Olivehällkyrkan

Om oss

Under den här rubriken vill vi berätta lite om Olivehällkyrkan som församling, hur församlingen kom till och vad vi tror på.

Se menyn till vänster

Utsmyckning av kyrkan med ett kors

Kyrkkors.jpg Vid församlingens årsmöte föreslogs att smycka kyrkan med ett kors. Efter beslut i ett församlingsmöte startade projekteringen.
Något efter kyrkans 40-årsdag har vi fått korset på plats. Det är tillverkat av PMC i Sandlycke och kommer att lysa upp fasaden, om det behövs fasadbelysning, får vi testa till den mörka årstiden.
Fastighetskommittén,
gm. Gunnar Peterson