Olivehällkyrkan

OKU

Olivehällkyrkans Ungdom

OKU står för Olivehällkyrkans Ungdom. Det är namnet på församlingens barn- och ungdomsarbete. OKU bildades 1993.

OKU inbjuder till olika mötesplatser för barn och ungdomar. Aktiviteterna kan variera, men grunden för all verksamhet är tron på Jesus Kristus. Detta innebär dock inte att man själv måste vara troende för att vara med. Varje medlem får själv ta ställning till den kristna tron.

OKU vill verka för att:
- föra ut evangelium om Kristus till unga människor
- ta sin del av ansvaret för människors villkor
- verka för Kristi kyrkas synliga ärlighet
- främja personlig kristen tro
- hävda människors enskilda värde
- stimulera till engagemang i samhälls- och kulturliv

Medlem i OKU blir du när du deltar i en eller flera aktiviteter och betalar en medlemsavgift. Du kan också stödja verksamheten genom att ge ett ekonomiskt bidrag.

Vi söker hjälp

klicka här