnits värdiga att förnedras för Jesu skull (5:41).

Det är som att varje gång någon försöker stoppa Andens framfart så öppnas nya vägar. Gemenskaper växer och stärks. Eller så öppnas nya geografiska områden. När den stora förföljelsen bryter ut efter att Stefanos stenats så tvingas många fly Jerusalem. I flykten kommer Filippos till Samarien och så etableras trion där. I samband med Stefanos introduceras Saul. Denna Saul känner vi bättre som Paulus och han ska snart få möta Jesus på vägen till Damaskus och gå från att bli förföljare till att bli kyrkans store missionär. Mot slutet av Paulus verksamhet är det just som fånge som han lyckas ta sig till Rom alltså så nära Jordens yttersta gräns som han kom.

Det är korsets logik satt i praktiken. På Jesu kors möts jord och himmel, död och liv, dom och nåd, våld och fred. I och med korset så är ondskans och dödens udd bruten. Mörkrets kraft är bruten. Det innebär att Gud kan använda det mörka till att sprida sitt ljus. Det är det vi ser hända när ”martyrernas blod blev kyrkans bästa utsäde” som en kyrkofader skrev.

Guds rike kraschar in i den här världen. Ljuset kan inte gömma sig i mörkret. Därför utmanar vittnesbördet om Jesus vart det än kommer. Det utmanar all världslig makt när vi säger att Jesus är Herre. Det utmanar våldets och hämnden logik när vi säger att Gud utgav sin ende son för att var en som tror på honom ska bli räddad. Det utmanar ekonomins logik när vi säger att det bästa i livet ges oss gratis genom Guds nåd och att människors värde kommer av att de älskade av Gud, inte genom att de kan producera och konsumera. Det utmanar nationalismens och rasismens logik när vi säger att alla människor har sin sanna identitet som Guds barn.

Vi behöver aldrig söka martyriet. Vi som kyrka behöver inte stöka och bråka med flit för att hamna i opposition till majoritetssamhället. Men det vittnesbörd vi bär är så radikalt att det alltid kommer att ställa till med oreda för världen.

För kyrkan idag är frågan om kristna konvertiter som nekas asyl en stor fråga. Det martyrskap vi ser i den tidiga kyrkan och på andra platser i världen kryper allt närmare. Men det ”skav” som de flesta av oss får känna idag är ändå mer subtilt. Det är den konstiga stämning, den tystnad som kan uppstå när man berättar att man är kristen på jobbet. Det är de nedsättande attityder som unga troende kan få möta från lärare i skolan. Det är när sekularismen blir en rädslans ideologi som vill minska utrymmet för det religiösa livet genom att förbjuda bön, religiösa symboler eller seder.

I bästa fall leder allt det till att den kristna tron blir synlig. Inte bara som en fördomsbild, utan att genom att troende själva får berätta på vad de faktiskt tror och tänker. Det är den rörelse som jag ser i vårt samhälle och som jag hoppas på.

Samtidigt är det inget som påverkas den verklighet vi lever efter. Sanningen. Den som Stefanos fick se i en syn innan han dog. Den här världens verklige Herre är Jesus. Vittnesbördet är detsamma. Ibland tas det emot. Ibland inte. Men alltid har Anden en väg framåt. Vi behöver inte söka martyriet men vi kan också ta det med ro när alla tycks vara emot oss. Om vi står på sanningen kan vi alltid förlåta. Frestelsen är kanske att anpassa vittnesbördet efter vilka vindar som just nu blåser för att undvika friktionen.

Det vi istället bör göra när vi tycks vandra i motvind är att ärligt söka sanningen hos Gud. Jag hörde för några år sedan att träd som växer i områden där grundvattnet är lågt tvingas pressa sina rötter djupare. Därmed klarar de stormar bättre än träd i områden med högt grundvatten. Så är det också med tron ibland. Den som vågat pressa rötterna djupare när frågorna kommit och inte nöjt sig med ytliga svar, kommer också stå stadigare när det blåser motvind.

När vi får dricka det friska vattnet som Gud vill ge oss i Anden genom Jesus Kristus så får vi ett vittnesbörd värt att dela och värt att offra mycket för. För Jesu skull, men ytterst för världens skull. För vi vet att den här världen behöver få mer av Gud sanning.
Och vi får följa honom som säger ”Jag är sanningen”.

Amen.

Befriande lovsång

Denna text är en predikan av pastor Simon Alander i Olivehällkyrkan 2019-10-13. Predikan är del 4/8 i serien "Till jordens yttersta gräns" om Apostlagärningarna.

Apg 16:16-34

För ett par år sedan var jag med ett gäng tonåringar på den kristna ungdomsfestivalen Frizon. Jag åkte själv dit under min uppväxt så jag tänkte att jag nog skulle kunna vara en god guide för dem. Det gällde, tänkte jag, att inte bara få dem att laja runt på volleybollplanen eller sitta på caféerna, jag måste se till att de åtminstone går på något matnyttigt andligt program per dag. Under frukosten första dagen tog jag fram programmet för att hjälpa dem välja något guldkorn. Då förklarade de för mig att de var tvungna att gå för att hinna med ett lovsångsmöte innan bibelstudiet började. Sedan gick de på ALLT som hade med lovsång att göra. Jag räknade ut att de nog sjöng lovsång 6 timmar om dagen under den där helgen. Själv satt jag mest och fikade som jag minns det.

Lovsången berör. Men ibland kan den skava också. Den kan få oss att längta till kyrkan, men lovsångens stora ord och bekännelser, eller i värsta fall dess musikaliska uttryck, kan också vara det som får oss att stanna hemma en söndagmorgon.

De tre makterna
I den berättelse vi får möta idag så har Paulus tagit sig till Filippi i Makedonien via det som idag är Turkiet. Där han träffat en affärskvinna som heter Lydia vid ett böneställe vid floden. Hon och alla i hennes hushåll kommer till tro på Jesus. Lydia blir ledare för den första församlingen på europeisk mark.

Många makter och krafter är rörelse i Filippi. För människorna på den här tiden hade tillvaron en självklar andlig sida. Man var tvungen att blidka gudarna genom offer och man kunde gå till orakel och andra som ansågs ha särskilda förmågor för att få vägledning från det gudomliga. Den unga flickan verkar vara under inflytande från just en sådan (1) andlig makt som styr henne. Hon följer efter Paulus och Silas i dagar och det hon säger låter ju rätt bra? ”De här männens står i den högste gudens tjänst och de förkunnar vägen till frälsning”. Men när människorna i Filippi hörde de orden tänkte de förstås inte på Abrahams Gud och den frälsning Jesus erbjuder. De tänkte sig väl Zeus eller någon lokal gud som den ”högste guden” och ”frälsning” kan ha förknippats med rikedom eller hälsa något annat. Paulus driver ut anden som tagit flickan i besittning men då visar det sig att hon fortfarande står under en annan makt. Nämligen (2) pengarnas makt. De som anser sig ”äga” flickan och som tjänat sitt levebröd på henne blir vansinniga och griper Paulus och Silas. De får även smaka på de (3) politiska och religiösa krafter som råder i Filippi. Det var en stolt romersk koloni som ville värja sig från främmande inflytande. Därför biter argumentet att Paulus kommer med nya oönskade judiska seder och bruk. Sådant ville man inte. Då kastade man hellre Paulus och Silas i fängelse.

Att lovsjunga = att åberopa den verkliga makten
I den mörka cellen ger Paulus och Silas sitt svar på alla de där världsliga makternas kraftuppvisningar. De sjunger lovsång till Gud.
För Paulus och Silas är lovsången uppenbarligen inte bunden till humör eller grad av optimism. För dem är lovsången uttryck för en djupare sanning, en djupare verklighet, som de vet att de står i oavsett hur det ser ut rumt omkring dem. Lovsången handlar alltid om något mer än det som finns i rummet vi vi befinner oss.

När vi sjunger lovsång ansluter vi oss nämligen till det som sker ständigt i det fördolda. Vi får se glimtar av i den Bibeln. När Jesaja och Johannes för se uppenbarelser av Guds tronsal så får de höra hur det lovsjungs där. När Jesus föds i Betlehem får herdarna höra änglakören sjunga: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”.

Samtidigt är inte lovsången världsfrånvänd för Paulus och Silas. De åberopar den djupare verkligheten, Guds herravälde, och det får återverkningar i människornas imperium. Dörrarna öppnas. Tack och lov är Guds rike inte bara en trösterik tanke. Det är den djupa verkligheten. Därför öppnas dörrarna när vi lovsjunger.

Men hur vågar man lita på det? På att det finns en djupare verklighet som inte alltid syns? Det ytterst kommer hoppet från Jesu död och uppståndelse. Jesus besegrade döden och synden genom att utge sig själv. Det som såg ut som det djupaste nedslaget var den största segern. För Jesus uppstod. Det var Paulus övertygelse och hopp. Han skriver det själv i 1 Kor 15:14: ”Men om inte Kristus uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro.”. Paulus hänger upp hela sin livsgärning på en enda spik. Om inte den håller så håller ingenting. Men eftersom Kristus uppstått så finns det hopp om att Guds nya liv kan flöda in i varje situation och varje människa. Oavsett hur mörkt det kan verka.

Kan lovsången förändra i vår tid?
De flesta av oss kommer aldrig sitta i fängelse för vår tro eller av någon annan anledningen heller. Men det finns såklart saker som binder och tynger oss i alla fall.
I veckan bröt ett nytt krig ut när Turkiet gick till anfall mot norra Syrien. Det skedde på samma dag som statsministern för ett av världens rikaste länder sa att ”vi ska ha färre flyktingar, inte fler”. Sedan dess har över 100 000 människor tvingats lämna sina hem i Syrien. Ändå samlas vi idag till lovsång och tacksägelse. Det är egentligen att göra precis samma sak som Paulus och Silas gjorde i fängelsecellen.
Vi åberopar samma hopp. Samma djupa sanning om den här världen. Att Jesus är dess verkliga Herre och att hans liv kan ge allt och alla befrielse.

De som dragit ut i krig och de som tillåter kriget är varken maskiner eller monster. De är människor av kött och blod. Precis som Adam och Eva har de blivit lurade att äta av fel frukt, att söka sitt eget herravälde och själva definiera vad som är ont och gott. Men Kristus har besegrat också den död och ondska som sprids just nu. Och de som ligger bakom den kan få omvända sig till nytt och evigt liv. Och detsamma gäller dig och mig.
Paulus och ytterst sett Jesus möter fångvaktaren med nåd och barmhärtighet. Och det är så Gud vill möta varje människa som omvänder sig och tror.
Därför kan bönen och lovsången göra skillnad även när vi möter mörka tider. Vi kan be om omvändelse, om att ondskans makt ska brytas över våra liv och över norra Syrien. Vi kan be om miraklet att den om orsakat ett sår ska ångra sig och tvätta det och lägga förband.

Lovsången som vittnesbörd
Vi vet inte hur lovsången lät den där natten fängelsehålan. Bibeln ger flera bilder av lovsången. Som vi läste i Ps 150 i inledningen av gudstjänsten så verkade man kunna tänka sig alla möjliga instrument som en del av lovsången. När israels folk blivit befriade från Egypten stämmer Mose och Mirjam upp i mäktiga sånger som hela folket sjunger och kvinnorna spelar tamburin. Där i fängelsecellen får vi väl anta att de två lärjungarna sjunger a capella.

Men även om deras lovsång inte var något särskilt med musikaliska mått mätt så väckte den stor förundran. Det märkliga att två misshandlade fångar sjunger lovsång mitt i natten kan inte hört till vanligheten. Och när deras sång ackompanjeras av en jordbävning som öppnar alla dörrar och bryter alla bojor så verkar det som att medfångarna lägger ihop ett och ett. Därför stannar de kvar, trots att de enkelt kunde ha smitit ut.

Det är svårt att värja sig mot en människa som vittnar om hoppet. På samma sätt kan lovsången få bli ett vittnesbörd för oss idag. När vi är en lovsjungande gemenskap så berättar det för människorna runt omkring oss att vi bär på ett hopp som är djupare är vårt nuvarande humör eller vår känsla av optimism. När vi är en lovsjungande gemenskap så vittnar vi om att det alltid finns nytt liv och ny kraft i Jesu namn. När vi ropar: ”hur ska jag bli räddad?” så är svaret alltid detsamma: ”Tro på herren Jesus”.

Ett hopp som skaver
Det är förstås ett märkligt svar, som fångvaktaren får. Det är ingen solklar vägledning ut ur den knipa han befann sig i. En fängelsedirektör vars fängelseportar står vidöppna. Men det är det är svaret på hans djupaste problem. Kanske var hans problem snarare att han låste in folk?

Det kan vara svårt även för oss att se vad det är vi behöver befrielse ifrån. Det som ligger och skvalpar på ytan kan dölja ett tung ankare långt där nere. I själens dunkla natt kan vi därför behöva vara uthålliga i vår lovsång innan bojorna bryts. Det kan vara så att vi är påväg mot en djupare insikt som vi behöver få innan vi kan bli fria. Vi måste få syn på och acceptera våra rädslor för att kunna möta dem och se att tron bär igenom dem. I det kan lovsångens stora ord och vittnesbörd om en djupare verklighet få bli en spegel för oss.

Gud är alltid större än de situationer vi befinner oss i.

Det gäller krigets offer. Det gäller alla andliga makter, mot pengars makt och mot politisk och religiös makt. Och det gäller dig och mig när vi känner oss bundna och rädda.
Gud är alltid större. Därför sjunger vi lovsång varje gång vi möts. Låt oss påminnas om det i lovsången! Och låt det bli vårt vittnesbörd i toner, ord och handlingar, till jordens yttersta gräns.

Amen.

IMG_4538.png

Ordnat och oväntat

Denna text är en predikan av pastor Simon Alander i Olivehällkyrkan 2019-10-06. Predikan är del 3/8 i serien "Till jordens yttersta gräns" om Apostlagärningarna.

Apg 2:1-4; 2:41-47; 13:1-3; 20:7-12; 27:33-36

Jag tänker mig ibland gudstjänsten som ett möblerat rum där möblerna är de olika momenten och handlingarna. I ett rum finns det ju ofta ett antal ”tunga” möbler som liksom utgör basen för möbleringen. Soffor, sängar, bokhyllor och annat flyttar vi inte så lätt på. Därför väljer man noggrant vilka ”tunga” möbler vi vill ha och var i rummet de ska stå. Men ett rum innehåller ju också ett antal ”lätta” möbler och inredningsdetaljer. Något litet sidobord, blomkrukor, gardiner och dylikt. Sådant kan vi lätt flytta på och byta ut med jämna mellanrum. På samma sätt är det med gudstjänstens ”möblemang”. I en gudstjänst finns några utvalda moment som visat sig hållbara över tid. De utgör stommen i gudstjänsten. Vi har nämnt några av dem idag.
Det är svårt att tänka sig en gudstjänst utan sång. Det kanske aldrig hänt i den här kyrkans historia? Däremot kan sångerna ligga på lite olika plaster i gudstjänsten och låta väldigt olika. Sången kanske är som en IKEA-soffa med utbytbar klädsel och hjul? Det är också svårt att tänka sig en gudstjänst utan bön. Bönen kommer ju ofta in som en del av flera moment. Den lite längre bönestunden har i alla de församlingar jag varit med, legat efter predikan. Den ligger ganska fast, även om uttrycken kan variera något. Detsamma gäller bibelläsning och predikan. I frikyrkans gudstjänst har ju predikan varit utgångspunkten för den övriga möbleringen. Som en tung möbel mitt i rummet. Bakgrunden till det är förstås läsarrörelsens kärlek till bibelordet. I många andra kyrkor är den tyngsta möbeln brötbrytandet, nattvarden. Vissa firar nattvard flera gånger om dagen, andra minst en gång i veckan. För oss är det kanske en kompletterande möbel till bönen. Det är en form av gensvar som vi kan erbjuda i en gudstjänst. Kollekt är också en ganska tung möbel. Man kan förvisso tänka sig en gudstjänst utan kollekt, det skulle kanske kännas som när man ser någon man känner i nya glasögon, någonting är annorlunda men kan inte riktigt sätta fingret på vad. Kollekten kanske är som en golvlampa eller något i den stilen. En viktig praktisk möbel som står där den står, men man tänker inte så mycket på den.

I den första jesus-församlingen i Jerusalem hade fyra tunga möbler i sitt ordnade gudstjänstliv. Märkligt vanliga saker, i alla fall i kyrkliga ögon. Undervisning, bön, en djup ömsesidig gemenskap och nattvardsfirande. Allt det där finns ju oftast i en vanlig gudstjänst i en vanlig kyrka en vanlig söndag.

Men det är inte hela berättelsen om den nya församlingens liv. För det livet som är grundat i det ordnade får en hel del till synes oväntade konsekvenser. Dels sker olika under och tecken bland dem. Dels får det konsekvenser för deras ekonomi. Den nya rörelsen ser sig om en Guds familj. I en familj har man inte varsin osthyvel och lönen som kommer in tillhör inte bara den som jobbat. Därför delade de på sitt överflöd. De möts i hemmen står det, så bostäderna hade de inte gjort sig av med. Det är inget kloster som bildas där i Jerusalem. Men de som ägt mark och kanske byggnader i anslutning till den marken verkar ha sålt den. Det säger inte lite för ett folk som så mycket hade sin identitet i att leva på den jordplätt som Gud lovat dem.
Hur kunde man dra sådana slutsatser av sitt ordnade gudstjänstliv? Församlingens liv drog till sig uppmärksamhet och många kom till tro och villa ansluta sig. Hur kunde det där radikala livet vara så attraktivt?

Hur var de första gudstjänsterna?
Det nytestamentliga ordet för gudstjänst är leitourgeō, och jag kan lika mycket grekiska som du, men som jag förstått det handlar det ordet om tjänande, att utföra en tjänst.
Därför är det kanske inte så konstigt att man under en gudstjänst i Antiochia både får och hörsammar kallelsen att sända Paulus och Barnabas till tjänst i missionen. När de samlas och gör som de brukar så händer något otroligt. Anden säger åt dem att skicka iväg sitt bästa folk! Paulus och Barnabas var ju framstående personer i församlingen, en viktig länk till Jerusalemförsamlingen. Men de verkar inte ha den prestigen, utan de lägger händerna på dem och sänder dem. Vem vart vi hamnar efter den här gudstjänsten? Det kan hända att man blir sänd till Flen eller Afrika eller något om man råkar gå på fel gudstjänst.

Vad var det då för gudstjänst de firade i Antiochia? Vi får inte så mycket detaljer. Men vi vet från andra källor att den tidiga kyrkan i mycket följde den judiska synagogegudstjänsten. Den följde en viss struktur där man läste texter ur Moseböckerna och profeterna och bad skrivna böner. Däremot kunde flera olika personer ge sin tolkning av texterna till uppbyggelse för församlingen. Exempel från tidiga kristna gudstjänster visar att man hade vissa mönsterböner som inte lästes innantill utan kunde formuleras lite olika från gång till gång.

Dessutom får vi veta att de i Antiochia sysslar med något nästan provocerande formalistiskt. De fastar. Fastan är förberedelse både för gudstjänsten och den tjänst Paulus och Barnabbas sänds till.

Gudstjänsten rustar. Den pekar utåt. Att Gud talar och agerar och sänder ut hör till ordningen.

Vi får veta lite mer om den första församlingens gudstjänstliv i berättelsen om stackars Eutychos som trillade ut genom fönstret. Om du hittills känt dig lockad av apostlagärningarnas gudstjänstbeskrivningar kanske du ändrar dig vid den här texten. Det finns flera saker i den berättelsen som vi kanske inte är så sugna på att ta efter. Men en sak är precis som nu. Redan vid den här tiden firade man gudstjänst på söndagen, dagen efter sabbaten, den dag Jesus uppstod från döden. Men det var förstås ingen helgdag i det romerska samhället. Därför fick man träffas tidigt på morgonen eller sent på kvällen eller både och. Eutychos, som var ett vanligt slavnamn, hade säkert arbetat hårt hela dagen. De många lamporna gjorde det varmt och syrefattigt och Eutychos somnade. Det fullkomligt oväntade och fruktansvärda händer. Men det hela slutar inte i tragedi. Paulus får ta en paus i sin predikan för att springa ner till Eutychos som ligger livlös på gatan. Men på något sätt förstår Paulus att det inte är kört så han reser upp Eutychos som får livet åter. Ett mirakel! Klagan förbyttes i tillförsikt! Och för mig personligen hade det kanske varit nog med äventyr för en gudstjänst, men Paulus är inte beredd att släppa tråden. Tillbaka till ordningen. De går upp igen på övervåningen och bröt brödet, den enkla nattvardsmåltiden igen. Och stärkta av det kunde predikan fortsätta ända tills solen gick upp och det var dags för Paulus att resa vidare.

Det vekar som att apostlarna försöker ordna sina gudstjänster så gott de kan för att fördjupas i tro och ta emot från Gud. Grunden var de fyra ”tunga möblerna”: bönen, undervisningen, gemenskapen och nattvarden plus den synagogegudstjänst som de var vana vid. Men de är samtidigt helt öppna för för det inte blivit som de tänkt sig. På många sätt är villkoren desamma för oss idag. Vi kan ordna gudstjänsten så väl vi kan, efter Jesu ledning och undervisning, efter Andens ledning i kyrkans traditioner. Men vi får också vara öppna för att Anden ger oss det vi behöver när vi behöver det. Våra ordningar är strukturer för att ta emot från Gud, inte styra hur Gud ska möta oss.

Gudstjänsten formar
Den sista gudstjänsten vi ska besöka i Apg idag är egentligen ingen ”riktig" gudstjänst. Vi möter återigen Paulus men flera år och långa resor senare. Han har vid det laget suttit fängslad i Jerusalem en längre tid. De styrande där vill egentligen släppa honom fri efter många förhör, men Paulus har kommit på ett sätt att uppnå ett av sina stora mål, nämligen att komma till Rom. Genom att begära att få sin sak prövad inför kejsaren så måste romarna skeppa honom till Rom. Men det blir ingen enkel resa över medelhavet. Det blir en svår storm och fartyget drivet omkring. Maten ransoneras, alla är hungriga och allt hopp börjar ta slut. Då kliver fången Paulus fram tar kommandot. Han berättar att ängel kommit till honom och lovat att skeppet ska drivas i land och de ska räddas om de gör som Gud säger. Vi läser Apg 27:33-36:

33Innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. ”Nu har ni varit utan mat i fjorton dagar och inte fått någon näring. 34Därför råder jag er att äta, det behöver ni för att kunna klara er. Ingen av er skall nämligen mista så mycket som ett hårstrå.” 35Sedan tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. 36Då repade alla mod och intog föda. 37Allt som allt var vi 276 personer ombord. 38Efter att ha ätit sig mätta vräkte de spannmålslasten i sjön för att göra fartyget lättare.

Paulus gör som han var van vid. Som han övat sin kropp att göra så många gånger. Något som var laddat med hopp och tro och kärlek. Han gör som han lärt sig i gudstjänsten. Han tar ett bröd, tackar Gud, bryter det och äter. Och så delar han brödet med de andra. Paulus visste vad som krävdes för att repa mod. För honom var det att göra som Jesus sagt och minnas korset och Jesu utgivande kärlekshandling, så ofta som han åt och drack. Paulus hade gjort det så många gånger att det var nattvarden som han vände sig till i krisen. Och den fick bli till välsignelse för andra, som inte kände Gud ännu. Det är vad jag kallar ett långsamt mirakel, det oväntades som sker, inte i en gudstjänst, utan genom hundratals gudstjänster.

1Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. 2Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. (Rom 12:1-2)

Så har Paulus skrivit till den församling i Rom dit han är påväg. Det tillsynes vanliga är en förvandling genom förnyelsen av våra tankar. Det händer alltid något.

Ett aktuellt exempel på den där förvandlingen som är en sådan kontrast till ”denna världen” fick jag se i veckan i nyheten om Brandt Jean. Brandt är en 18-årig afroamerikan. Förra året gick deras granne, en vit polis som arbetat ett långt pass, in familjen Jeans lägenhet och sköt Brandts bror med två skott så att han dog. Hon uppger att hon trodde att hon gått till sin egen lägenhet och att Brandts bror var en inbrottstjuv. I veckan var det rättegång. Efter att domen förkunnats fick Brandt ta till orda. Han berättade då inför alla att han inte önskade sin brors mördare något ont. Han sa att han förlåter henne och han fick tillåtelse att ge henne en kram. Brandt sa att han kunde förlåta genom Jesu kärlek och han uppmanade sin brors mördare, som vid det laget brutit ihop i tårar, att lämna sig åt Jesus som kommer förlåta henne.

Det finns inget urskuldande i det som Brandt och hans familj utsatts för. Brodern var obeväpnad i sitt eget hem och gjorde inget motstånd. Hur kunde han förlåta? Det finns inga rationella skäl. Det är förstås Andens verk. Men Brandt har också formats under lång tid. Han och hans familj har gått i kyrkan. De har mött förlåtelsebudskapet i Bibeltexter och predikningar. De har fått bekänna och höra att deras synd blivit förlåten i nattvarden många gånger. Och de har bett orden i Herrens bön: ”förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss”. När krisen kommer har de formats och tränat sig, så att de kan förlåta även en sådan obegriplig grymhet.

Därför tänker jag att det alltid sker ett mirakel i en gudstjänst. Ibland sker det omedelbart, vi blir förvandlade på fläcken. Men det sker också alltid ett långsamt mirakel, där vi formas varje gång vi placerar våra kroppar i kyrkbänken. Varje gång vi sträcker fram händerna för att ta emot nattvardsgåvorna eller när vi sträcker ut dem för att lägga en slant i kollektboxen får vi träna oss att se att allt är från Gud och att vi pengarna inte äger oss, vi är fria att ge dem. När vi sträcker våra händer mot himlen i lovsången tränar vi oss att ge Gud äran för allt i våra liv och när vi böjer våra knän tränar vi oss att se att Gud alltid är större.
Och när gudstjänstens sanningar får uppfylla oss och bli sanningar i hela våra liv så kan storslagna saker hända. Då kan vi skymta mer av Guds rike och Andens liv i våra liv.
Jag tror att det väcker längtan hos människor. Paulus fick väcka hopp för han tog med gudstjänsten till det stormiga havet. Brandt Jean har väckt förundran över hela världen genom att visa på Jesu kärlek i förlåtelse. Gudstjänsten kan rusta även oss och peka utåt så att vi kan få vittna till jordens yttersta gräns. Vad tar du med dig ut från gudstjänsten? Amen.

Bönen: inåt, uppåt och utåt

Denna text är en predikan av pastor Simon Alander i Olivehällkyrkan 2019-09-29. Predikan är del 2/8 i serien "Till jordens yttersta gräns" om Apostlagärningarna.

Apg 1:14; 4:23-31; 12:1-18

Har du tänkt på att allt vi gör och säger är en del av ett samtal med Gud? Det står ju så i Första Mosebok 1 att Gud talade och så blev allting till ut tomheten. Gud talade och allt som hänt sedan dess är ett svar på hans tilltal.

Att be är att aktivt kliva in i det där samtalet. Och det gör många människor. Enligt World Values Survey så ber strax under hälften av alla svenskar till Gud någon gång ibland. Globalt sett ber nästan alla människor till Gud åtminstone någon gång i sitt liv.

Det enda mig veterligen som lärjungarna uttryckligen önskar att Jesus ska lära dem är att be (11:1). De bad inte att få bli lärda teologer eller skickliga predikanter, de bad om att få lära sig be. Efter Jesu himmelsfärd, i väntan på Anden, så återvänder apostlarna till sitt rum på övre våningen i Jerusalem. Vi får veta att de håller ihop under ständig bön. Deras bön är gemensam och uthållig.

Att vara uthållig i bön kan vara lättare sagt än gjort. Även för den som verkligen vill och längtar efter att be. Bön liknar på flera sätt som en helt vanlig nära relation. Relationer med familj och vänner är både ett hårt arbete och ett grundläggande mänskligt behov. Det är både så självklart som att andas och kan kännas så svårt som att bestiga ett berg.
På samma sätt som det är svårt att vara vän eller förälder eller barn eller mormor även fast man vill, så är det ibland svårt med bönen även om man vill vara en bedjare.

Kanske var apostlarnas bön uthållig just för att den var gemensam. Vi i Olivehällkyrkan är ju också en bedjande gemenskap. Vi som finns här på dagarna märker det. Nästan varje dag samlas människor, kanske inte enbart till bön, men man ber. Jag vet också att många av oss ber i hemmen, antingen i grupper eller på våra kammare eller runt våra köksbord. Nu spekulerar jag förstås, men man kan tänka sig att någon av oss alltid ber, åtminstone under dagens vakna timmar. Det kan va så. Det kan bli så. Om vi tittar på den globala kyrkan så när det definitivt så att någon alltid ber, på någon kontinent, i någon tidszon. Den bön vi ber på våra kammare måste alltid ses i det sammanhanget. Vi får bära varandra i bön, uthålligt och gemensamt.

Men bara för det behöver vi inte bli passiva. Det finns stora fördelar med att ändå sträva efter att göra bönen till en regelbunden del av sitt liv. Blir den det kommer vi också ha lättare att be när livet stramas åt. Om vi tränar våra hjärtan och våra kroppar att be så kan det få bära oss även när bönen känns som en uppförsbacke.

Vi får se något av det i berättelsen om Petrus. Det är en mörk natt i ordets djupaste bemärkelse, när Petrus sitter fängslad och församlingen vakar i bön. Det har kommit en kung i Judéen som heter Herodes Agrippa I. Han var av judisk börd men uppvuxen i Rom. Han var god vän med kejsar Claudius som var skeptisk till alla former av religion och vishet som inte var romersk. Dessutom gällde det för Agrippa att göra sig populär bland folket. Och för att göra det väljer han en gammal klassisk men grym strategi: han ser till att skaffa en gemensam fiende - kyrkan. Jakob blev halshuggen, ett straff som gavs hädare. Och nu satt Petrus fängslad, högst troligt i väntan på sin egen avrättning.

Men Petrus får uppleva flera av bönens möjliga konsekvenser. För det första en risk som varje bedjare måste ta i beaktning: den som ber i Jesu namn kan komma att likna Jesus. På flera punkter liknar Petrus upplevelse Jesu uppståndelse. Vakterna som omringar honom, ängeln, porten som öppnas, det faktum att hans vänner inte tror det är sant när han kommer tillbaka.

Det är den dråplig bild av Petrus som blir kvar där ute på gatan. Men det väcker också en del frågor? Trots att de ber så ihärdigt i Marias hus och trots att de fått se många under innan så har de svårt att tro på bönesvaret. Först blir tjänsteflickan Rhode så paff att hon glömmer släppa in Petrus. Sedan vägrar de andra tro henne. De ger henne ett fromt och förandligat avfärdande svar som väl i princip betyder: du ser i syne.

Kan det vara så att de bad utan någon större övertygelse att bli bönhörda? Bönen är ingen enkel ekvation i den första församlingen. Trots allt otroligt de fått uppleva i bönen så är de långt bort från tänkande om metodik och effektivitet, där ett sätt att be ger ett givet utfall. Och undra på det. De hade ju säkert bett lika ihärdigt för att Jakob skulle bli räddad men så blev det inte.

Jakob dör, Petrus räddas, församlingen ber. Bönen och det kristna livet lever i spänningsfältet mellan förhoppning och uppfyllelse.

Det är mönstret i mina egna erfarenheter som bedjare och de liknar säkert många andras. Oftast har de jag varit med och bett för blivit friska efter en tid, ofta i samarbete med mänsklig vård. Vid några tillfällen har människor jag bett för omedelbart blivit friska. Vid några tillfällen har de jag varit med och bett för dött. Inte omedelbart, men efter ett tag. Något oftare har en person fått acceptera och leva med en kronisk sjukdom, åtminstone tills vidare.
Men bönen har alltid gjort skillnad på något sätt. Den har gett mig en känsla av det finns någonting att göra i maktlösheten. Bönen har gett den jag bett för en känsla av andras omsorg och omtanke. Ibland har personen jag bett för fått känna en djup frid trots och mitt i kaoset runt omkring.

På samma sätt antar jag att apostlarna ber för att de måste, för att det är det de har till hands. De ber för att bönen förändrar. Alltid den som ber, ofta på något sätt situationen.

Att Petrus blir fri visar att bönen ger de maktlösa makt. Berättelsen visar verklighetens underliggande strukturer, den andliga botten. Den natten var det ingen idé att protestera eller försöka frita Petrus med våld. Gensvaret är istället bön och bönen förändrar. Bönen ger de maktlösa makt.

I kapitel 4 som Gunnel läste förut får vi göra en ovanlig inblick i hur och vad den första församlingen bad. Den bönen börjar med att tilltala Gud som Härskare och som Herre. När de gör det är det i kontrast till sitt samhälles härskare och herrar. Petrus och Johannes har just stått inför sanhedrin, det judiska rådet, och fått försvara att de gjort en lam man frisk genom bön i Jesu namn. De styrande ville förbjuda lärjungarna att agera och tala i det namnet men de blir frisläppta med argumentet att det alltid är mer rätt att lyda Gud än människor. Inga världsliga makter kan hindra Guds ande. Det är en grundförutsättning i bönen. Och bönen är ett knäböjande inför den verklige herren. Det är både ett fysiskt knäböjande och hjärtats böjande för Jesu vilja.

Vi kan också lägga märke till att apostlarna till stor del ägnar sin bön åt att använda bibelns ord. De ber med delar av psaltarpsalmer. Det är en böneform som kyrkan sedan dess plockat upp och levt med. Särskilt i klostren ber man ett antal gånger per dag med ord från psaltaren. Den klassiska tidebönen eller tidegärden uppdelas på ett sådant sätt att man ber sig igenom hela psaltaren på fyra veckor. Att be på ett sådant sätt är att konkret se att man är del av större bönegemenskap. Bibelns ord har visat sig slitstarka i bönen eftersom de använts i 2000 år, den innehåller ju all tänkbar mänsklig erfarenhet. Dessutom visar det kopplingen mellan bön och bibelbruk. Det ena ger liv åt det andra. Bibelns ord öppnas upp i bön och öppnar oss för bön. Att be med bibelns ord är också ett sätt att lyssna i bön, att utforska djupen i Gud.

En tredje sak att notera i bönen i kap 4 är att apostlarna inte ber om att få slippa motgångar och hot. De ber om att Gud ska ge dem frimodighet att fortsätta. De ber om att Anden ska fortsätta verka på mirakulösa sätt.

Och återigen får de uppleva hur den Helige Ande uppfyller dem. Även om Anden har sin boning i lärjungarna är inte upplevelsen av Anden konstant. De upplever Anden vid särskilda tillfällen. Och de särskilda upplevelserna sker i pendel med bönen. De ber ständigt och Anden ger dem det de behöver, när de behöver det.

Här finns mycket att inspireras av för oss som vill be idag. Men det kanske viktigaste och mest grundläggande är att bönen är gemensam och uthållig. Det verkar vara den mest fruktsamma vägen för den som vill se ett liv kantat av Andens närvaro. Ett jesuslikt liv. Det finns mig veterligen inga väckelser eller förnyelser i kyrkohistorien som inte börjat med ett knäböjande. Det ligger i vårt i DNA, ända sedan apostlarnas tid och genom 1800-talets folkväckelser. Det är kyrkans livsluft. Vi som kyrka kan få bjuda in till det. Alla de där nästan 50% av svenskarna som uppger att de ber då och då. De kan bli bedjare i Jesu namn. Och när bönen är svår kan vi kan få be liksom lärjungarna: Jesus, lär oss att be!
Gud har talat och allt blev till. Gud har talat och du blev till. Vad svarar du?

Amen.

Det är inte som ni tror

Denna text är en predikan av pastor Simon Alander i Olivehällkyrkan 2019-09-22. Predikan är del 1/8 i serien "Till jordens yttersta gräns" om Apostlagärningarna.

Apg 1:4-8; 2; 8:9­-19, 9:10­-20; 10:44-48; 19:1­-7

Petrus måste förklara vad som händer: ”Det är inte som ni tror”. Den helige ande, var och är ett mysterium. Om jag skulle gissa lite hur jag tror att vi generellt ser på Gud i vår kultur, så skulle jag tänka att vi ändå är ganska vana att tänka på Gud som Fader. En skapare som finns långt borta, högt upp i himlen någonstans och som kanske eller kanske inte påverkar i livet här på jorden. Jesus kan de flesta också acceptera på något sätt. Antingen som en vis en man, eller kanske morallärare eller en politisk rebell som levde för länge sedan och fick många beundrare. Men Anden? Vad ska man göra av Anden?

I våra kyrkor då? Kanske blir Anden ibland lite utav ett specialintresse som vissa grupper gör till sin grej. En del av oss har till och med stött på sammanhang där det andliga livet framställts som svårtillgängligt och bara för vissa särskilt utvalda. Men är det sant?

”Det är inte det faktum att Gud är frånvarande som stör oss, utan att han är så okontrollerbart närvarande” skriver teologen Sarah Coackley, en av vår tids giganter. Den helige ande är Guds närvaro mitt ibland oss, just nu. Anden gör det omöjligt att förminska eller avväpna Gud. Anden gör det omöjligt att lägga Gud i en liten låda och skjuta den åt sidan. Om Gud är levande och närvarande i våra liv, så gör det all skillnad för hur vi ser på världen och hur vi lever.

Jesus ger ett stort uppdrag och ett stort löfte i sin sista missionsbefallning. Uppdraget är att vittna om honom, till jordens yttersta gräns. Idag känns det förstås inte så otroligt. Vi kan ju resa till andra sidan jorden inom ett dygn. Och vi kan ringa ett videosamtal till någon på andra sidan jorden och prata i realtid, helt gratis dessutom. Men för lärjungarna var det nog en ganska stor grej bara att de lämnat sina byar och följt med en vandrande predikant i det pyttelilla landet Israel. Nu skulle de till en plats som de inte ens visste säkert vart den låg.
Men löftet är att de inte behöver göra det i egen kraft. De ska få kraft när den helige ande kommer över dem. Det är Anden som ska hjälpa dem vittna om Jesus och allt det som han talat om, Guds rike.

När Anden kommer på pingstdagen så är lärjungarna samlande. Som vanligt, de höll ihop i ständig bön står det. Och när Anden kommer så visar det sig i klassiska tecken på Guds närvaro. Som en stormvind och som tungor av eld. Det var precis de tecken som Israels folk hade fått se när Gud ledde dem genom öknen efter uttåget från Egypten och när Salomo hade invigt templet i Jerusalem.
Men trots att det är bekanta uttryck för de judar som var i Jerusalem för att fira skördefest och fira just att Mose fick Lagen på Sinai, så känner de inte igen Gud. De tror att Apostlarna druckit sig berusade.

Men Petrus och de andra förstår. De har lärt sig känna igen Gud. Det betyder inte säkert att de inte blev överraskade. Men de kunde tolka tecknen och sin erfarenhet och förstå att det verkligen var Anden som kommit. Som Jesus lovade: de hade blivit döpta i helig ande.

Och det som händer är att de genast börjar göra det som Jesus sagt åt dem att göra. Nämligen att vittna om honom och om Guds rike. Petrus talar om Jesus och uppmanar dem som hör honom att döpa sig i Jesu namn och leva ett nytt liv i den helige Ande.

Det finns fler berättelser i Apg om människor som blir döpta i Anden, några exempel finns i foldern du som är nyfiken kan själv läsa vidare. Men jag tänkte ändå säga något om vad som skiljer och vad de har gemensamt.
På pingstdagen kommer Anden som eld och vind och de talar i tungor och de vittnar om Jesus. Evangelisten
Filippos berättar om Jesus i Samarien och de får Anden när Apostlarna lägger händerna på dem, som det verkar ett tag efter att de kommit till tro.
Det är Jesus själv som säger åt Ananias i Damaskus att gå och be för Paulus så att han får Anden. Paulus har blivit blind när han mött Jesus på vägen dit men blir helad när han får Anden. Det står dock inget om tungotal.
Anden kommer till romaren Cornelius och hans familj när Petrus just håller på att tala om Jesus. Hos Cornelius talar de i tungor och priser Gud. Både Paulus och Cornelius blir förresten döpta i vatten efter att de blivit döpta i Anden.
När Paulus är i Efesos långt senare får han träffa ett gäng som döpts med Johannes döparens omvändelsedop och som inte ens hört talas om Anden. De vill låta döpa sig när de fått höra om Jesus och får i samband med det ta emot Anden och de talar i tungor och profeterar.

Det här med när och hur och var andedopet sker går det alltså inte säga så mycket säkert om. Det som går att säga är att det sker olika tecken och att människorna känner igen Gud och Guds närvaro i de olika tecknen. Det betonas också att Anden alltid är en gåva. En trollkarl som heter Simon i Samarien försöker köpa Andens kraft, men blir tillrättavisad av Apostlarna. Anden kommer ibland genom bön och handpåläggning, ibland opåkallat. Det är Gud själv som råder. Människan tar emot.

Men som sagt, det kanske viktigaste mönstret när människor tar emot Anden är att de gör som Jesus sagt och vittnar om honom.
Anden pekar alltså på Jesus. ”Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader” säger Jesus (Joh 14:7). Och där börjar vi ana bilden av en treenig Gud. Anden visar på Sonen, Sonen visar på Fadern, Anden och Sonen utför Faderns gärningar. När vi får del av Anden dras vi också in i den treenige Gudens liv. I ett flöde som aldrig upphör. Där vi lär känna Gud som tre personer, men som en enda Gud. Och kanske krävs det att vi kliver in i det det där flödet för att vi ska förstå det. Gud är inte bara en idé. Gud är levande. Genom Anden så blir Gud närvarande, kanske ibland provocerande närvarande. Och Anden drar in oss i guds flöde av liv och kärlek.

Andens liv är det nya liv som församlingen börjar organisera tillsammans. Ett liv som bestod i att delta i apostlarnas undervisning, att hjälpa varandra, att fira måltid tillsammans och att be. Och mitt i det där som ju låter som ett ganska vanligt församlingsliv skedde många under och tecken. Och man blev ganska radikal i synen på ägodelar, de sålde allt och delade ut till var och en efter behov läser vi.

Jag påstod att Anden är den del i Gud som är svårast att förstå i vår kultur. Men vi har ett ord som bär spår om en förståelse av Anden. Ordet ”inspirerad”. Det är en känsla som jag tror att vi alla kan känna igen i oss själva och andra. Att vara uppfylld. I sin bokstavligaste mening betyder inspiration just ”inandning”. Det har en religiös botten. Apostlarna tar in Anden och blir inspirerade i ordet djupaste bemärkelse. Därför är de också inspirerande. Människorna de möter inspireras, till att lyssna, till att själva söka källan till deras inspiration.
Och visst är det så att inspiration är bland det mest smittsamma vi har även idag? Sådana som Ernst eller Mandelmanns eller Bosse Bildoktorn kan få oss intressera oss för helt andra ämnen för TV-program än vi vanligen väljer. Och ibland blir vi till och med så inspirerade av sådana människor att vi själva börjar möblera om eller sätta potatis eller försöker laga bilden. Idag finns ju till och med ett jobb som bara går ut på inspirera människor till en viss livsstil där vissa sponsrade produkter ingår. Man kan livnära sig som ”influencer” på Instagram.

På samma sätt tror jag att det bästa sättet att vittna om Jesus är att låta sig inspireras. Så att människor ser och tänker ”det där vill jag också ha, jag vill testa”. Och vi får andas in något som är långt mycket bättre än en hobby eller livsstilsprodukt. Vi får andas in livet självt. ”Kristna är sådana på vilka Kristus andats” skriver teologen Karl Barth, en av 1900-talets giganter. Guds ande är syre för dem som känner att de inte får luft. Guds ande är frid som vi får andas in. Då kan också vi vittna, till jordens yttersta gräns.

Men här finns en frestelse. Om ens andliga liv leder till högmod kan andra istället känna: ”det kan jag aldrig uppnå, det är ingen idé att försöka”. Kanske har du stött på en sådan andlighet. I så fall vill jag säga att en sann andlighet som kommer från Gud alltid gör det lättare att andas. En sann inspiration inbjuder alltid andra, den stänger inte ute. Och allt som Gud ger är nåd, en gåva.

Om det finns någon konst som vi kanske kan öva oss i att bemästra så är det att, precis som Petrus och de andra, känna igen Gud. På vilket sätt har Anden visat sig i ditt liv? För profeten Elia var det inte i elden eller i stormen som Gud kom, utan i den stilla susningen. Gud möter oss på olika sätt. Och säkert inte bara på ett sätt. Utmaningen är att känna igen honom i våra liv och hos andra. Andra kommer alltid ha erfarenheter av Gud som känns främmande. Då får vi inte frestas att avfärda dem bara för att de är annorlunda än våra egna.

”Det är inte som ni tror”. Tänk vilka goda nyheter det kan vara. Det är inte som ni tror. Gud är verklig och närvarande och vill dra in oss i sitt eget liv. Det är budskapet som vi får bära. Och det börjar alltid med att vi själva låter oss inspireras.

Allt det här samlas på något sätt i nattvarden som vi strax ska fira. Vi får be om att Anden kommer över oss och gåvorna. Att Jesus får Andas på oss. Låt oss inspireras i den heliga måltid som Herren själv bjuder oss till!

TJYG.logotyp.svart.png

Denna text och alla nedanstående är skrivna av Mats Carlsson, under hans tid som pastor i Olivehällkyrkan:

Stig in - Du är väntad!

180608
”Kallelsen till Guds rike” är temat för kommande söndag, i kyrkoåret. Evangelietexten är hämtad från Luk 14:15-24. Jesus berättar liknelsen om festen; hur en man skulle ha fest, och bjöd in många gäster genom sina tjänare. . Men när tjänarna kommer och bjuder in, är många så upptagna av annat, att man inte kan komma. Då skickas tjänarna ut till gator och gränder att bjuda in alla man möter. Men det finns fortfarande plats på festen. Då skickas tjänarna ut på landsbygden att bjuda in alla man möter. Och mannen avslutar med att säga; ingen av dem som bjöds först skall få vara med på min fest”.

Guds rike, var det som Jesus kom att gestalta. Där Jesus är- är Guds rike. Såsom Jesus gör- så är det med Guds rike. Sådan Jesus är- så är Guds rike. Guds rike är det annorlunda riket, det uppochnervända riket. Där är den minste störst och den fattigaste rikast. Där finns inte plats för avundsjuka eller jämförelse. Där behöver man inte vara någon annan än den man är. Man behöver visserligen födas på nytt för att komma in. Man behöver också bli som ett barn för att kunna stiga in. Det är bra att lära känna Jesus.Då upptäcker man mer vad det handlar om

Alla är välkomna! Du är välkommen! Där du är, som du är! Gud älskar dig och väntar dig!

Mats Carlsson

Bejaka din törst!

180518

Pingstdagens evangelium läser vi ifrån Joh 14:25-29; ”Jesus sade: "Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett."

Att komma och tro på Jesus, är för Johannes, att ha rötter i själva livet. Det är så radikalt att det förändrar allt. Verkligt liv har del av Guds liv, det äger en kvalitet. Det är inte bara en mängd dagar som kom och gick. Det innefattar en relation med livets ursprung, kärna och mål.

” Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er”

I samband med lövhyddehögtiden lite tidigare i Johannesevangeliet ropade Jesus; ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten. Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få…"

Vad är det för kvalifikationer som krävs? En, - törsten, längtan efter helhet, harmoni, att få komma hem, att finna sin plats. Att få del utav livet i dess djupaste mening.

Bejaka din törst, din längtan, kom som ett gensvar på hans inbjudan.

Mats Carlsson

Du är en bön!

180504
Bönsöndagen inbjuder oss till bön. Evangelietexten läser vi ifrån Luk 18:1-8.

Jag tror att många människor längtar efter bön och undviker bön. Bön både attraherar och skrämmer oss. Vi känner pressen att vi borde be. Men det är som om det vore en tjock vägg mellan oss och bönen. Vi upplever en saknad och fattigdom att leva utan bön. Men vi kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som håller oss tillbaks. Visst har vi mycket omkring oss, arbete, familj, släkt, intressen, församlingen mm. Men mycket av detta är egentligen svepskäl. Vi är sällan så upptagna att vi avstår från att äta och duscha. Det är något annat.

Kan det vara vår uppfattning om vad bön är, som håller oss tillbaks. Religionspsykologen Björn Wiedel säger "Vi är så vana vid att ju mer vi anstränger oss, desto större resultat når vi. Men i bönens värld gäller den omvända ansträngningens lag".

Vi lever i en värld av röster. Och mitt i denna värld ljuder också Guds röst. Men den rösten kanske mer är stilla än stor. Det är som om jag behövde stanna upp, för att kunna pejla in hans röst. Och det kanske är här skon klämmer. Vi har fått för oss att bön handlar först och främst att tala med Gud. Och visst, det är en del av bön. Men en lika betydelsefull del är att kunna lyssna.

Vi behöver lära oss att lyssna. Vi behöver lära oss stillhet. Och det kan ta lite tid innan vi ställt in vår inre mottagare på rätt våglängd, så att vi kan ta emot.

”Du är en bön. Gud är din bön”.

Mats Carlsson

Den gode herden

180413

På söndag är det Den gode herdens söndag. Vi läser ifrån Joh 10:1-10.

När bibeln talar om en människas liv, beskriver den det ofta som en vandring. Att vandra är att leva. Men vandringen går inte snabbt eller spikrakt. Det är inte ett 100m lopp slätt på 10 sekunder, från start till mål. Nej snarare som ett maratonlopp med hinder, och inte alltid så rakt heller.

När Jesus talar om sig själv i Johannesevangeliet, gör han det med ett antal bilder. I vår text säger han; ”Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete”

CS Lewis skrev en serie böcker om landet Narnia. Hur några engelska barn hittar en garderob uppe på en vind, stiger in i den, och när de letar sig fram bland kläderna som hänger där, är de plötsligt i en ny värld, landet Narnia. Något helt nytt och annorlunda mot deras egen värld. Där regerar lejonet Aslan, men det finns också en ond häxa, och en massa äventyr händer.

I början var det bara den yngsta Lucy, som kunde komma igenom garderoben. Hon bara gick, nyfiket, öppet. Efter ett tag kunde också de andra tre lite äldre barnen.

Garderoben är som Grinden. Ja, Jesus skulle kunna ha sagt Jag är Garderoben in till landet Narnia. Jag är Grinden in till Guds rike. Något helt nytt möter oss. Annorlunda men oerhört fräscht. Men vi behöver vara som barn, för att komma in. Har du öppnat Grinden och gått in. Du kanske försökt men inte lyckats. Det är inte alltid det går på egen hand. Det behövs hjälp. Vi får gå in tillsammans, och upptäcka en ny dimension av livet. Vi finner bete för hela vår människa.

Mats Carlsson

Kristus är uppstånden!

180401

Upplevelserna kring Jesu uppståndelse måste ha varit totalt omtumlande. Man anar det, om inte annat av det faktum att evangelierna innehåller flera olika berättelser. Berättelser som ibland går isär. Vi behöver dock inte tveka om att erfarenheterna från den tomma graven kom att sätta avgörande spår i de inblandades liv, från den dagen.

Jesu uppståndelse går inte att bevisa. Men det finns ett antal goda skäl, som gör det svårt, att inte tro. Vi vet att människors liv förändrades, och att det var omöjligt för dem att tiga om det de varit med om. Den kristna församlingen, Kyrkan föddes, och idag finns det miljarder människor på jorden, som delar denna tro.

Uppståndelsetron vilar i tilliten till en Gud som aldrig överger, en Gud som kan överraska, och skapa nytt liv. Den går inte att fånga i dogmer, men anknyter mycket till mänsklig erfarenhet idag.

Jesu Kristi uppståndelse vittnar om en Gud som är starkare än döden och som kan skapa nytt liv. Den vittnar om en Gud som säger sitt ja, till hela Jesu liv här på jorden.

Att tro på uppståndelsen är att tro att det aldrig är för sent. Att tro att Gud aldrig överger någon. Att nåden ständigt kan överrumpla och finna oväntade vägar till en människas hjärta, även när hon själv tror att allt hopp är ute.

Den kristna kyrkan firar sin huvudgudstjänst på söndagar-uppståndelsens dag, ljusets dag, solens dag. Varje gång det firas gudstjänst, helt oberoende av hur stor den gudstjänstfirande församlingen är, reser kyrkan ett hoppets tecken. Inte hurtfriskt, inte som om mörker och död inte finns. Gudstjänsten berättar om ett hopp-trots allt. Varför? Därför att vi hoppas på Gud. Den Gud som kommer oss till mötes ur framtiden, överraskar och ständigt skapar nytt liv. Att tro på uppståndelsen är att överlämna framtiden åt Gud, redan nu.
Kristus är uppstånden - Ja han är sannerligen uppstånden!

Mats Carlsson

Vem är det som kommer på vägen?

180323

Så firar vi Palmsöndag kommande söndag. Söndagen har sitt namn efter att Jesus rider in i Jerusalem på en åsna, och folket hyllar honom som kung genom att lägga palmblad och kläder framför honom, motsvarigheten till ”röda mattan” i våra dagar.

En kung brukade dock inte rida på en åsna. Red han överhuvudtaget skulle det säkert varit på en fin häst. Oftast kom han nog i en vagn dragen av hästar. Men Jesus är den uppochnervände kungen. Det är som om han gör allt baklänges. Kungen av ett annat slag.

Han rider in på arbetsdjuret, åsnan. Profeten Sakarja hade profeterat om detta 700 år tidigare. Fredskonungen, Messias, skulle komma inridande på en åsna. Varför då?
Kanske för att Jesus inte var kungen som kom ovanifrån, utan snarare underifrån eller inifrån. Han identifierade sig med den lilla människan och kom inte med bud och pålagor uppifrån.

En del av dem som ser detta märkliga drama, kopplar ihop det med de gamla profetorden. Andra lägger överhuvudtaget inte märke till det som händer. Andra vet inte vad de skall tro.
Om du varit där, hur tror du att du skulle reagerat? Hur reagerar du idag när du hör eller läser om Jesus? ”Vem är det som kommer på vägen, det lyser så grannt om hans hår…

Mats Carlsson

Maria

180316

På söndag firar vi Jungfru Marie bebådelsedag. Maria står i fokus. I dagens evangelietext från Lukas första kapitel, kommer ängeln Gabriel till henne med en hälsning.

Ett ord som kommer igen i ängelns hälsning, ordet nåd; "Var hälsad du högt benådade.Herren är med dig, Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud..."

Att finna nåd hos Gud, vem kan göra det, hur gör man det? Var Maria särskilt lämpad eller utrustad för det hon får vara med om. Ja, det är möjligt. Men det var inte så att hon hade meriterat sig för denna nåd. Nåden grundar sig inte på meriter eller duktighet, utan istället på Guds godhet och kärlek. Det går inte att prestera sig till nåd. Nåd ges inte som betalning för utfört arbete, den ges ändå, gratis. Guds nåd är inte passiv, utan aktiv. Men den får ingen verkan om den inte finner ett öppet hjärta. Maria hade funnit nåd hos Gud, hon var öppen. Gud kunde fortsätta sitt verk i henne

Den unga flickan Maria, tvekade säkert. Men hon gjorde ett medvetet val. Hon tog ett beslut; "Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt." Hon hade inte facit på förhand, men hon hade gjort sitt vägval. Hon fick bära fram det dyrbaraste han hade. Du och jag, vi tillsammans, inbjuds att göra detsamma; Att ställa sig till Herrens förfogande, det är det finaste en människa kan göra. Och det kan ske på så många olika sätt. Han vill göra det i dig. Han vill göra det genom dig. För att han älskar dig!

Mats Carlsson

LIvshungern

180309

Midfastosöndagen inbjuder oss till temat om Livets bröd. Vi är mitt i fastan, och vi börjar bli lite hungriga. Eller? Vad är det Jesus vill få fram genom att mätta säkert 15.000 personer med några bröd och fiskar en liten kille haft med sig. Johannes berättar om händelsen i sitt evangeliums sjätte kapitel.

Jesus talar om brödundret Gud gjorde genom Mose i öknen då Israels folk var på väg från slaveri till befrielse. Folket fick bröd från himlen genom det manna som föll ner. Tog man dock inte till vara på det som hamnade på marken, försvann det, och blev obrukbart.

När Jesus välsignar matsäcken den lille killen haft med sig, är det som att det förmeras ju mer lärjungarna delar ut det till folkmassan. Det räcker till alla, och inte nog med det, det blir tolv korgar över, som de samlar ihop efter att alla ätit sig mätta.

Jesus säger att han är Livets bröd. Den som äter av det skall aldrig någonsin hungra mer. Det brödet försvinner inte. Det vill mätta vår inre hunger. Det var också ett större under än det Gud gjorde genom Mose. Ja nu är det som om brödet är Gud själv. Att Jesus sade så, förargade både de skriftlärde och fariséerna som hörde detta. Spänningen dem emellan steg. Men folket tog emot, åt och förundrades.

Vad hungrar du efter mest, just nu? Vad kan mätta den hungern?

Mats Carlsson

Ljus och mörker

180304

Det finns ett vykort som säger; ”Finns skugga – Finns ljus”. Jag tycker det finns en trygghet i det. Ofta ser man bara den där skuggan, och tänker inte på att jag ser den för att ljuset finns.

I kyrkoåret har den här söndagen rubriken ”Kampen mot ondskan”. Jag kommer ihåg den där lördagmorgonen, för 32 år sedan, jag kom ned till frukosten på Betelseminariet, och märkte den där tystnaden, nästan kylan, och någon sade; ”Det är någon som skjutit Palme”.

Jag skulle predika dagen därpå, denna söndag i kyrkoåret med temat ”kampen mot ondskan”. Det kändes mycket märkligt.

Dagens evangelietext hämtas ifrån Luk 11:14-26, som handlar om hur Jesus driver ut en stum demon.

Ljus skingrar mörker. Så när Jesus talar till demonen är det precis detta som händer. Mörkret får ge vika, bojorna brister, det smutsiga försvinner, ljuset bryter igenom.

Men ibland känns det som om det bara är mörkt. Tidigt i bibelns berättelser kommer också de mörka stråken in i skildringen. Det finns en dunkel kraft i tillvaron och i människan, som utmanar godheten. Livet är skört, och ständigt hotat.

Det är tungt att leva när allt är mörkt. Tron på Gud är ingen garanti för ett lätt, ljust liv. Men den erbjuder ord och förhållningssätt som hjälper oss att upptäcka den sårbara, barmhärtiga och hemlighetsfulla gudsnärvaro som kommer till uttryck i Jesus Kristus, också i vårt eget mörker. Och den vädjar till oss att vara barmhärtiga och närvarande i varandras mörker och vaka med varandra där.

Gud för dig är allting klart
Allt det dolda uppenbart.
Mörkret är ej mörkt för dig
Och i dunklet ser du mig.

Mats Carlsson

Att aldrig ge sig

180223

”Den kämpande tron” är kyrkoårets tema för kommande söndag. Evangelietexten hämtas ifrån Matt 15:21-28 där vi möter Jesus och en kvinna. Jesus har dragit sig undan till området kring Tyros och Sidon, nordvästkusten, det som idag är södra Libanon. Han befinner sig på gränsen till ett annat land. Då kommer en kananeisk kvinna till honom och ber att han skall hjälpa hennes dotter som plågas svårt av en demon. Först verkar det som om han negligerar henne. Men kvinnan ger sig inte. Hon fortsätter och ber om hjälp. Jesus svarar henne att han först och främst blivit sänd till sina egna i Israel. Kvinnan förstår det, men säger att hon också behöver hans hjälp, fast hon inte tillhör hans folk. Jesus ser hennes utsatthet, att hon inte ger sig, att han är hennes sista hopp och han vet att han kan om han vill.

Jesus säger att kvinnan har en stark tro och befriar hennes dotter från hennes bundenhet. Kvinnan blir ett exempel på ”den kämpande tron”. Så vad är då en kämpande tro? I hennes fall verkar det som om det handlar om att Jesus är hennes sista halmstrå, som hon inte släpper. Hon anade vem han var. Hon hade hört vad han sagt och gjort. Hon litade till att han kunde göra det igen. Och hon kommer till honom i sin nöd med orden; ”Förbarma dig Herre över mig!”

Att kämpa i tron kan innebära mycket och Jesus är ingen enarmad bandit man matar med pengar för att få vinst varje gång. Det verkar som om det räcker att komma med sitt genuina behov då ingen annan eller annat finns. Jesus tar alltid emot. Som Broder Lorens säger; ”Men kom ihåg att han ger sina gåvor när tiden är inne, när du minst av allt väntar dig dem. Därför skall du alltid hoppas på honom, tacka honom för alla hans gåvor, i synnerhet för styrkan och modet som han välsignar dig med i svåra tider”.

Mats Carlsson

Fastan

180216

Så har vi stigit in i fastetiden. Askonsdagen som är porten in i fastan, som sedan pågår 40 dagar, fram till den stora högtiden påsk.
Jag vet inte vad du får för associationer när du hör ordet ”fasta”. Jag inbillar mig att många tänker på ”mat”. Att avstå från mat, eller en viss sorts mat etc. I många kulturer är fastan förknippad med mat. Man äter inte kött t.ex eller man avstår ngn måltid per dag.

Vad handlar då den kristna fastan om? Jag tänker mig att fastan handlar om att avstå något, för att få tid till något annat. Den kristna påskfastan handlar då om att få tid med Gud, att förbereda sig inför påsken, att gå tillsammans med Jesus ”upp till Jerusalem”.
Vi vet att mat tar mycket tid. Att planera, handla, bära hem, tillaga, äta, diska… Att avstå en måltid per dag, ger mig mer koncentrerad tid med Gud.

Man kan fasta på ett otal olika sätt; tv-fasta, dator-fasta, mobiltelefon-fasta, fredagsmys-fasta, alkohol-fasta, godis-fasta…. Frågan är varför jag fastar, för vem och vilka motiv jag har?
Jesus talade om att fastan är något mellan mig och Gud. Det handlar inte om att visa upp något, eller att fastan blir en prestation eller något jobbigt.

Som kristen vill jag avstå något, för att bli mer närvarande i min relation med Gud. Att avstå något för någon annan visar på en vilja och en längtan efter något mer.

Fastetiden är en möjlighet att varva ner, sänka farten, tonen och prestationen. Fastan påminner och hjälper mig att inte dra iväg först, utan mer att följa han som alltid går före.

Mats Carlsson

Kärlekens väg

180209

Så firar vi kommande söndag Fastlagssöndagen. Fastlagen som är fastans motpol. Fastlagen som kännetecknas av glädje, fest, mat i motsats till fastans avhållsamhet, stillhet och förberedelse. I många sydliga länder firar man under fastlagen Karneval, som ju betyder ”farväl kött”. Karneval är ursprungligen benämningen på tiden före fastan; Trettondedag jul till askonsdagen, sedermera de tre till åtta dagarna före askonsdagen, motsvarande fastlagen. Efter fastlagssöndagen följer blåmåndag och fettisdag för att på askonsdagen träda in i fastan. Det är alltså på tisdag vi äter fettisdagsbullar/semlor/hetvägg eller andra namn på bullarna man fyllde med extra gottis innan fastan trädde in på askonsdagen. Även om vi kan se dem i vårt land redan första advent (?)

I söndagens evangelietext möter vi hur Jesus säger till sina lärjungar; ”Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Han skall utlämnas åt hedningarna, de skall håna och skymfa honom och spotta på honom, och de skall prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen skall han uppstå.” Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sade.

Jesus går att fira sin sista påsk på jorden. Lärjungarna följer, men förstår ingenting av det som väntar. Även fast vi som lever idag har facit, är det inte helt enkelt att förstå dramat som närmar sig. Kärlekens väg är temat för söndagens texter. Innebär kärlekens väg lidande och död? Ja, det kan det göra, om man ger sitt liv för någon annan, som man älskar!

Mats Carlsson

Att se det som inte kan ses

180202

På söndag firar vi kyndelsmässodagen, ljusets söndag. Evangelietexten hämtas ifrån Luk 2:22-40, där vi möter den lilla familjen i Jerusalems tempel. 40 dagar hade gått sedan deras förstfödde son sett dagens ljus. Nu är de i templet för att ge offer, som den judiska lagen föreskrev.

I templet möter vi också den gamle Symeon, som väntade på Israels tröst, och profetissan Hanna som i stort sett levde i templet. Vi läser att helig Ande var över Symeon, och det är som om han leds av Anden till den lilla familjen. När han möter dem är hans väntan över, han kan dö i frid, för han har sett ”frälsningen som Gud berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt sitt folk Israel”.
Hanna insåg också att något stort var på gång i templet denna dag. Hon anar och leds också fram till de tre. När hon ser barnet tackar och prisar hon Gud, och talar om barnet med alla som väntade på Jerusalems befrielse.

Hur får man ögon så man kan se det som inte kan ses? Eller öron, att höra det som inte kan höras?
Hebréerbrevets författare skriver i kap 11 om människor som satte sin tro på Gud. Han inleder med orden; ”Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se”.

Det är lättare att se om man tror. Det är svårare att tro om man bara ser.

Mats Carlsson

En stark tro

180121

”Jesus skapar tro” är kyrkoårets tema för innevarande söndag. Evangelisten Matteus berättar i dagens evangelietext, Matt 8:5-13, om en romersk officer som kommer till Jesus med ett stort behov. Hans tjänare därhemma ligger förlamad. Mannen ber Jesus att bara säga ett ord så blir pojken frisk. Jesus blir överraskad över officerens tro på honom, och säger; ”inte hos någon i Israel har han funnit en så stark tro”…du trodde och det skall ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk”.

Endast två personer får detta vittnesbörd om sig av Jesus, att de har en stark tro; denne romerske officer och en utländsk kvinna som kommer och ber Jesus om hjälp för sitt barn. Inte någon av lärjungarna, inte någon präst eller skriftlärd.

En stark tro handlar tydligen inte om att hos mig själv uppbåda någon stor styrka, färdigheter eller duktighet. Så vad skapar tro? Ja utifrån vår text kan man säga tre saker; brist, sorg och oro. Så är det också för många i vår värld idag. Den överlämnande tron kan växa till relation och gemenskap, med Jesus och de som vill vara med honom. Sök dig nära, upptäck att han finns där och fortsätt lev i kärleksrelationen med Gud.

Mats Carlsson

Jesus - visa dig!

180113

Temat för kommande söndag är ”livets källa”. Evangelietexten hämtas ifrån Joh 2:1-11. Johannes berättar om ett bröllop Jesus och lärjungarna är bjudna på, där vinet tar slut. Jesu mamma Maria kommer och säger detta till Jesus, som säger till huset tjänare att fylla sex stora stenkärl med vatten. Tjänarna gör så. När de sedan bär det till bröllopsvärden har vattnet förvandlats till vin, som t.o.m smakar bättre än det första som tog slut.

Johannes säger så att Jesus här gjorde det första av sina tecken. Fortsätter man och läser evangeliet möter vi ytterligare sex tecken. Alltså totalt sju. När vi kommer mot slutet av evangeliet, Joh 20: 30-31, läser vi; ”Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungarna åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn”.

Johannes har ett syfte med det han skriver. Fortsätt gärna och läs Johannesevangeliet, och se om du hittar de övriga sex tecknen. Leder de till tro för dig? En tro som föder liv? Vill du be och pröva;
”Jesus, visa dig för mig, så att jag kan ta emot dig. Amen”

Mats Carlsson

Starten

180106

Första söndagen efter trettondagens tema i kyrkoåret är ”Jesu dop”. Evangelisten Matteus berättar om hur det gick till när Jesus döptes av Johannes döparen i floden Jordan i Matt 3:13-17. Man räknar med att Jesus var ca 30 år vid detta tillfälle. Han hade ännu inte börjat sin verksamhet med förkunnelse, helanden mm, i mötet med sina medmänniskor. Det är som dopet blir starten för Jesu tjänst. Jesus får bekräftelse och sanktion ifrån Fadern och Anden då han döps. Sedan börjar uppdraget, äventyret!

Det kristna dopet är också starten för en människa tillsammans med Jesus. Jesus inbjuder oss till sig; Följ mig! Vi får säga Ja, och som ett synligt, tydligt, symboliskt tecken, låta oss döpas. Dopet rymmer stor glädje, innehåll och välsignelse. Det är som starten för mitt livs maratonlopp.

De tre närmaste åren blev inte till en dans på rosor för Jesus. Det är det inte heller för den som vill följa honom. Men vetskapen och medvetenheten av att inte vara ensam, i både ljus och mörker, med- och motgång, överväger allt. Jag behöver någon som leder mig, som vet den bästa vägen för mig. Jesus levde i ständig relation till Fadern och Anden. Han tog sig tid till att lyssna in vad nästa steg i uppdraget skulle vara. Det får du och jag också göra!

Mats Carlsson

På tröskeln

171231

Så har vi årets sista dag. Tänk att ännu ett år har gått. Det har gått fort. Mycket har hänt. För egen del. I vår värld. För Gud finns ingen tid. Allt är ett enda nu. Men människan behöver tid. Tiden hjälper mig. Inte minst vid årsskiften. Möjlighet till reflektion. Möjlighet till nya föresatser.
Hur var ditt 2017? Tänker du något speciellt inför det nya året?
Broder Lorens leder mig på tröskeln över det gamla in i det nya;

”Din helighet är inte avhängig av att du gör ”andra” saker. Du skall bara göra det du brukar göra men inte för din egen skull utan för Guds skull.
Du behöver inte bli otålig över att du bara får små uppgifter, om du utför dem för Guds kärleks skull. Din helighet är inte avhängig av att du utför ”stordåd”.
Gud bryr sig inte om hur stora uppgifter du utför, bara med hur mycket kärlek du utför dem.
Kärleken gör allting stort.”

Så önskar jag dig ett gott slut på detta år, och ett välsignat nytt år!

Mats Carlsson

HÅLLBAR VÄRLD FÖR ALLA

171125
Imorgon firar vi domsöndag som avslutning på ”kyrkornas globala vecka”. Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor-samtidigt och tillsammans.

I år är temat; ”Hållbar värld för alla”. Världen har blivit mycket bättre men det återstår fortfarande stora utmaningar. Världens länder har kommit överens om 17 ambitiösa mål som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen.
Detta kallas för ”Agenda 2030” eller Globala målen för hållbar utveckling. Dessa mål berör oss alla och vi kan alla göra något!

Samfund, kyrkor, trosbaserade organisationer och enskilda kristna har en viktig roll att spela. Vi är övertygade om att vi människor har fått i uppdrag att förvalta Guds skapelse och allt som ingår i den.
Frågor om klimathotet, miljöförstöring, fattigdom och konflikter är inte bara politiska, vetenskapliga eller sociala, de har också i allra högsta grad en moralisk och andlig dimension. Vi har en viktig uppgift att synliggöra de existentiella aspekterna av dessa frågor.

I morgondagens gudstjänst i Olivehällkyrkan kommer vi beröra dessa frågor på olika sätt. Varmt välkommen!

Mats Carlsson

Änglarna

170929

På söndag skriver vi den helige Mikaels dag i kyrkoåret med temat änglarna. Evangelietexten hämtas ifrån Joh 1: 47–51;
”Jesus såg Natanael komma och sade om honom: ”Där är en sann israelit, en som är utan svek.” Natanael frågade: ”Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: ”Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet.” Natanael svarade: ”Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.” Då sade Jesus till honom: ”Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.” Och han sade: ”Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”

Har du sett en ängel någon gång? I Bibeln berättas det om änglar. Många sånger talar om änglar; ”ängeln i rummet” med Eva Dahlgren, ”there must be an angel”, Eurythmics, ”angel” med Robbie Williams, bara för att nämna några. Många filmer handlar om änglar, t.ex änglarnas stad med Meg Ryan och Nicolas Cage.
Ordet ängel heter på grekiska ”angelos” och betyder ”budbärare”. När bibeln talar om änglar handlar det om budbärare från Gud. Gud sänder en ängel till en människa med ett alldeles speciellt budskap.

Vi talar om skyddsänglar. Att ha änglavakt. Tror vi att det är så, eller är det bara som vi säger? Jag påminns om barnabönen jag bad som liten;
”det går en ängel kring vårt hus, han bär på två förgyllda ljus, han bär en bok uti sin hand, nu somnar vi i Jesu namn”. Amen

Mats Carlsson

Tro & Liv

170825
Tro & Liv talar vi om i kyrkan på söndag. Evangelietexten hämtas ifrån Matt 23:1-12;

1Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar 2och sade: ”De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. 3Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. 4De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. 5Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. 6De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, 7och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. 8Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. 9Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. 10Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. 11Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. 12Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Jesus talar om att Tro & Liv behöver hänga ihop. Som jag tror så lever jag, som jag lever tror jag. Någon har sagt att vårt liv talar mer än tusen ord. Det hjärtat är fullt av talar munnen. Vad är mitt hjärta fullt av? Vad är det som påverkar hur jag lever?
Man brukar säga om politiker, präster, pastorer, att vi verkar i en ”förtroendebransch”. Det gäller nog för många andra yrkeskategorier också. Men det är lätt att något litet snedsteg kan förvandla förtroende till misstroende. Det tar lång tid att bygga upp. Det går snabbt att riva ned.
Jesus visar en väg han själv gick, som inte är självklar i alla sammanhang idag; ”Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare”. Vad skulle det innebära för mig att gå den vägen? Vågar jag?
Allt gott!
Mats

ATT GÅ I VÄNTANS TIDER

170531

Tiden mellan Kristi himmelsfärdsdag och Pingst, brukar kallas för ”pingstnovenan”. De nio dagar lärjungarna skulle vänta på det som Jesus sade skulle komma, efter det att han lämnat dem och återvänt till Fadern.

Jag undrar hur de kände och tänkte? Vad gjorde de? Var det mycket bön och stillhet?

”Inget är som väntans tider”, säger man. Och visst kan det vara så. Det klart att väntan kan se olika ut, beroende på vad man väntar på. Är det något roligt, spännande? Är det ett besked, man inte riktigt vet hur det skall bli? Väntar man på ett beslut, om jobb, bostad, uppehållstillstånd?

Om man inte riktigt vet vad man väntar på, då? Hur gör man då?

Visst hade Jesus sagt till dem, att de skulle vänta på ”en annan hjälpare” som skulle vara hos dem för alltid, sanningens Ande. Men hur såg sanningens Ande ut? Vad gjorde Guds helige Ande? Hur länge skulle de vänta?

Så är vi där, nu, i pingstnovenan. Och får återigen leva oss in i vänteperioden. På samma gång som Anden redan kommit, kommer han igen.

Guds Ande är god, och vill allt gott. Visst kan det vara jobbigt att vänta. Men när vi väntar på något gott, då väntar vi aldrig för länge.

Kom helig Ande! ”Fyll mig, tänd mig sänd mig”!

Mats Carlsson

GLAD PÅSK!

170416

Så är sabbaten över. Några kvinnor går till graven för att slutföra det man inte hade hunnit då helgen brutit in. Med sig har de lite kryddor och salvor de skall göra klart balsameringen med.

Men när de kommer fram, får de sitt livs överraskning; stenen är bortrullad och ingen kropp finns i klippgraven. Det som finns kvar är bindlarna, som omslutit kroppen och huvudduken som virats kring huvudet. Det är bara ett skal, en form, som ligger kvar, liknande en fjäril som flugit ur sin puppa.
Och en ljusgestalt, en ängel säger till dem; Han är inte här, han har uppstått, gå och berätta för hans lärjungar”.

Kvinnorna gör som ängeln sagt till dem, berättar för de tvivlande lärjungarna, men några av dem beger sig ändå ut till graven. De får se med egna ögon. Det var så som kvinnorna sagt, och de börjar tro.
Tron föds i ett möte, en upptäckt, något överraskande, något oväntat.
Långfredagens mörker fick inte sista ordet. Påskdagens ljus sipprar fram genom tunneln. Livet var starkare än döden.

Jesus är uppstånden, ja han är sannerligen uppstånden!
GLAD PÅSK!

Mats Carlsson

Långfredag 170414

Så följer vi Jesus också denna långa fredag. I England säger man ”Good Friday”. I Syrien använder man orden; ”Härliga fredag”.

Jesus har dömts till döden. Domen skall verkställas. Han bär tvärbjälken till avrättningsplatsen, för att sedan spikas upp på den lodräta pålen som fanns där på Golgota, huvudskalleplatsen.

Där står tre kors. Tre dödsdömda män. Två förbrytare och Jesus från Nazaret. En av männen bredvid spottar på Jesus, den andre säger; ”tänk på mig när du kommer med ditt rike”. Och Jesus svarar; ”idag skall du vara med mig i paradiset”.

Lina Sandell skriver i Ps & S nr 45;

Jesus för världen givit sitt liv
Öppnade ögon Herre mig giv
Mig att förlossa offrar han sig
Då han på korset dör ock för mig

O vilken kärlek underbar sann!
Aldrig har någon älskat som han
Frälst genom honom, lycklig och fri,
Vill jag hans egen evigt nu bli.

Tag mig då Herre, upp till ditt barn
Lös mig från alla frestarens garn
Lär mig att leva, leva för dig
Glad i din kärlek, offrande mig.

Jag önskar dig en härlig långfredag!
Mats

Skärtorsdagen

170413
Så följer vi Jesus denna skärtorsdag. Måndagen, tisdagen och onsdagen är till ända. Jesus har undervisat sina lärjungar och tystat sina motståndare. De har i sin tur samrått för att försöka hitta vägar att bli av med honom. ”Det är outhärdligt, det han säger”, ”Vi måste få bort honom på något sätt”.
Judas Iskariot, en av lärjungarna, har hört rykten om vad de religiösa ledarna har i görningen. Han går till dem och säger;” ikväll skulle ni kunna gripa honom, jag kan visa er var han finns”. Han får sin belöning, vilket blir ett bra tillskott inför helgen.

Jesus förbereder inför kvällen, och påskmåltiden han skall äta tillsammans med sina närmaste. När man senare äter måltiden, så säger han inte exakt de kända orden varje judisk husfar gjorde. Om brödet, som skulle påminna om det osyrade brödet från uttåget ur Egypten, säger han istället; ”Detta är min kropp som utges för er”. Om vinet, som skulle påminna om lammets blod som hade strukits över dörrposterna, då mordängeln gick förbi i Egypten, säger han; ”detta är mitt blod, som utgjuts för er”
Frågan är om lärjungarna hörde vad han sade. De skulle snart få se det i praktiken.

Efter måltiden går de ut till trädgården, där Jesus påtagligt känner hur mörkret faller över honom. Han böjer sina knän och ber. Han vet knappt med vilka ord, det är som han är alldeles ensam. Lärjungarna som nyss ätit och varit i farten hela dagen orkar inte hålla sig vakna, utan somnar.

Röster hörs, och plötsligt kommer en vaktstyrka tillsammans med Judas. Han kysser sin mästare på kinden. Jesus grips, förs till rättegång och döms till döden, för hädelse. ”Han har ju sagt att han är Messias”.
Utanför rättssalen finns Petrus, som själv får frågan om inte han var en av dem som varit tillsammans med Jesus. Petrus blånekar tre gånger; ” Jag känner inte den mannen”.
Stilla veckan, var inte så stilla. Det hände mycket den där torsdagen. Mörkret lägrar sig. Det var natt, den fjärde dagen.

Mats Carlsson

Be naturligt

170310
En del av min tjänst arbetar jag som fängelsepastor på en anstalt några mil utanför Strängnäs. Två gånger i veckan besöker jag killarna som finns där. En eftermiddag är jag själv och går till olika paviljonger för samtal, möten, schackspel mm. Den andra eftermiddagen har jag med mig en besöksgrupp. Vi går då till andaktsrummet, dit två av paviljongerna har möjlighet att komma. Det är helt frivilligt för killarna att komma. Ibland kommer det tre stycken, andra gånger 10 st.

En samling kan se ut som följer; vi läser en kort bibelberättelse, samtalar om den, ger möjlighet till bön, tända ljus, fikar och samtalar med varandra. Vi möts 45–60 minuter.
De senaste gångerna har momentet med bön blivit extra intressant. För det vi bett för har faktiskt skett. Det är ju inte så att jag inte tror på bön. Men det är ju inte alltid man får sådana där konkreta direkta svar som dessa killar fått. Jag blev (nästan) lika överraskad som de, när de berättat vad som hänt.

Vi har bett om permission, nedklassning, telefontillstånd, ekonomi, rehabilitering av stukad fot mm. Och alla dessa böneämnen har fått positiva svar. Killarna har fått permission, nedklassning, tillstånd att ringa, pengar har kommit in på konto, fot har blivit bättre.
Så när vi nu skall be, finns det alltid, konkreta saker att be för, och förväntan är stor över vad som skall ske. För dem finns det behov. Då ber vi för det.

Många gånger kanske vi tänker; ”det där är väl inget jag kan be för, det är ju inget speciellt”. Vi får be om allt; från det minsta till det största. Gud hör och ser, och svarar så som han vet är bäst för oss. Det är inte säkert att det alltid blir som jag vill, men det blir alltid till det bästa

Be, och ni skall få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas” (Matt 7:7-8)
Allt gott!
Mats

En obekväm sanning

170217

Så hade vi vårens första ”Tala film-Tala liv” igår kväll i kyrkan. Vi såg Al Gore´s film ”En obekväm sanning”. Och det var verkligen en obekväm sanning.

Filmen handlar om klimathotet, den ökade uppvärmningen av jord och hav, med alla de konsekvenser som följer. Även om filmen har några år på nacken är det skrämmande uppgifter Gore presenterar, som tyvärr inte förbättrats de senaste åren.

Efter vår film har vi ett kort samtal där vi delar våra upplevelser av det vi sett. ”Ilska, modlöshet, tragik” är några av de känslor flera delar efteråt. Samtidigt ligger det en vilja och trotsighet under ytan, som säger att ”det går göra något åt det, vem skall göra det om inte vi, en kan inte göra allt men många kan göra mycket”. Samtidigt är insikten stor om att det behövs politiska inriktningar och beslut gällande energi, utsläpp, elektronik…

När jag kommer hem och slår på tvn är det som filmen fortsätter. Två av inslagen handlar om exakt det vi sett på filmen tidigare; det första hur torkan i Kenya gjort att befolkningen inte har något vatten, floderna torkar ut, kvinnorna och barnen går till de smutsiga vattenpölarna, dricker och hämtar hem det smutsiga vattnet. Det andra inslaget handlar om hur världshaven håller på att invaderas av plast, som bara dumpats. Hur fiskar, fåglar, korallrev påverkas, förgiftas och till slut dör. Vad är det som händer?

Lyckligtvis finns det människor, likt Al Gore, dokumentärfilmarna, som inte bara registrerar och går vidare. Många stannar upp, och börjar göra något.

Frågan vi ställde oss till sist efter filmen var just; ”Vad kan då jag göra?”. Inte mycket, men vi gör det vi kan, sade många; sopsortera, cykla, gå, istället för att ta bilen, tänka på energin därhemma…

Visst kan man tappa modet när man ser isbergen smälta, regnskogarna skövlas, jordens medeltemperatur ökar. Men det blir ju inte bättre för det. Det går att göra något åt vår värld; om vi vill. Om vi vågar sänka våra krav på komfort, tillgänglighet och obegränsade resor.

Vi påminns om det som Martin Luther sade; ”Även om jorden går under imorgon, planterar jag ett äppelträd idag”

16 mars ser vi filmen ”Before the flood” ifrån 2016, där Leonardo diCaprio guidar oss i nusituationen gällande vår miljö, klimat och planet. Välkommen!

Mats Carlsson

Steg för steg

170120
Med en inspirerande vinterkonferens tillsammans med 400 medarbetare i Equmeniakyrkan förra veckan i ryggen, en uppstart denna vecka med alla grupper och mötesplatser i vår kyrka, en mildare väderlek lämplig för att stadfästa träningen, kunde väl allt bara gå åt ett håll?

Och det gjorde det; fast inte åt det jag hade tänkt; en stadig förkylning som satte fart förra helgen, gjorde att det fick bli lite lugnare tempo. Påminnelsen kom igen; ”du är bara en människa”. Jag har inte varit helt utslagen, men halvt. Det har gått på sparlåga och krafthämtningar nattetid. Jag vet inte när det hände sist. Och samtidigt vet jag; det går över. Men det är svårt att tänka så när man känner sig som svagast; ingen hunger, ingen lust, bara vila, låta det där, vad det nu är, få gå ur kroppen, för att successivt samla kraft och komma tillbaks.

Är det inte märkligt, när man har råg i ryggen, allt det nya ligger framför, så är det som någon sätter käppar i hjulet.

Vi hade black Friday innan jul, då alla butikerna försökte sälja för allt vad tygeln höll. Idag är det black Friday igen, är det många som menar. En ny president bestiger tronen, i vad som anses vara världens viktigaste ämbete. Visst finns det farhågor, frågetecken, funderingar hos många och samtidigt hopp, möjligheter, förändringar hos andra. Hur skall det bli? Vad kommer att hända? Ja, det kommer tiden att utvisa, var så säker.

Under tiden gör jag vad jag kan, där jag är, för dem jag möter nära, och långt borta. Bönens armar är långa och omfamnar mycket!

Jag har nu lämnat kulmen för min förkylning, och är på väg in på banan igen. Den lediga helgen nu sitter som en smäck. Det fanns säkert en mening med också detta.

Jag önskar dig en härlig helg och en god vår! (vart tog vintern vägen?)
Allt gott!
Mats

På tröskeln

161231
Så är vi där igen. Skarven emellan det gamla och det nya. Ett nytt år ligger framför. Hur känner du inför det? Är det något speciellt att vi skriver 2017 istället för 2016, eller tycker du att dagarna bara rullar på?

JA frågan är ju i grunden hur jag uppfattar livet; Har jag något att ge livet? Har livet något att ge mig? Vad är egentligen meningen med allting? ”Dagar som kom och gick, inte visste jag att det var livet”, var det någon som skaldade. Att fylla livet med mening – hur gör jag det? Ja, vad är det egentligen jag vill och längtar efter? Vilka möjligheter och resurser har jag för att åstadkomma det?

Årsskifte kan innebära tid för reflektion och eftertanke. Så är det i alla fall för mig. Och jag har börjat inse vikten av att ha mål, för det jag skulle vilja uppleva och göra. Saker händer oftast inte bara av sig själv, utan det finns en plan, beslut bakom dem. Att sätta upp några mål hjälper mig på vägen. Och att göra målen så konkreta jag kan.

- Att inte bara säga att jag skall träna mer under kommande år. Utan faktiskt anmäla mig till ett lopp, och anpassa min träning efter det.
- Att inte bara säga jag skall inte äta så mycket godis nästa år, utan avstå den där chipspåsen varannan
helg.
- Att inte bara säga att behöver bli lite piggare nästa år, utan faktiskt gå och lägga mig senast kl 23.30.
- Att inte bara säga jag skall läsa bibeln mer nästa år, utan faktiskt avsätta 5 min varje dag på morgonen
eller kvällen och läsa breven rakt igenom.
- Att inte bara säga jag skall bli lite mer engagerad i kyrkan nästa år, utan faktiskt erbjuda mig att bli
scoutledare.

Jag tror du fattar min tanke. Att försöka göra det så konkret jag kan, och samtidigt inte för mycket eller orealistiskt. Hellre lite med en kontinuitet, som kan bli lust och mer, än för mycket som falnar efter kort tid med känsla av besvikelse eller misslyckande.

Tack 2016 för det jag fick ge och ta emot! Nu följer jag dig Herre in i ett nytt år! Led min tanke, Led mina steg!
Amen.

Mats Carlsson

GOD JUL

161224
Vi säger ”Glad påsk”, ”Glad midsommar” men ”God jul”. Varför säger vi inte Glad jul eller trevlig jul? Jo, jag vet man uttrycker det olika på andra språk, men vi säger; ”God Jul!”.

Vad är det för skillnad på glad och god? Eller vad menar vi när vi säger ”God” jul. Är det för all maten vi äter, gröten, godiset? Nej, jag tror inte det. Det handlar om något annat.

När man talar om en person som glad eller god, menar man olika saker. Man kan vara god fast man är ledsen. Kan man vara glad fast man är ond?

Det är som ”god” går djupare på något sätt. God har med kvalité att göra. God stannar inte bara på ytan, till det yttre, utan riktar sig inåt eller rymmer mer än bara det vi ser, hör och upplever.

En god jul handlar om hälsan, möjlighet till frihet, en tillfredsställelse som sträcker sig inte bara till det egna, utan också det som rör sig runt omkring. Har man familj, vänner inryms också de i välgångsönskan.

En god jul handlar om en meningsfull jul. Det handlar inte bara om vilken helg som helst. Det finns en hälsning, en mening, ett tillfälle att möta det som rör sig i julens kärna, för egen del, men också med andra, för andra.

Snart skall vi gå till en av kyrkornas församlingshem här i stan och vara del i julaftonsgemenskap, som riktar sig till alla, som vill och kan. Vi äter julbord som inte kostar något, vi är tillsammans, sjunger, pratar, lyssnar och delar julen med varandra. På natten firar vi midnattsmässa, där sången, ljusen, hälsningen blir än tydligare vad julen verkligen handlar om.

Jag önskar dig en riktigt GOD JUL! Med allt vad du lägger i begreppet. Att du får möjlighet att fira högtiden så mycket som möjligt, som du vill, kan och önskar.

Välkommen till julaftonsgemenskap, gudstjänster och samlingar av olika slag! Välkommen att öppna dig för julens hälsning i ord, sång, musik och beröring, till inre och yttre!

Mats Carlsson

Förberedelserna

161209
Så är vi inne i julförberedelsetider. Tycker du det är skönt och mysigt, eller jobbigt och stressigt? Ja, det kan nog se lite olika ut, beroende på hur man tänker om julen. Om det skall vara som det alltid har varit, storstädat, inköp av julklappar och mat, granen där den skall vara, bjudningarna, avslutningarna, konserterna…

Visst kan det bli hysteriskt? Och tar jag in det annonserna i tv, tidningar mm som säger mig vad jag bara måste göra, ha och tänka, blir det inte direkt lättare.

Jag skall inte säga att jag är förskonad ifrån ovanstående, men med åren tycker jag det blivit lite bättre, och jag kan vara lite mer avslappnad i förberedelser mm.

För varför firar jag jul? För vem gör jag det? Med vem gör jag det? Och hur vill JAG att det skall vara?

Jag är medveten om att det aldrig kan bli, exakt så som jag vill, men jag behöver inte dras med av alla andra.

Jag firar jul för att påminna mig om att Gud kom till vår jord och blev människa som du och jag. Han föds som ett litet barn, och får namnet Jesus (Herren räddar). När jag läser i bibeln om detta märkliga, får jag sedan fortsätta och följa denne Jesus genom evangeliernas berättelser.

Även om det inte var exakt den 24/12 som Jesus föddes, så blir det ett tillfälle att fira och tacka. Det finns en start. Det finns en fortsättning!

Sedan har detta blandats upp under årtusenden också i våra svenska traditioner. Idag har vi mycket i vårt julfirande, som vi importerat ifrån andra länder och kulturer, men också ifrån vår egen svenska historia.

Det finns dock ett centrum för mig, som inget kan ersätta när jag kommer till julen.
Vilket är ditt centrum när vi närmar oss julen?

Allt gott i adventstid!
Mats

Hemma igen

161118

Så var man hemma igen, efter 3 fantastiska veckor på studieresa i Ecuador.
Ärendet var besök till ”våra” missionärer; Petter och Andrea Hermansson med familj. En inblick i deras vardag, arbete, men också besök hos en del av församlingarna de relaterar till.

Vi var en grupp på 25 personer ifrån 4 församlingar i Sverige, som åkte tillsammans. Upplevelserna var många, erfarenheterna likaså. Det tar en tid att smälta och reflektera över allt vi fick se och ta del av.

Några glimtar;
Vi anlände till huvudstaden Quito och bodde på kyrkans gästhus; Casa Sveca. I Quito besökte vi vår systerkyrka, Pactokyrkans (förbundskyrkans) kansli. Kyrkoledare berättade om arbetet i landet, församlingsarbete, glädjeämnen, svårigheter och utmaningar.

Quito med 2,5 milj invånare ligger på 4100 m öh. Staden ligger i en dal med berg och vulkaner runt omkring. Vi åkte kabinbana upp till ett av bergsområdena en dag, med utsikt över hela staden. Då var vi uppe på 4600 m öh. Tunn luft kändes när man gick ett stycke där uppe.

Vi åkte österut till djungelområdena. Besökte församlingar på landet i Chaco och Ota valo. Fick del av indiankulturen både i personliga möten, som kultur, mat, hantverksmarknader mm.

Vi flög västerut till Manta och Monte Christi, där Petter är pastor i en församling. Där fick vi bl.a vara med på en begravning, som i mycket var väldigt annorlunda mot i Sverige.

Det var områdena runt Manta och Monte Christi som fick de värsta skadorna för 7 månader sedan, då jordbävningen på kusten kom. Vi gick genom sargade områden i Manta och tog del av förödelsen. Samtidigt fick kyrkan göra en stor insats, och gör så fortfarande i samband med jordbävningen. Något som ökat förtroendet för kyrkan, vilket gör att fler kommer till gudstjänst och andra mötesplatser.

Sol och bad hann vi med något längs västkusten vid Puerto Lopez, innan resan avslutade med 4 dagar på Galapagos, och möten med skölpaddor, sjölejon, iguaner, fåglar, fiskar och skapelsens märkliga formationer som man bara kan möta på Galapagos.

En fantastisk resa som sätter spår inåt som utåt. Scouterna fick del av det igår kväll. Det kommer lite bilder och berättelser allt eftersom mer i vår kyrka framöver. Välkommen!

Allt gott!
Mats

Grattis Bob!

161014
Vad skall man säga?! Bob Dylan, eller Robert Zimmerman som han egentligen heter, får Nobels litteraturpris 2016. Tala om att bli överraskad. Men också glad! Jag vet inte vilken relation du har till Bob Dylan. Jag kan inte säga att jag växt upp med honom, men han har alltid funnits där. Vissa perioder har det blivit mycket Dylan, andra mindre.

Som efter jag såg filmen ”Don´t look back”, på bio första gången. D.A Pennebaker skildrar Dylans Englandsturné 1965. En helt fantastisk film, med en öppen, underfundig, retsam, glad Dylan. Har du inte sett den är den ett måste.

Han hade precis släppt singeln ”Subterranean homesick blues” och LP:n ”Bringing it all back home”, som tillsammans med ”Blonde on blonde” måste vara några av Dylans bästa alster. Man får följa Dylan från konsert till konsert, mötet med fans, borgmästare, journalister mm.

Jag kan nog inte säga att jag litteraturmässigt penetrerat Dylans texter. Men en del har det blivit. ”Blowing in the wind” och ”The times they are a changing” går väl inte att komma ifrån. Men sedan ”Hurricane” om boxaren Rubin ”Hurricane” Carter, är en suggestiv skildring av en tragisk händelse och ett osannolikt människoöde.

Min favoritlåt av Dylan är dock ”Positively 4th street”. Men kan man läsa enbart texten? Testa!

You've got a lotta nerve to say you are my friend
When I was down you just stood there grinnin'
You've got a lotta nerve to say you got a helping hand to lend
You just want to be on the side that's winnin'

You say I let you down, ya know its not like that
If you're so hurt, why then don't you show it?
You say you've lost your faith, but that's not where its at
You have no faith to lose, and ya know it

I know the reason, that you talked behind my back
I used to be among the crowd you're in with
Do you take me for such a fool, to think I'd make contact
With the one who tries to hide what he don't know to begin with?

You see me on the street, you always act surprised
You say "how are you?", "good luck", but ya don't mean it
When you know as well as me, you'd rather see me paralyzed
Why don't you just come out once and scream it

No, I do not feel that good when I see the heartbreaks you embrace
If I was a master thief perhaps I'd rob them
And though I know you're dissatisfied with your position and your place
Don't you understand, it´s not my problem?

I wish that for just one time you could stand inside my shoes
And just for that one moment I could be you
Yes, I wish that for just one time you could stand inside my shoes
You'd know what a drag it is to see you
Written by Bob Dylan • Copyright © Bob Dylan Music Co.

Stort Grattis Bob! You´re worth it!

Mats Carlsson

VÄRLDENS BARN

161007
När mammor kom till Jesus med sina barn, för att han skulle välsigna dem, visade Jesu lärjungar bort dem, med förevändningen att Jesus inte skulle störas. Men Jesus svarade istället; ”Låt barnen komma till mig, och hindra dem inte, Guds rike tillhör sådana som de”

Den här helgen fokuseras barn situation i vår värld, genom kulmen på årets ”Världens Barn insamling”. Tusentals frivilliga är ute på gator och torg med bössor för att samla in så mycket pengar det bara går, till alla behov som finns rörande barn i vår värld.

Igår var våra scouter ute i några bostadskvarter och samlade in pengar. En del fick lite, andra fick mycket i sina bössor. Men känslan var ändå; många vill hjälpa till.

Och samtidigt vet vi att barn sitter trångt åt i vår värld. Ett barn uppväxt påverkar mycket av fortsättningen i livet. Har man möjlighet till mat, hem, familj, sjukvård, skola, utbildning…? Nej, många har inte det.

Världens Barn insamlingen tar sikte på att förbättra barns situation i vår värld på alla ovanstående områden. En rad organisationer med 90-konto har konkreta projekt i olika länder gällande hälsa, sjukvård, utbildning mm.

Och även om jag inte kan resa till Burma och arbeta, så får jag vara med genom att ge. När jag sträcker fram min bössa och ber om en gåva till världens barn, ger jag min medmänniska möjlighet att vara med och hjälpa.

Ta vara på den möjligheten! Var med i årets insamling, och ge, en del av det som du har. Gåvan förmeras när den kommer dit den skall, och får betyda så oerhört mycket, för det enskilda barnet och familjen.

Jesus visade inte bort barnen när de kom till honom. Han tog emot dem och välsignade dem. Hur är vi i relation till de barn vi har runt omkring oss? Får barnen vara barn, eller ser vi dem som något annat?

Kom med och visa denna helg att du bryr dig om barn, i din närhet och ut över hela vår värld. Kom med i årets Världens Barn insamling!

Allt gott!
Mats

Läsarna

160924

Precis hemkommen ifrån bokmässan i Göteborg försöker jag samla ihop mina intryck. För mig var det första gången jag var på bokmässan. Visst har man läst och hört andra som varit där tidigare. Men det går ändå inte att riktigt sätta sig in i hur det är, förrän man själv varit där.

Det var större än jag hade trott. Det var mer folk, större utbud, och otroligt många böcker och läsare.

Jag fastnade i Bonniers monter, och fick lyssna till både Cecilia Hagen, Sture Bergwall, Ola Larsmo, spanarna i P1 med Jonas Hallberg, Jessika Gedin, Göran Everdal och Ingvar Storm, Martina Haag, och flera andra. Så vänder jag mig om och då står Lasse Kronér där och pratar i sin telefon. Man förstår att det är branschens stora mötesplats. Alla (många) är där.

Jag åker rulltrappan upp, och hamnar mitt i ett samtal med ärkebiskop Antje Jackelén som talar om det kan finnas något hopp i vår värld. Det är spännande, intressant och intensivt. Man blir rätt trött efter 4-5 timmar. Då kan man slå sig ner och ta en kopp kaffe i ett av de många näringsställena som finns på mässan.

Jag läser i tidningen efteråt att 25.000 personer besökte mässan dagen jag var där. Och jag slås av det stora bok- och läsarintresse som ändå finns bland svenskarna. Fast nätet, plattor, ljudböcker mm finns, står sig tydligen den gamla pappersboken bra.

Och så påminns jag om uttrycket; ”läsare”. De kallades läsare – de som läste bibeln. I början och fram till mitten av 1900-talet lästes bibeln av många som gick i kyrkan.

Kan man säga så än idag, ”läsare”, om de som går i kyrkan? När läste du din bibel senast? Kanske dags att damma av din gamla bibel, eller köpa en ny med lite modernare text?

Bokmässan – en mötesplats för läsare! Kyrkan – en mötesplats för läsare?

Allt gott!
Mats

Besiktningen

160902
Så har jag varit på ett av årets två ångesttillfällen. Det ena som jag inte direkt längtar till är tandläkarundersökningen, och det jag varit på idag är bilbesiktningen.

Jag vet inte vad det är som gör att det finns en viss nervositet, obehaglig anspänning att gå till dessa båda ställen.

Det klart jag vet till en del vad det handlar om; att inte bli godkänd, att ha fel, brister, som måste åtgärdas, som behöver lämnas in på verkstad, som kostar pengar…

Och samtidigt vet jag att det behövs, att det är bra, med regelbunden kontroll, säkerhetsmässigt, så att allt fungerar, minska risken för olyckor, större reparationer längre fram…

Och jag tänker, det där behöver jag för egen del också, för mitt liv, för min hälsa och välmående. Visst finns möjlighet till årlig eller regelbunden hälsokontroll, där man kollar hjärta, blodtryck, sänka och allt vad det kan vara med kroppen.

Men jag är ju mer än bara min kropp; jag är ju själ och ande också. Jag är ju en helhet där allt behöver må bra för att hela jag skall fungera och må bra.

Hur kollar jag min insida? Var gör jag det? Vad är det som gör att jag mår som jag gör? Vad är det för komponenter som bidrar?

Tänk att göra en Livsbesiktning varje år, ha en checklista att pricka av, hur statusen är med mitt liv. Vad skulle man kolla? Vem skulle göra det? Till vilken ”livsverkstad” vänder jag mig då det finns sådant som inte fungerar?

I kyrkan på söndag möts vi av Jesu inbjudan; ”Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila”. Är det så enkelt? Hur gör jag det? Har Gud något med mitt liv att göra? Finns Gud? Vem är Jesus? Frågorna är många. Och som vi säger, det finns inga dumma frågor. Vi får komma med våra frågor, samtala, pröva, testa, utvärdera.

Hur det gick med bilbesiktningen? Jo tack, bra! Den gick igenom, utan anmärkning! Jag kan leva 1 år till!

Mats Carlsson

Back in business?

160826
Så var man ”back in business” igen, efter semester och sommar. Eller kan man säga så när man jobbar som pastor i en kristen församling; ”back in business”. Ja, ibland kan man väl känna det så och kanske tänka så, att kyrkan är som vilken verksamhet som helst. Det är grupper, planeringar, styrelse, beslutsfattande, ekonomi och mycket annat.
Men drar jag det ett varv till så vet jag ju att det inte är så. Kyrkan är inte vilken verksamhet som helst. Kyrkan är inte vilket företag som helst. Det finns något avgörande som skiljer den kristna kyrkan mot föreningar, organisationer, företag och allt vad det kan vara.
Den stora skillnaden heter JESUS. Paulus som tog bilden av kyrkan som en kropp, där Jesus är huvudet, och de som tillhör kyrkan, lemmarna; armar, ben, händer, fötter… Och det vet vi att det är huvudet, hjärnan som styr kroppen, ger impulser och signaler, ja som säger till kroppen vad den skall göra eller inte göra.
Om Jesus då är den som ger impulserna, signalerna till kyrkan om vad den skall göra eller inte göra, är det då så? Ja kanske ibland, ibland inte. Det handlar om att ta emot, lyssna och lyda.
Ta emot, lyssna, lyda. Skulle det kunna vara en god inriktning en ny höst? Ja jag tror det! Och inte bara jag, utan alla som vill vara en lem i Kristi kropp. Vi har alla samma möjlighet att ta emot, lyssna och lyda, hjälpa och komplettera varandra.

”Stilla ned mitt inre Gud, så jag får förmågan att ta emot och lyssna in vad du vill. Ge mig modet och kraften att lyda, då jag egentligen inte vill eller orkar. Tack att jag får tillhöra dig, precis sådan jag är. Amen”

Mats Carlsson

GLAD MIDSOMMAR

GLAD MIDSOMMAR
Tycker du tiden går fort? Jag måste nog erkänna att jag tycker den gör det. Kanske upplevelsen av tiden har att göra med vad man har runt omkring sig. Helt enkelt vad man har att göra, eller inte. Jag vet för någon månad sedan jag funderade på; inte kan väl ormbunkarna precis utanför vår tomt bli så höga som förra året, då jag fick gå ut och skövla för att kunna komma fram och ut? Men, jo, de har redan blivit lika höga, och många och ogenomträngliga, som förra sommaren. Tillsammans med allt annat i skog och natur. Vilken explosion, vilken skapelsekraft!

Tiden före midsommar är som allra vackrast, då allt ännu är grönt och skönt, fräscht och doftande. Men (tyvärr) går den alltför fort förbi. Man skulle vilja fånga den, låsa in den, och kunna ta fram den lite nu och då, som Lill Lindfors sjöng om ”mannen i byrån”. Men, det går ju inte. Och det kanske är väl det.

Sommartiden går lite mer på sparlåga i kyrkan. Om skapelsen växlar upp så växlar vi ner. De flesta grupper, mötesplatser tar paus, för att komma igen då hösten närmar sig. Pulsen som löper hela året är gudstjänsten, på söndagarna. I sommar har vi varannan söndag på förmiddagen och varannan kvällstid.

Själv åker jag efter midsommar som lärare på Sjöviks Kristendomsskola utanför Avesta, tillsammans med ett drygt 100-tal ungdomar och lärare ifrån främst Mälardalen. Två veckor är vi tillsammans i lektioner, fritid, andakter, gudstjänster, hajk, retreat och mycket annat. Veckor som betyder mycket för många.

Jag önskar dig skön midsommar och sommar, och ber om förmågan till närvaro och mottaglighet!

Allt gott!
Mats

160429
Kommande söndags tema i kyrkoåret heter; ”Bönsöndagen”. Vad är egentligen bön?
Jag blev i veckan uppringd av en journalist, som skulle skriva en artikel om ”lyssnande”. Hon undrade hur jag i min tjänst som pastor använde ”lyssnandet” i min tjänst. Jag försökte svara så gott jag kunde.

Efter vårt samtal började jag fundera inför söndagen, och förberedelser inför gudstjänsten. Bönsöndagen – det är ju faktiskt det bön till stor del handlar om – att lyssna.

Bön förknippas ofta mycket med ”ord”. Visst behövs ord också i bönen, men kanske ännu mer förmågan att lyssna. Om bön handlar om kommunikation, samtal, dialog, är det ju inte bara jag som sänder. Gud vill också sända till mig. Frågan är om jag hör vad han vill säga? Och i så fall, vad beror det på att jag inte hör? Är det för att jag inte vill lyssna? Finns det sådant som stör?

Gud, tack att du idag vill dela mitt liv, tack att du idag vill tala till mig.
Hjälp mig att urskilja din röst, mitt ibland alla andra röster
så att vi kan vara på samma våglängd
AMEN


Mats Carlsson

GLAD PÅSK!

Tala om överraskning för kvinnorna, när de kom till graven för att slutföra det man inte hann innan sabbaten bröt in, och de finner att graven är tom! Jesu kropp som de skulle smörja med salvor och kryddor, finns inte där. Linnebindlarna ligger kvar, men inte kroppen
Vad skulle de tro?

Jesu uppståndelse går inte att bevisa. Men det finns ett antal skäl som gör det svårt, att inte tro. Vi vet att människors liv förändrades, och att det var omöjligt för dem att tiga om det de varit med om. Den kristna församlingen, kyrkan föddes. Idag finns det miljarder människor . som över hela vår jord som delar denna tro.

Att tro på uppståndelsen är att tro att det aldrig är för sent. Att tro att Gud aldrig överger någon. Att nåden ständigt kan överrumpla och finna oväntade vägar till en människas hjärta.

Att tro på uppståndelsen är att överlämna framtiden åt Gud, redan nu. Att tro på evigt liv är att våga ge sitt liv vidare. Det är att förtrösta på någon som är större än jag själv. En Gud som bär universum, och som tänder ljus i mörkret.

Gud överraskar, och skapar ständigt nytt liv!

Kristus är uppstånden!
Ja han är sannerligen uppstånden!

Allt gott!
Mats

Kärlekens väg

Dramat tätnar i det att vi på söndag firar fastlagssöndagen. Dramat kring Jesus och hans efterföljare. Preludiet är spelat, upptakten är klar, upploppet har börjat, målet börjar skymta, postludiet väntar.

Fastlagssöndagen är fastans motpol. Fastlagen präglas enligt gammal kyrklig tradition av glädje, fest, karneval och maskerad. I sydliga länder inleds fastetiden än idag med karnevaldagar. Ordet karneval som betyder ”farväl till kött”. Under fastetiden var det förbjudet att äta kött. Men man ville passa på att festa några dagar före. Det blev tre dagar; Fastlagssöndagen, blåmåndagen, och fettisdagen. På onsdagen, askonsdagen börjar så fastan, fram till påsk. Det händer än idag att man på vissa håll i världen den dagen strör aska i håret för att visa sin botfärdighet.

Temat i kyrkoåret på söndag är; ”Kärlekens väg”. Den vägen garanterar inte trygghet och skydd mot livets oberäknelighet. Det gjorde den inte för Jesus. Det gör den inte för oss. Men det finns ett livsmod som är möjligt – det livsmod som föds ur livsmeningen.

Livsmeningen i kristen tro handlar om att ta emot – för att ge. Jag får ta emot av Gud, som är större, för egen del, men också för att ge vidare till dem jag möter där jag finns.

”Öppna mig för din kärlek, Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek, strömmande genom mig” (Ps o s 96, A.H Lindgren)

Allt gott!
Mats

Vart tar julen vägen?

18 december 2015

Igår var en av de största resedagarna på Arlanda flygplats under året. Mellan 90.000-100.000 resenärer lämnade Sverige för att fira helgerna någon annan stans. De flesta säkert på varmare breddgrader.

I 1 ½ månad har jag kunnat höra julmusik på radion, tv, restauranger mm. Juldekorationer har funnits uppe i drygt 1 månad i städer och i hem.
Jag är redan trött på julen. Varför är det så svårt att vänta? Varför måste allt tas ut i förskott? Och varför firar vi egentligen jul? På en skolavslutning sade rektorn; ”så vet ni att SvT inte kommer visa någon Kalle Anka på julafton i år”, halvt på skämt halvt på allvar. Och sorslet och oron började att sprida sig i aulan; -ingen Kalle Anka i jul…Vad blir det då för jul?
Ja, vart tar julen vägen? Eller kanske bättre; vart tar jag vägen i julen? Var finns jag i all julkommers, musikhjälp, mat och städ?

Att tända 1 ljus de olika söndagarna innan jul. Att ta en dag i sänder, försöka leva sig in, leva med i juldramat, är inte enkelt. Det finns mycket som vill skymma och överrösta, när jag närmar mig det enkla stallet, och det som inte ser så mycket ut för världen.

Jag ber om nåd, att ännu en jul få förmågan att kunna se bortom och bakom, allt glitter och ståhej. Som Maria handlade; begrunda och ta det till mig.

Det är som det blir svårare för vart år som går.
Men jag kanske inte behöver oroa mig så mycket över vart julen tar vägen, som vart jag tar vägen i julen. Jag vill slå följe med dem som hade upptäckt tecknet på himlavalvet, och sökte tillsammans vägen framåt. Jag vill vara en av herdarna som först fick hälsningen; Var inte rädda…Jag bär bud till er om en stor glädje!

Gå inte vilse i julen. Stanna upp, lyssna in – julen vill finna dig!
Jag önskar dig en God Jul och ett välsignat nytt år!
Mats

Black friday

27 november 2015

Black Friday, når oss även i kalla norden denna fredag. Dagen då kommersen är som störst i det stora landet västerut, där denna dag har sitt ursprung. Efter gårdagens ”Thanksgiving” med familjen och släkten samlad runt kalkonen, kommer så denna klämdag, black Friday, som blir inledningen på den stora julhandeln. ”Black Friday” har sitt namn ifrån att affärernas röda(minus) siffror idag byts till svarta(plus) siffror i kassaböckerna.

Reklambladen, annonserna i mail, sociala medier, på nätet och i tidningen försöker locka mig med sänkning av priserna på 10-20-50%. Jag är dock(inbillar jag mig) inte så lättpåverkad, utan undrar mer; vad behöver jag egentligen? Blir jag lyckligare om jag skulle köpa detta?

På söndag tänder vi första ljuset i adventsljusstaken. Vi går in i förberedelsetiden inför den stora högtiden, Julen. Ordet advent som kommer från latinets ”adventus domini” – Herrens ankomst. Vi väntar ännu ett år. Och för att påminna oss om denna väntan tänder vi ljus, 1 nytt för varje söndag, 4 veckor.

Manuset var skrivet av profeten Sakarja för 3000 år sedan. Jesus följer det till punkt och pricka när han rider in i Jerusalem, på åsnan han lånat, 1000 år senare. En del av människorna som finns i staden uppfattar vad som är på gång. De lägger sina mantlar och skär palmkvistar framför Jesus där han kommer ridande. Och så sjunger man och ropar; ”Hosianna- rädda oss, befria oss” – välsignad är han som kommer i Herrens namn…

Då var nationen ockuperad av romarna, och bundna till det yttre. Vi har ingen sådan yttre ockupation av vårt land. Men kanske vi ändå är ockuperade, i vårt inre.

Vad finns hos oss som vi är bundna av? – Konsumismen, missbruk, skuld, begär…

Var finns befrielse? Vem kan trassla upp min tilltrasslade trådhärva?

Jesus red in i Jerusalem för 2000 år sedan. Han vill rida in i ditt och mitt liv på nytt. ”Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det”.(Joh 1:5)

Glad 1:a advent!

Mats

Laxen kommer till Strängnäs

6 november 2015

Lokala församlingar tar med sig förnödenheter till Bert Karlssons flyktingförläggningar, då de ger sig ut på korsvandring.

Vi i Olivehällkyrkanvill också finnas med och möta alla nya människor som kommer till vår stad!

Initiativet kommer från organisationen Compassion Norden, som vanligtvis jobbar med fadderverksamhet. Men nu vill de också engagera sig för alla de flyktingar som kommit till Sverige. I samarbete med sex församlingar på olika orter ska det nu anordnas korsvandringar.

-Initiativet går ut på att medlemmar i de lokala församlingarna i anslutning till de aktuella flyktingförläggningarna samlar in framförallt leksaker, det är det största behovet, men också vinterjackor och vinterskor. Sen marscherar vi från församlingen till flyktingförläggningen, skriver Compassion i ett brev.

-Korset är en symbol för inkludering, kärlek och gemenskap för alla, är budskapet de för fram.

Med på vandringarna kommer korsbärarveteranen Alf Lax att vara. Han har genomfört två långa korsvandringar i Sverige och fått mycket uppmärksamhet längs vägen.

Entreprenören Bert Karlsson, mångsysslaren som under omdebatterade former gett sig in i "flyktingbranschen" är också med på noterna. Han har lovat att bjuda på fika då korsvandrarna kommer till hans hemstad Skara, och han kommer också att medverka vid besöket personligen.

Korsvandringarna kommer att gå av stapeln i december på orterna Skara, Nässjö, Falkenberg, Alfta, Ekshärad och Strängnäs.

I Strängnäs möts vi lörd 19/12 kl 17.00 i Olivehällkyrkan, för att därifrån åka till asylboendet här i stan. Fram till dess tar vi emot leksaker och kläder här i kyrkan, för att strax innan jul överlämna det, till våra nya vänner. Kom, var med och ge. Det är ju det julen handlar om. De stora gåvornas tid!

Mats Carlsson

2 oktober 2015

HÖST BOOSTEN!

Jag tycker om att springa. Och jag springer främst på ett visst skomärke jag fastnat för. Namnet börjar på -Adi, och slutar på –das. Jag säger inget mer. För några år sedan kom de med en ny skotyp, med en ny sula de kallar för ”Boost”. Ett speciellt material som gör skon lätt, och samtidigt får man en väldig fart när man springer. Det är nästan som man studsar fram i början.

Det är lite Boost-känsla i kyrkan för närvarande. Mycket människor på våra mötesplatser och gudstjänster. Många som har kommit till som ledare i flera grupper, nyanställningar och mycket mer.

I fredags hade vi höstens första tonårssamling. 9 tonåringar kom. Det tycker vi är en jättebra start. Hälften av dem medverkade sedan i gudstjänsten i söndags med delgivning och lovsång.

Igår kväll var det höstpremiär för; ”Tala film-Tala Liv”. Vi var 14 pers. som såg filmen ”Turist” här i kyrkan. Efteråt hade vi ett enkelt samtal om filmen. Den tog tag i de flesta av oss. Känslorna var lite olika efteråt, men grundtonen densamma; övergivenhet, hopplöshet, vikten av att vara ärlig, ansvar… Har du inte sett den, gör det! Den är väl värd att se.

Så har vi kulmen på årets Världens Barn insamling, där jag är kommunansvarig. Jag tänker stå några timmar vid ICA-Bengtssons här i stan i eftermiddag, och ”skramla bössa”. Fick höra att konfirmanderna i Mariefred hade varit ute ett par timmar och knackat dörr, 70-80 pers., och hade fått in 27.000:- , en kväll här i veckan. Fantastiskt!

Vi boostar för egen del, men vi gör det främst för andras skull. Vi är glada och tacksamma över att få finnas med och dra vårt strå till stacken, för Guds och människors skull, i vår närhet och ut över hela vår jord.

Vill du få del av en härlig boostkänsla i höst. Välkommen till kyrkan!

Allt gott!
Mats

Vilken boom!

15 september 2015

Vilken boom det blev, på en gång, samma dag, den riktiga terminsstarten.

På förmiddagen startade barnsången i kyrkan. 20 familjer med sina barn kom. Sång, fika, gemenskap, glädje.

På kvällen startade scouterna sin hösttermin. 27 scouter dök upp! En del ”gamla”, men de flesta nya. Vi snittade kanske 15 scouter förra terminen. Nu vet man ju aldrig hur många som kommer hänga i hela terminen. Det brukar alltid vara lite svängningar hit och dit. Men en bra start fick vi.

Och inte bara det att vi var många scouter. Plötsligt var vi många ledare också! Från att förra terminen varit 2 st, var vi nu 7 ledare. Det blir så mycket lättare när man är fler ledare. Fördelning av ansvar, resurser till scouterna…..

Startkväll stod på programmet. Lekar, tävlingar, femkamp och sedan korvgrillning. Korvarna tog slut, bröden tog slut, det räckte inte riktigt till alla ledare. Men vad gjorde väl det. När man såg o hörde glädjen, spänningen över detta med att få vara ute, vara tillsammans och kunna göra så mycket roligt.

Jag mötte en pappa, som bor i storstan dagen därpå. Som själv har barn som snart kommer upp i scoutåldern, som sade; ”Ja, scouterna måste vara ett verkligt alternativ, till mycket barn annars möter idag. Att få vara ute, i skog o natur, få göra saker, arbeta i patrull… Jag skall verkligen se om mina barn vill pröva på scouterna nästa år”.

Vilken förmån att få vara scout, att få vara scoutledare, möta unga killar o tjejer och få göra så mycket härligt tillsammans!
15 september 2015

Även om vi var många på startkvällen, finns det fortfarande plats för några till. Både scouter och ledare. Scouterna ett positivt alternativ, till mycket annat som möter unga o äldre i vårt samhälle idag! Vi har ingen avbytarbänk.

Allt gott!
Mats

Så ock på jorden

4 september 2015

Jag och Marie var på galapremiär i måndags. Vi hade blivit inbjudna till premiären på filmen ”Så ock på jorden”, av Kaj Pollack m.fl. Orsaken till inbjudan var att jag fått möjlighet att läsa manus för ett par år sedan, och ge feed-back på det utifrån min tjänst som pastor och arbetet i en kyrka.

Både den första filmen; ”Såsom i himmelen” och denna fristående fortsättning speglar ju både en präst, men också hur en församling kan se ut och fungera.

Jag tyckte om ”Såsom i himmelen”. Ser man den flera gånger, så hittar man alltid något nytt, varje gång. Det finns mycket i den filmen att reflektera över, samtala , vända och vrida på. Jag kan väl inte säga att jag ställer upp på bilden som ges av prästen, kyrkan och kristen tro. Men det finns flera gripande scener, rollgestaltningar och processer som pågår parallellt genom filmen.

Jag skrev som sagt en del kommentarer efter manusläsandet till den här nya filmen. Dock hade de nog inte förändrat den slutliga filmen.
Så ock på jorden når inte upp till sin föregångare. Det finns scener som är tankeväckande. Men mycket är relativt platt, billiga lösningar, små nyanser i estetik och tonfall.
Det är intressant att Pollack lånat två meningar ur Herrens bön, ”Vår Fader”. Frågan är varför? Vad är det han driver? Vad är syftet och temat i denna nya film? Glädje, alla får vara med, alla duger, man kan mer än man tror, man får en andra chans, det som är litet kan bli stor, tillsammans är vi starka…?

Jag behöver nog se filmen en gång till. ”Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden…” Ja just det, då är jag ju inte ensam, det finns någon som vet bättre!

Gud vill allt ditt bästa, nu, och i alla dina dagar framöver. På jorden såsom i himmelen!

Allt gott!
Mats

Goda Vanor

28 augusti 2015

VANANS MAKT

Så är sommaren på väg att övergå i höst. Jag är inne på min andra vecka efter semester nu. Hoppas du haft en bra sommar. Om du haft semester, ledighet, gjort lite annat, nya upplevelser och erfarenheter.

Rutiner ruckas på sommaren. Tider, vardagssysslor, göromål. Plötsligt blir lunchen inte så viktig. Vi dricker lite kaffe, gör några mackor och så äter vi lite bättre ikväll. Väckarklockan ringer inte heller på samma sätt (om den ringer alls). Sena kvällar och sena morgnar.

Visst är det skönt att ha det så, en period. Men visst behöver vi våra goda vanor och rutiner. Det är väl inte för inte som ordet ”lärjungaskap” på engelska heter ”discipleship”. Vi känner igen vårt ord ”disciplin”.

Att följa Jesus är en god vana. Men också det, kanske inte fungerar hur som helst. Jag behöver hitta rutiner, tillvägagångssätt, träning, som är återkommande i min efterföljelse. Bibel, bön, gudstjänst, förvaltarskap, möte med andra; hur ser det ut för mig? Hur vill jag att det ska vara?

Att följa Jesus, är som löpträning; det gäller att börja i det lilla, hitta rutiner, utrustning, mål, men framför allt; att springa.
Det räcker inte med att bara läsa de där löpartidningarna och tänka på hur fantastiskt det blir när jag sätter igång. Jag måste också göra det, på mitt sätt.

Upptäck gamla rutiner, eller skaffa dig nya denna höst. Lär känna Jesus mer! Det finns inget mer han längtar efter.
Allt gott!
Mats

Grinden

20 juni 2015

Och så var sommaren här med allt vad därtill hör. Sommaren är tid för vila och paus för de flesta mötesplatser, grupper och samlingar i vår kyrka. Pulsen som löper på är gudstjänsten som vi firar året om.

Själv åker jag på Kristendomsskola till Sjövik, dalarna, två veckor nu efter midsommar, som lärare. Ett 130-tal ungdomar och ett 20-tal lärare möts tillsammans i 4 årskurser, till lektioner, andakt, fritid och mycket annat.

För ett par veckor sedan hade vår kör, Olivehällkören sommarkonsert i vår kyrka, under temat ”Sånger vid sommarens grind”.
Några tankar om ”Grinden”, får bli min sommarhälsning till dig;

En grind är en möjlighet till öppning eller låsning. Grinden finns emellan två områden, två gränser, och blir en möjlighet att stiga in och stiga ut.

När bibeln talar om en människas liv, beskriver den det ofta som en väg, en vandring. Att vandra är att leva. Men vandringen går inte snabbt eller spikrakt. Det är inte ett 100m lopp slätt på 10 sekunder, från start till mål. Nej snarare som ett maratonlopp med hinder, och inte alltid så rakt heller.

När Jesus talar om sig själv i Johannesevangeliet, gör han det med ett antal bilder. En gång säger han; ”Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete”
Att gå in genom Jesus. Vad är det? Hur gör man det?
När Jesu lärjungar stod och pratade en gång om vem som var störst i Guds rike kallade Jesus till sig ett barn, ställde det i deras mitt och sade; ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in”

För barn är det inte krångligt att gå in genom grinden. Det är som det mest naturliga och självklara i världen. Hur kommer det sig, när det blir så knepigt för oss vuxna.
CS Lewis skrev en serie böcker om landet Narnia. Hur några engelska barn hittar en garderob uppe på en vind, stiger in i den, och när de letar sig fram bland kläderna som hänger där, är de plötsligt i en ny värld, landet Narnia. Något helt nytt och annorlunda mot deras egen värld. Där regerar lejonet Aslan, men det finns också en ond häxa, och massa äventyr händer.
I början var det bara den yngsta Lucy, som kunde komma igenom garderoben. Hon bara gick, nyfiket, öppet. Efter ett tag kunde också de andra tre lite äldre barnen.

Garderoben är som Grinden. Ja, Jesus skulle kunna ha sagt Jag är Garderoben in till landet Narnia. Jag är Grinden in till Guds rike. Något helt nytt möter oss. Annorlunda men oerhört fräscht och spännande. Men vi behöver vara som barn, för att komma in. Våga, utan att riktigt veta vad som väntar. Vi har inte facit på förhand
Nu står sommaren och väntar på andra sidan grinden. Vad kommer den att bära med sig detta år? Det vet vi inte än. Men öppnar vi grinden och stiger in så kommer vi att upptäcka. Och när hösten kommer får vi berätta för varandra.

På samma sätt är det att stiga in genom Jesusgrinden. Vi får öppna och upptäcka. Efter ett tag får vi berätta vår upplevelse och erfarenhet. Hur blev det? Hur är det?

Önskar dig en riktigt skön sommar med äventyr och upplevelser!
Mats

Våren är här

28 april 2015

Nu är sannerligen våren här. Man ser det, känner det, smakar det. Björken håller på att slå ut i full blom, maskrosorna gör sig påminda och vitsipporna håller på att ersättas av blå och röda sippor.

I kyrkan blev det tydligt att våren är kommen, helgen som gick. I lördags inbjöd vi till vårsalong i kyrkan. Mellan kl 11-15 hade vi öppet. På vårsalongen kunde man ta del av utställningar och hantverk. Det var foton, tavlor, möbelrenovering, lapptäcken, kläder och mycket annat. Kaffe och tårta kunde intagas till en blyg penning. Vår kör, Olivehällkören, under ledning av Lilian Onelöv, sjöng uppskattade vårsånger.

Ett par hundra personer kom och tog del av vårsalongen, till stor glädje och uppskattning.

I söndags firade vi vårgudstjänst. Då hade Lilian tagit med sig sin andra kör, ”Eternellerna”, ett 30-tal seniorer som sjöng så det stod härliga till. Dialogpredikan av undertecknad och vår barnsångsledare Dagmar Näsström, med funderingar om ”Var Gud finns”, och mycket annat gavs i gudstjänsten. Efteråt var det naturligtvis gott kyrkkaffe!

Våren är här, livet återvänder, nyskapelsen blir tydlig i skapelse och natur. Vi ber om nyskapelse också i oss. Att jag kan ta emot av allt det goda som skaparen ger. För egen del, men också ge vidare till den jag har bredvid mig.

Önskar dig en fortsatt härlig vår!’

Mats

Skärtorsdag

2 april 2015

Så har vi skärtorsdag i stilla veckan. Snaran dras åt, det mörknar alltmer omkring Jesus och hans vänner.

På skärtorsdagen var Jesus tillsammans med sina lärjungar. Han bad dem förbereda påskmåltiden som skulle ätas tillsammans. Han tvättar lärjungarnas fötter, det som egentligen tjänaren i huset skulle göra. Jesus ger sina lärjungar ett exempel på tjänande, Man delar den judiska påskmåltiden tillsammans. Men Jesus fyller den med något nytt. Han fyller den med sig själv. Brödet, är hans kropp som snart skall brytas sönder på korset. Vinet, är hans blod, som snart skall rinna utmed träpålen. Jesus utpekar vem som skall förråda honom, han förutser att Petrus skall förneka honom, han håller sitt avskedstal (Joh 14-17), man går till Getsemane, trädgården där Jesus efter att ha bett till sin Far, förråds med en kyss av Judas, grips, och leds till förhör. Petrus förnekar sin mästare då han får frågor om han känner "den mannen". Det var mycket som hände denna torsdag. Vi följer Jesus, i tanken, bönen, Ordet och delandet.

Varmt välkommen till Olivehällkyrkan ikväll kl 19, till Getsemaneafton där vi firar nattvard, och tar del av skärtorsdagens drama.

Mats Carlsson

Vem är Judas?

Onsd 1 april 2015

Onsdagen, dymmelonsdagen, är en märklig dag. Hela universum håller andan. Bara Jesus vet vad nästa steg skall bli. På den dagen ser han i stillhet fram emot det som ligger framför.

På onsdagen bytte man ut metallkläppen i kyrkklockan mot en träkläpp, så den inte skulle ljuda så högt. Eller så virade man in den i mjuka tygstycken, så att ljudet blev dumb (eng:stum). Därav namnet dymmelonsdagen.

Men om onsdagen var en stilla dag för Jesus, var den det inte för hans fiender. Jesus talade med sina lärjungar om att om två dagar var det påsk. Han skulle bli förrådd och utlämnas till att korsfästas. Men motståndarna sammanträdde för att finna någon utväg att verkställa avrättningen.

Onsdagen är Judas dag. Det var då han gick till översteprästerna, de skriftlärde, befälhavaren som satt i sammanträde, och erbjöd sig att utlämna sin mästare, för 30 silverpenningar. Visste han vad han gjorde? Hade han någon aning om konsekvensen?

Vem är Judas? Det är du och jag. Vi har också möjlighet att välja. Vem följer jag?

Vi möter berättelsen om Judas i Matteus evangelium, kap 26.

Mats Carlsson

Vad skulle jag gjort?

31 mars 2015

Ja, så har Jesus ridit in igen i Jerusalem. Vår palmsöndagsgudstjänst gestaltade detta genom ett påskdrama där våra scouter medverkade. Jesus red in i den heliga staden, nästan demonstrativt på en åsna, ett arbetsdjur.

Var det många som såg detta? Det var i alla fall mycket rörelse i staden. Många skulle snart fira påsk. Man kom ifrån världens alla hörn.

Evangelierna i bibeln berättar att det blev en viss uppståndelse när Jesus kom. Människor viftar med palmkvister, man lade sina kläder framför honom, liksom en röd matta. Man sjöng de gamla profetorden,; Hosianna David son, välsignad är han som kommer i Herrens namn”. Orden som skrevs om den kommande Messias, fredskungen, befriaren.

Det fanns säkert de som kopplade samman Messiasutsagorna med honom som nu kommer ridande. Det fanns säkert de som inte förstod alls vad som var på G. Det fanns säkert de som inte brydde sig över huvud taget. Det fanns säkert de som inte vågade visa vad de kände eller trodde, i rädsla för både romare och judiska ledare.

Och jag tänker, det skulle nog varit på samma sätt idag, om Jesus kommit cyklande in i Strängnäs. En del hade hängt på, andra hade inte brytt sig, en del hade inte vetat, andra hade inte vågat.

Vad hade jag gjort? Vad hade du gjort? Och varför? Vilka motiv skulle jag haft för min handling?

Vi har gått in i ”stilla veckan”. Nu följer vi Jesus, en dag i taget!

Allt gott
Mats

Bärarlaget

13 mars 2015

Bärarlag kallade han det. Vi är som ett bärarlag, sade han.

Equmeniakyrkans sektionsstyrelse i vårt fackförbund Vision, möttes till styrelsesammanträde i torsdags. Dagen innan hade vi haft årsmöte med representantskap för hela vår avdelning. Vision Ekumeniska har idag 1180 medlemmar, som fördelar sig på 3 sektioner; -Equmeniakyrkan, -Evangeliska Frikyrkan, Pingst, Svenska Alliansmissionen och EFS. Pastorer, diakoner, ungdomsledare, cafépersonal och många andra finns med i vårt fack.

Jag blev vald till ny ordförande för avdelningen. Mycket glad inför detta spännande, ansvarsfulla och utmanande uppdrag.

Varför skall man då vara med i facket? Jag skulle kunna räkna upp hur många argument som helst, men i grunden handlar det om; vi behöver varandra, vi är som ett bärarlag. Facket finns till för sina medlemmar med stöd, hjälp, rådgivning, förhandling mm. Facket är till en del som en försäkring. Man hoppas att den aldrig skall behövas tas i bruk. Men man betalar in sin premie, för man vet att skulle det hända något och olyckan är framme, har man hjälp och skydd.

Likadant på arbetsplatsen. Så länge allt är bra, samarbete, arbete, relationer fungerar trivs man och allt rullar på. Men händer det något, som gör att det blir grus i maskineriet, konflikt, delade meningar, uppsägning, är det oerhört bra med hjälp, stöd och rådgivning.
Vi är som ett bärarlag. Även fast jag inte direkt behöver hjälp, är jag indirekt med och bär den som är i behov. Jag visar min solidaritet med andra genom att vara med.

Därav påminnelsen, när den nya sektionsstyrelsen skulle dra igång sitt arbete med nya styrelseledamöter; vi är som ett bärarlag.

Har du någon tjänst i kyrkan, eller andra sektorer som Vision riktar sig till, välkommen med! Facket är inte bara till för mig. Genom att vara med, blir jag till också för andra.
Allt gott!
Mats

Varför skall jag fasta?

20 februari 2015

Så har vi gått in i fastetiden. Ja, har vi det? I butikerna ser jag fortfarande bullar med grädde o mandelmassa i. Mat i ett överflöd när jag går in på restaurangen för att äta lunch. Ja, handlar fastan om mat, eller?

Den kristna fastan är en förberedelsetid, inför den stora högtiden, påsken. Fastan inleds på askonsdagen, 40 dagar innan påsk. Fastan föregås av fastlagen, då man fick äta och festa. Karnevaler, semlor mm är uttryck för det. Men efter fettisdagen, inleds fastan.

Fasta kan ha med mat att göra, men det har egentligen med hela mitt liv att göra. Vad upptar mitt liv? Vad ger jag min tid? Vad är det som är viktigt?

Fastan är en möjlighet till eftertanke, reflektion och förberedelse. Fasta innebär att avstå, för att ge tid till något annat. Jag kan avstå mat. Men jag kan också avstå tv:n 1 dag i veckan, vara ute på internet, ta cykeln istället för bilen.

Fasta kan innebära en massa saker. Frågan är varför jag gör det, och vad jag gör av den där tiden jag får över?

Att få följa Jesus 40 dagar, genom kamp, glädje, vånda, lidande, död och uppståndelse blir en livsresa också för mig. Jag går den väg han gick. Jag möter det som han mötte. Jag går med honom, han går med mig, från mörker till ljus, genom död till liv.

Fasta handlar inte om uppvisning. Det är något som är mellan dig och Gud. Bestäm dig för något. Låt fastetiden bli en möjlighet till fördjupning, vila, bön, efterföljelse. Vad är det egentligen jag vill med mitt liv, behövs det korrigering, förändring?

Bokstäver är viktiga. En vokal kan förändra mycket. e eller a? festa eller fasta?

Allt gott!
Mats

Är det någon mening att gå till kyrkan?

6 februari 2015

”Ja alltid var det väl någon mening med det”, så sade hon, kvinnan som mötte mig på kyrkans parkeringsplats idag när jag varit och inhandlat lunch ifrån vår fina pizzeria, som ligger granne till oss.

Vi var på väg in till kyrkan, men det var ingen där, och så kom du nu, - sade hon. Var det något speciellt ni ville, frågade jag. – Ja, vi ville hämta ett Olivblad, sade hon. Vi undrade över Ljuspunkten, när det börjar. Eller kanske den har slocknat, tillade hon, med glimten i ögat.

Nej, den har inte slocknat sade jag, den börjar brinna om några veckor. Nästa söndag har vi vårt nya församlingsblad ute, som berättar vad som händer här i kyrkan i vår. Där finns också Ljuspunktens samlingar med, svarade jag.

Ja det var mannen som tyckte vi kunde gå hit och kolla, sade hon. Och så fick vi veta detta. Ja, då var det väl någon mening med att vi gick hit.

Vi gick in i kyrkan, och de fick vårt församlingsblad, Olivbladet, och så traskade de vidare.

Visst var det en mening med att de gick hit. Annars hade de ju inte fått något Olivblad, och fått veta att Ljuspunkten startar om några veckor. Och så fick ju jag något att skriva om i veckans blogg.

Är det någon mening att gå till kyrkan?
Ja, det vet man kanske inte förrän efteråt.

Allt gott!
Mats.

Gläntan

16/1 2015

Precis hemkommen ifrån Vinterkonferensen-15, på selma spa, Sunne, skriver jag denna blogg. 350 medarbetare, pastorer, diakoner, församlingsmusiker, ungdomsledare, missionärer mm, i Equmeniakyrkan, möttes under fyra dagar till gudstjänster, seminarier, och mycket annat.

William Willemon, Chicago, USA var konferensens huvudtalare. Vi fick också lyssna till Emanuel Carlsten, Wanja Lundby-Wedin m.fl.

Det som blir tydligt dessa tillfällen är behovet av möten. Fysiska, ansikte mot ansikte, en och en, i mindre grupper men också den stora festen tillsammans.

Vi behöver det personliga mötet. Det räcker inte enbart med det digitala, via sms, mail, facebook, etc. Vi behöver möta varandra, ansikte mot ansikte.

Vi har också fått möta Gud, i gudstjänster, bönesamlingar mm. Påminnelsen om att Gud alltid finns vid min sida. Att han vill mig, att han vill möta mig, att han vill leda mig har gått som en röd tråd de olika dagarna.

Gud är den närvarande, inte den frånvarande. Han omger mig på alla sidor, ständigt. Att jag inte märker det, beror nog mer på mig än på Gud. Gud längtar efter att också jag blir närvarande. Det är en konst, i den värld vi lever i. Men är jag medveten om det, kan jag skapa de där gläntorna, i stillhet, tillvändhet och öppenhet.

Guds röst är inte alltid så stark. Hans beröring inte alltid så tydlig. Men han vill tala och han vill röra, om jag har förmågan att lyssna och ta emot.

Allt gott!
Mats

Välkommen hem!

23/12 2014

Så är det dan före dopparedan! Julen närmar sig… Vad är det då som är så speciellt med julen? Varför betyder julen så mycket för oss människor? Kan det vara som Martin Modéus skriver i boken ”Tradion och Liv”;

” Under julen vill vi att ordning och frid skall råda, nästan som en påminnelse om paradiset. Freden, renheten och harmonin i skapelsen och friden mellan Gud och människa kan ofta verka långt borta. Men genom att skapa gläntor i tid och rum där vi försöker leva så nära paradiset som möjligt håller vi drömmen vid liv. Och vi ger den litet hjälp att växa till verklighet…
Julen är hemvändandets helg, då vi gärna vill vara tillsammans med våra närmaste. ”Hem” kan vara släktingarna, men det kan också vara hembygden, barndomen och minnena. I den djupaste bemärkelsen är det paradiset som är vårt hem, för paradiset ger oss den fullkomliga gemenskapen med Gud och med varandra. Och det är detta som är den kristna livshållningens mål. Längtan efter hemmet och paradiset går hand i hand genom julen. Är det därför så många känner att det inte blir någon riktig jul utan ett eller flera besök i kyrkan?”

Och så påminns jag vad Viktor Rydberg skrev i den kända julpsalmen;
”gånga från lamm och hem, sökande Eden
stjärnan från Betlehem visar dem leden
fram genom hindrande jordiska stängsel
hän till det glindrande lustgårdens stängsel
hän till det glindrande lustgårdens stängsel”

Jag hoppas du får erfara något av ”hemkänsla” denna julhelg, i dess sannaste mening. Varmt välkommen till kyrkan med dess olika mötesplatser och gudstjänster!

GOD JUL!
Mats

Maria

19 dec 2014

”Ung fattig ogift kvinna”, läste jag i annonsen i tidningen. Jag hajade till, och tänkte, nu har det väl ändå blivit lite fel. Stackars människa, hur kommer ditt liv gestalta sig?

Men så hann tanken ifatt mig, ja just det, det är ju precis så det var. För Maria, två tusen år sedan. Och är så än idag, för miljoner kvinnor utöver vår värld.

På söndag står Maria i fokus i gudstjänsterna i vårt land. Temat för kyrkoårets texter är; ”Herrens moder”. Som Elisabeth utbrast när Maria kom och hälsade på henne, efter det där märkliga mötet med ängeln Gabriel.

Vem är Maria för oss idag? Vad står hon för? Hur ser vi på Maria? Vi pratade om det i kyrkan. Åsikterna gick isär. Vi kom in på hur olika kyrkotraditioner relaterar till Maria. Hur Maria nästan blir en förmedlare mellan människa och Gud för många. Medan för oss ”i gamla frikyrkan” har Maria inte fått någon särställning.

Marias öppenhet, villighet och tjänarinsikt är kanske det vi riktar in oss på. Hur hon gick in i detta märkliga, som börjar upploppet inför julen.

Tror också vi skulle behöva lära känna Maria lite mer. Då inte bara till det yttre, utan ett steg till.

På söndag förmiddag sjunger vi också in julen tillsammans med vår Olivehällkör. Maria kommer finnas med då. Du är också varmt välkommen!

Allt gott!
Mats.

Vi tänder ljus

1:a advent

Adventets hälsning får i år bli Psalmer & Sånger nr 484

1. Advent är mörker och kyla,
på jorden är krig och kallt.
Man drömmer om fred och om vänskap,
men bråkar och slåss överallt.

2. Advent är mörker och kyla.
Vi tänder ett ljus och ber:
Förbarma dig, Gud, över jorden.
All nöd, all förtvivlan du ser.

3. Advent är väntan på Kristus.
Kom, Herre, kom hit i tid
och lär oss ta hand om varandra
och leva tillsammans i frid.
©Text: Margareta Melin 1969 publ. med tillstånd.
©Musik: Lars Åke Lundberg 1970

Inte mycket har förändrats på jorden sedan denna psalm skrevs. Orden är lika aktuella idag som för 45 år sedan.
Vi tänder ljus för att skingra mörker. Det behövs fortfarande. Tänd ljus där du är. Var ljus där du är. Följ honom som sade; ”Jag är världens ljus, den som följer mig skall inte vandra i mörker, utan ha livets ljus”.(Joh 8:12)

Glad advent!
Mats.

Helig Fred

21 nov 2014

Vad är en hjälte, eller vem är en hjälte? Scouterna fick tänka till och måla en hjälte, igårkväll när vi möttes. Det blev fina samtal och roliga teckningar.

Ja vad skulle du säga? Vem är en hjälte? Vad karakteriserar en hjälte?

Vi talade om fredshjältar och nämnde både Gandhi, Martin Luther King och Nelson Mandela. Vi gjorde det med tanke på att det denna vecka är kyrkornas globala vecka med temat ”Helig fred”.

I kampanjtidningen ifrån Sveriges Kristna Råd finns det mycket spännande och matnyttigt omkring ämnet. Flera personliga berättelser om enskilda individer utöver vår värld, men också fakta, idéer, förslag till vad man kan göra för fredsarbetet, konkret, nära och långt borta.

Bl.a skriver man att ”det totala antalet konflikter har minskat om man ser till perioden efter kalla kriget till idag. 2011 pågick 37 väpnade konflikter”. ”Fredlig kamp är effektivare än väpnad sådan visar forskarna Erica Chenoweth och Maria Stephan. De kom fram till att 53% av icke-vålds rörelserna uppnår sina mål jämfört med bara 26% av de väpnade rörelserna”.

Scouterna fick göra olika övningar, som vi följde upp med samtal och reflektion. Det blev en bra kväll.Fred börjar i mig, med mig, där jag är, som får ringar på vattnet som kan räcka långt!

Historien är full av heliga krig. Nu är det hög tid för helig fred! Du är väl med?!

Allt gott!
Mats.

Samtal om livet

14 nov 2014

Vilket spännande samtal det blev i torsdags, när vi möttes i kyrkan på mötesplatsen vi kallar; ”Samtal om livet”. Varje torsdag kl 10.00 inbjuder vi till detta. Vi brukar vara ett 15-tal personer, vi sjunger några enkla bibelkörer, läser 1 kapitel ur en bibelbok, samtalar om det och avslutar samlingen med bön. Vi brukar hålla på 1 timme allt som allt.

Just nu läser vi Johannesevangeliet. Igår läste vi berättelsen om Lasaros i Joh 11. Jag vet inte om du känner till berättelsen. Lasaros var en nära vän till Jesus. Nu hade han dött, och 4 dagar hade gått. Jesus går ändå tillsammans med Lasaros systrar Maria och Marta och många andra vänner till graven där man lagt honom. Troligen en liknande grav som Jesus själv sedan fick.

När man kommit till graven ropar Jesus till Lasaros at han skall komma ut. Och det märkliga sker att Lasaros stapplar ut, fortfarande inlindad i bindlar, som en mumie, och en huvudduk för ansiktet.

Om vi skulle varit där då, vad hade vi tänkt? Vad skulle vi gjort? Vad skulle vi trott om Jesus? Johannes berättar att många judar kom till tro på Jesus. Men långt ifrån alla. En del gick och berättade för sina ledare om vad som hade hänt, och efter den händelsen började planerna smidas att Jesus måste röjas ur vägen, han måste dö.

Lasaroshändelsen blev en vattendelare.

Vårt samtal rörde sig högt och lågt. Vi talade om livet och döden, vad händer efter det att en människa dör? Kan man veta något? Judarna hade en uppståndelsetro. Är det densamma som den kristna uppståndelsetron? Jesus sade senare efter sin död och himmelsfärd, att han skall komma tillbaka till jorden. Kan man tro det? Vad händer då? Med de som tror på honom? Med de som inte tror? Spelar det någon roll om man tror eller inte?

Det är spännande att läsa bibeln, och samtala tillsammans med andra om det man läst. Läser du bibeln? Har du någon att samtala med, om det du läst? Samtal om bibeln är ofta samtal om livet.

Samtal om livet på torsdagarna i vår kyrka, är en mötesplats dit alla är välkomna. Både den som säger sig ha en tro och den som inte riktigt vet. Att ge sig chansen att läsa och samtala är inget farligt. Det kan ju faktiskt vara så, att jag upptäcker något, eller någon, som inte alls var så skrämmande eller skämmit, utan tvärtom. Välkommen med bland sökare och finnare!

Allt gott!
Mats

Kyrkan utanför väggarna

7 november 2014

Den här veckan har jag varit på fortbildning. Präster, pastorer, diakoner som jobbar på andra platser än i kyrkan möttes tillsammans, för att få påfyllning, dela erfarenheter och mycket annat.

Det var personer som utför sin tjänst på sjukhus, fängelser, universitet och vanliga arbetsplatser. Jag har ju en del av min tjänst som fängelsepastor inom det vi kallar för NAV (Nämnden för andlig vård).

Det är fint att få möta medarbetare och lyssna till deras berättelser och erfarenheter. Men också få del av vad som är på gång i Sverige och andra delar av världen när det gäller våra tjänster, utanför kyrkans väggar.

Det som är tydligt är att det finns behov, det är uppskattat av dem vi möter men också den ordinarie personalen på sjukhuset, anstalten eller universitetet. De existentiella frågorna finns där, och blir i högsta grad aktuella på dessa platser. Vem möter dem? Många gånger sjukhusprästen, fängelsepastorn eller universitetskyrkan.

Igår eftermiddag fick jag förmånen att möta blivande pastorer och diakoner i Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkans personalchef och jag möter dem ett tillfälle deras sista termin, för att tala om ”kyrkan som arbetsplats”. Jag gör det som repr. för vårt fack, Vision. Alltid lika spännande och givande att få del av tankar, funderingar och frågor vad som gäller, när man står där i sin första tjänst som pastor eller diakon i en kristen församling, som anställd. Är det detsamma att arbeta i en kyrka som vilken annan arbetsplats i Sverige? Vad tror du?

Efter en ruskig bilfärd hem i snöslask från huvudstaden, blev det att sätta på sig scoutskjortan för veckans scouter. Det kom 12 st igår och 2 föräldrar. Mycket roligt. Vi slog dubbelt halvslag, hade pappersflygplanstävling, pratade vad en patrull är och mycket annat.

Lite försenad kom jag till vår hemgrupp, efter scouterna. Israel-Palestina var samtalet ikväll. Ett dussintal lite äldre förde fram tankar, frågor och synpunkter omkring det ständigt aktuella, men ack så komplicerade situationen i det lilla landet som genom hela världshistorien stått i fokus, på ett märkligt sätt, i relation till jordens alla andra länder.

Ja, ett litet axplock ifrån en intensiv och händelserik vecka. Nu är det snart helg, och jag är ledig. Inte helt fel.

Allt gott!
Mats

En sky av vittnen

Allhelgonahelgen påminner oss om de som gått före. De som vi inte längre har vid vår sida. Men var är de någonstans? Lever de, fast på ett annat sätt? Har vi dem vid vår sida, fast vi inte ser dem?
Hebréerbrevets författare skriver i det 11:e kapitlet om ”Exempel på tro”. Författaren radar upp en massa personer som levt och vigt sitt liv i relation till Gud i tro; Abraham, Mose, Gideon, Barak…
När vi så vandrar in i det 12:e kapitlet hänvisar författaren tillbaks till dessa exempel på tro och skriver; ”När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss…
En sky av vittnen, ger associationer åt många håll. Och många är de som vittnar om att man upplevt, eller känt någon man haft kär, som inte längre lever, plötsligt befunnit sig i ens närhet på nytt. Och det har känts bra, tröstande, ljust.
Vi kan spekulera, ana, och samtidigt vet vi inte fullt ut. Det är ett mysterium. Människan är ett mysterium. Livet går inte så enkelt att fånga. Det finns dimensioner, vi får del av ibland, som vi inte riktigt vet hur vi skall förklara eller sätta ord på.
Vi möter berättelser i bibeln om människor som varit döda, som återfått livet i mötet med Jesus. Vi möter berättelsen om Jesus själv, som dog, lades i en grav, när tre dagar gått och människor kommer till graven så är den tom, och strax därefter börjar han visa sig igen för sina lärjungar.
Det verkar dock, som att det är något bättre som väntar. Människor med ”nära döden upplevelser” mister sin rädsla för döden; ”det var ljus, det var värme, det var godhet…
Klart är att det kommer en dag då täckelset faller, som Hebréerbrevets författare också skriver; ”Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. Gud har förutbestämt något bättre åt oss och därför skall de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss”.
Som den härliga sången säger; ”Den dagen, den dagen kommer, då himmelens portar skall öppnas för oss. Den dagen skall vi få ett svar, Halleluja!”
Jag önskar dig en ljus allhelgonahelg!
Mats

Ideologi & Ledarskap

25 oktober 2014

Jag har varit på utbildning med mitt fackförbund Vision i veckan. Temat var; ” ideologi & Ledarskap”. Vi jobbade med Visions historia, värdegrund, hjärtefrågor och mycket annat.

När vi kom in på temat ”ledarskap” fick vi göra en gruppövning där vi satt runt borden. Först skulle var och en skriva ned 5 egenskaper vi förknippar med ett bra ledarskap. Vi skrev på post-it lappar, som vi lade ut på vårt bord. Så skulle vi jämföra vår 20 lappar och söka komma fram till 5 egenskaper som vi skulle presentera för de andra grupperna.

Vilka egenskaper skulle du ha skrivit? Vilka egenskaper skall en bra ledare ha? Har du någon förebild du tänker på när det gäller ledarskap? Någon som betytt något extra för dig? Eller en förebild du har? Vem skulle det vara?

Det var faktiskt relativt samstämmigt runt vårt bord. Vi lyfte fram följande egenskaper:
- Lyssnande
- Tydlighet
- Mod
- Delegering
- Ödmjukhet

Och jag funderade; hur är jag i mitt ledarskap? Hur fungerar jag i de sammanhang där jag finns?

Och hur ser det ut för dig? Är du den ledaren du vill vara? För vare sig vi vill eller inte, så påverkar vi dem vi har runt omkring oss. Det kanske inte är en vald ledarroll, men där du finns är du är förebild för dem du möter.

Idag är det FN dagen. Jag påminns om Dag Hammarskjöld, som betytt mycket för mig. Den tysta diplomatin, modet och att se de minsta, var något av allt som präglade honom, och hans ledarskap. Egenskaper man inte bara tar sig, utan som formas i mötet, med honom som sade sitt; ”Följ mig!”.

Allt gott!
Mats

Barnen

3 oktober 2014

Jesu lärjungar var som du o jag. Vanliga unga killar med styrkor o svagheter. De ville ofta väl, men ibland blev det också fel. De hade känslor som du o jag. De kunde brusa upp, visa temperament, handla först och lyssna sedan.

De ville visa sig på styva linan. Vem var egentligen bäst ibland dem? De jämförde, mätte, vägde. Vem stod mästaren närmast? Var det någon ibland dem som Jesus tyckte mer om?

När de varit ute på uppdrag av Jesus kom de tillbaks och berättade allt fantastiskt de varit med om; människor de mött, sjuka som blivit friska, samtalen de haft…

Ibland kunde deras prat och tjat sinsemellan bli för mycket också för Jesus.

En gång tog han ett barn och ställde det i deras mitt och så sade han; ”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket”

Vad är det som är så speciellt hos barnen? De är som de är. De räknar inte meriter. Det finns en äkthet och självklarhet hos ett barn, som ofta kommer i skymundan hos den vuxne. De tillhör det gåtfulla folket, skrev Olle Adolfsson.

Denna helg uppmärksammas barnen genom kulmen på årets Världens Barn insamling. Barn har alltid varit utsatta, och är så än idag utöver vår värld. Barnens rätt behöver hävdas och stärkas, av dem som inte längre är barn, men som en gång varit det.

Barnet finns inom oss alla, men ofta får det inte komma fram, av olika anledningar. Bejaka barnet inom dig. Inte det barnsliga, men det barnliga.

Den här helgen tänker vi extra på barn i vår närhet och långt borta. Vi ber och välsignar barnen. Vi hjälps åt att samla in pengar, så att fler barn får gå i skola, ha mat att äta, ett hem att bo i, får hopp inför det som ligger framför.

I strängnäs kommer många bössinsamlare finnas ute på stan. På utsiktsplatsen på Långberget bjuder vi på fika mellan kl 12-16. I vår kyrka firar vi alla-åldrar-gudstjänst med scouter och barn på söndag. Välkommen med i allt detta, du också!

Allt gott!

Mats

Långberget nästa!

30 september 2014

Så är vi igång igen! Kulmen på årets Världens Barn insamling! Världens Barn insamlingen pågår hela året, men 2-3 veckor i september-oktober är alltid kulmen på insamlingen.

Helgen som gick fanns det bössinsamlare på stan. Konsert i Domkyrkan i lördags, secondhand-butikerna ger mycket av sin försäljning denna period, och mycket annat.

I onsdags var våra scouter ute i ett bostadsområde nära kyrkan, och samlade in pengar. Jag har inte räknat än, men det kommer!

Denna vecka är vi ute med bössorna igen.

Och på lördag blir det något alldeles speciellt på Långberget. Då var vi bössinsamlare på Utsiktplatsen! Vi kommer också bjuda på… just det, en överraskning, men vet du att det är kanelbullens dag på lördag kanske du kan gissa.

Kl 12.00-16.00 lörd 4/10 är du välkommen upp på Långberget, Strängnäs, då fortsätter vi att samla in pengar, till barn över hela vår värld, så att fler skall kunna gå till skolan, ha bra sjukvård, inte behöva börja arbeta i förtid…

Allt gott!

Mats.

Livsloppet

19 september 2014

Det är disigt om morgnarna. Hösten är här. Vilken härlig tid! Hög klar luft, varma färger, skärpa fasväxling.

Helgen som gick var jag ledig. Jag sprang jag min första halvmara, Stockholm halvmarathon. 21 km, på 1.56. Ingen kanontid, men ändå. Lite osäker på hur jag skulle disponera loppet, så jag tog det hellre lugnt, än knäa och stupa i mål det sista. Hade som mål en tid under 2 timmar, och fixade det. Fantastiskt väder! Nästa för varmt, 22 grader, 18000 anmälda, mycket folk runt banan. En folkfest! Och stor tillfredsställelse när man går i mål. Jag gjorde det! Jag klarade det! Att efteråt få varva ned, äta något gott och bara ta det lugnt.

Vi talar om ”Den underbara vägen” i kyrkan i höst. Man kan likna sitt liv vid ett marathonlopp. Det kräver träning, intagande av bra mat, vätska, energi längs vägen, kanske gå, vila ibland. Banan går både uppför och utför. Jag löper inte ensam, jag har många vid min sida. Bra utrustning underlättar, skor, löparkläder etc.

Men finns det något mål? Och vad är det i så fall?

Aposteln Paulus talade i löpartermer när han skrev brev till de nykristna i Grekland, det första århundradet; ”Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt – löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas.

Paulus påminner oss om att loppet inte går ut på att tävla mot någon, men för att nå Någon. Belöningen är inte något, utan Någon. ”Jag har målet i sikte när jag löper och jag slår inte i luften när jag boxas”.

Vad har du för sikte i ditt livslopp? Finns det något mål? Och i så fall hur ser det ut?

På söndag fortsätter vi samtalet och dialogen om dessa frågor här i kyrkan. Du är välkommen med i löparskaran!

Allt gott!

Mats

Valet

12 september 2014

Så går vi emot ett spännande val i vårt land, kommande söndag. Vi väljer till kommun, landsting och riksdag. Dessa val har föregåtts av intensivt kampanjande, tv-debatter, affischer, reklam mm.

I vårt land väljer vi till dessa sammanhang vart 4:e år.

Ser vi till vårt eget liv, så behöver vi göra en massa val varje dag. Vi väljer vilka kläder vi skall ha på oss, vad vi skall äta för mat, vilket tv-program vi skall se, om jag skall gå på det där mötet eller inte, skall jag tvätta bilen idag, om jag skall träna…

Vårt liv består av val. Och vid varje val, så väljer vi också bort något annat. Vi kan inte både ha och äta kakan.

I relation till Gud så gör vi också val. Vi kan välja att tro eller inte. Ingen tvingar oss, vi har en fri vilja. Och många berättar att de kan komma ihåg det där tillfället då de valde Gud, påtagligt, medvetet, konkret.

Det är en sak att en gång gjort det där valet. Och samtidigt behöver jag göra det på nytt och på nytt och på nytt… Jag väljer Gud varje dag. Det valet får då konsekvenser i mitt liv; i det jag gör, säger, handlar, uttrycker mig, i relation till min medmänniska och det jag möter.

Jag får välja Gud!

Men Gud väljer också mig!

Gud vill mitt liv. Han vill allt mitt bästa. Att vara utvald är något stort. Jag tänker på dem som får representera sitt land i stora Idrottssammanhang – OS, VM, EM etc. Att få representera Sverige blir något stort, glädjefyllt och ansvarfullt!

Att få representera Gud är något ännu större. Att vara hans händer, fötter, öron och mun, i den värld jag lever i idag. Vilken förmån, vilket ansvar, vilken glädje!

Det räcker inte att välja Gud vart 4:e år. Det behöver jag göra varje dag. Och jag får uppleva att det är ömsesidigt, för han väljer också mig!

Allt gott!

Mats.

Nu är vi igång

5 september 2014

Vilket gäng det kan bli! Scouterna hade upptakt för terminen igårkväll. Fyra nya scouter som var både laddade och peppade. Och sedan gjorde ju inte vädret det sämre då vi hade 23 grader och kunde vara ute med femkamp och korvgrillning.

Det är alltid lite pirrigt, ovisst och spännande vid terminsstart. Hur många kommer? Vilka kommer? Hur har vi det med ledare? Och allt däremellan.

Nu kändes det bra igår, vilket ju gör det lättare. Samtidigt vet man att lusten, glädjen och tiden kan förändras snabbt.

Igår började också Samtal om livet, här i kyrkan. Vår mötesplats där vi läser bibeln 1 kap varje gång, samtalar om det, ber och sjunger tillsammans. I höst skall vi läsa Johannesevangeliet, vilket också känns spännande och inbjudande.

Parallellt med Samtal om livet, började barnsången en ny termin. Dagmar inbjuder i höst till två grupper på torsdagförmiddagarna. 8 familjer dök upp igår. Likadant där så påverkar sjukdom, arbete, etc, hur många som kommer de olika gångerna. Men barnsången är igång, vilket är bra!

Parallellt med scouterna hade vi kick-off för höstens Världens Barn insamling. Ett antal organisationer drog upp planerna inför höstens insamling. Vi provåt den nya chokladen, som vi kommer att sälja (vilken var mycket god), och bestämde att vi skall försöka få någon att stå på Långberget med en bössa, lörd 4/10 kl 12-16, i samarbete med en satsning som Svt har i insamlingen.

Idag har vi mött arbetsförmedlingen och planerat ett integrationsprojekt som vi gör tillsammans här i kyrkan. Tisdagar och onsdagar kommer det komma nysvenskar till ”Träffpunkt Olivehäll”, för att få möjlighet att prata svenska, läxhjälp, möta svenskar till samtal och utbyte. Känns mycket spännande, ansvarfullt och roligt.

Hösten är på ingående! Imorgon åker vi på gemenskapsdag till Åkerby Herrgård. På söndag firar vi samlingsgudstjänst där Olivehällkören sjunger.

Du är varmt välkommen att finnas med i något eller mycket av det vi gör i kyrkan. Vi ser fram emot en spännande höst!

Allt gott!

Mats.