Olivehällkyrkan

Barn och ungdom

Barn och ungdomsarbetet är en del av Olivehällkyrkans verksamhet. Vi använder ofta förkortningen OKU, som står för Olivehällkyrkans Ungdom när vi talar om den delen av församlingens arbete.

I barn och ungdomsarbetet ingår allt från barnsång för de minsta till olika aktiviteter för barn och tonåringar.