Olivehällkyrkan

Om oss

Se mer i menyn till vänster

Utsmyckning av kyrkan med ett kors

Kyrkkors.jpg Vid församlingens årsmöte föreslogs att smycka kyrkan med ett kors. Efter beslut i ett församlingsmöte startade projekteringen.
Något efter kyrkans 40-årsdag har vi fått korset på plats. Det är tillverkat av PMC i Sandlycke och kommer att lysa upp fasaden, om det behövs fasadbelysning, får vi testa till den mörka årstiden.
Fastighetskommittén,
gm. Gunnar Peterson