Olivehällkyrkan

Historia

Olivehällkyrkan är en ekumenisk församling som bildades 1993, då Strängnäs Baptistförsamling och Strängnäs Missionsförsamling gick samman. Dessa har funnits i Strängnäsbygden sedan folkväckelsen i slutet av 1800-talet och lever idag vidare genom Olivehällkyrkans och dess verksamhet.

Kyrkan ligger i Stadsskogen i Strängnäs. Gudstjänst firas varje söndag. Kyrkan vill erbjuda mötesplatser för alla åldrar, bland annat genom ett rikt barn- och ungdomsarbete samt en blandad kör.

Var och en är välkommen att delta i Olivehällkyrkans arbete och gemenskap!