Olivehällkyrkan

Kyrka och samfund

Kyrkfonstret.JPG Olivehällkyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan, vars modersamfund är Svenska Missionskyrkan (SMK), Svenska Baptistsamfundet (SB), och Metodistkyrkan (MK). Dessa har sina rötter i 1800-talets väckelserörelse. Equmeniakyrkan är ett fritt självständigt trossamfund. Varje församling i samfundet är självständig i beslut och verksamhet, men delar ansvaret i mission och evangelisation med andra anslutna församlingar.

Uppgiften för församlingen är att förkunna budskapet att Jesus är Guds son och att genom både ord och handling sprida detta. Equmeniakyrkan anser sig inte vara det enda sanna kristna samfundet, utan vill arbeta för att alla kristna på sikt förenas.