Olivehällkyrkan
Bläddra en månad bakåt Augusti 2019 Bläddra en månad framåt
v. 31
4 11:00 Gudstjänst
Maria Öhrvall, Eskilstuna. m.fl.
Kyrkkaffe.
Spara i din kalender
v. 32
11 Fira gudstjänst i någon av övriga kyrkor
Spara i din kalender
v. 33
18 11:00 Gudstjänst med nattvard
P-G Svensson, Avesta,
Torkel Clewemar, m.fl.
Kyrkkaffe.
Spara i din kalender
v. 34
24 08:30 Gemenskapsdag, Herrfallet
En dag vid Herrfallets Konferenscenter, Arboga.
Bibelstudie, lunch och kaffe, aktiviteter för barn och ungdomar.
Simon Alander, m.fl.
Avgift 300 kr (kaffe förmiddag, lunch, kaffe eftermiddag, program).
Vi samåker från Olivehällkyrkan kl. 08.30 och återkommer kl. 18.00.
Anmälan senast 18 augusti på lista i kyrkan, eller till Torkel Clewemar,
0721-76 88 60.
Spara i din kalender
25 Fira gudstjänst i någon av övriga kyrkor
Spara i din kalender
v. 35
27 ti 19:00 Olivehällkören övar
Blandad kör
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Augusti 2019 Bläddra en månad framåt