Olivehällkyrkan
Augusti 2019

v. 31
4 11:00 Gudstjänst
Maria Öhrvall, Eskilstuna. m.fl.
Kyrkkaffe.
v. 32
11 Fira gudstjänst i någon av övriga kyrkor
v. 33
18 11:00 Gudstjänst med nattvard
P-G Svensson, Avesta,
Torkel Clewemar, m.fl.
Kyrkkaffe.
v. 34
24 08:30 Gemenskapsdag, Herrfallet
En dag vid Herrfallets Konferenscenter, Arboga.
Bibelstudie, lunch och kaffe, aktiviteter för barn och ungdomar.
Simon Alander, m.fl.
Avgift 300 kr (kaffe förmiddag, lunch, kaffe eftermiddag, program).
Vi samåker från Olivehällkyrkan kl. 08.30 och återkommer kl. 18.00.
Anmälan senast 18 augusti på lista i kyrkan, eller till Torkel Clewemar,
0721-76 88 60.
25 Fira gudstjänst i någon av övriga kyrkor
v. 35
27 ti 19:00 Olivehällkören övar
Blandad kör