Olivehällkyrkan

Olivehällkyrkan - en del av Equmeniakyrkan

Olivehällkyrkan är en kristen församling som vill erbjuda dig en plats att söka Gud och växa i tro. Kyrkan ligger i Stadsskogen i Strängnäs. Gudstjänst firas varje söndag. Kyrkan vill erbjuda mötesplatser för alla åldrar, bland annat genom ett rikt barn- och ungdomsarbete och en blandad kör. Var och en är välkommen att delta i Olivehällkyrkans arbete och gemenskap!

Lyssna på gudstjänst

famgtj1.jpg

5/4 2020: Palmsöndagen - Vem är Jesus?Gudstjänsten i helhet:

Musik: Fredrik Andersson, Simon & Emma Alander
Textläsning: Emma Alander
Ledning och predikan: Simon Alander
Teknik: Gunnar Peterson

Bibeltexter:

Matt 21:1-11 (Tolkat i Stora berättarbibeln, 2008, Argument förlag)

Sånger:
Vi är här
PoS 108 Gå Sion din konung att möta (v1, 3, 4, 5)
Herre vi vill ge dig ära
Låt ditt hjärta slå i mig
Min kompis
Glad att jag är din
PoS 336 Jag vill göra mitt liv till en lovsång
PoS 249 Blott en dag

Ge din "karantänkollekt" via Swish: 123 690 39 00

Lyssna på fler gudstjänster under fliken Mötesplatser>Gudstjänster i menyn ovan.

Information med anledning av Coronaviruset covid-19

Texten uppdaterad 2020-03-26

Olivehällkyrkan agerar utifrån de råd och uppmaningar som ges av nationella och lokala myndigheter. Vi vill som församling visa särskild hänsyn till de i vår gemenskap som tillhör någon av de riskgrupper som riskerar allvarlig sjukdom. Vi uppmanar därför alla med sjukdomssymptom att stanna hemma. Vi uppmanar också dem som tillhör riskgruppen att följa myndigheternas rekommendationer.

På grund av rådande situation vidtar vi följande åtgärder:

-Vi fortsätter fira gudstjänst som planerat, men kyrkkaffet uteblir tills vidare. Vi kommer spela in ljudet från gudstjänsterna för dem som inte kan vara med. Det kommer finnas tillgängligt på hemsidan under söndag eftermiddag och kan spelas i dator, telefon eller surfplatta.

-Systugan pausas tills vidare.

-Böneskolan som startade 5 mars pausas till vidare.

-Språkcafét pausas tills vidare.

-Olivehällkören pausar sina övningar tills vidare.

-Mellan kl 9-12 på torsdagar kommer kyrkan vara öppen för den som vill be, tända ett ljus eller samtala med någon.

På vår hemsida, http://www.olivehallkyrkan.se uppdaterar vi informationen löpande.

Guds frid och välsignelse!
/Olivehällkyrkans styrelseVad kan vi göra för att undvika smitta? (Folkhälsomyndighetens rekommendationer)

- En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

- Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

-Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit symptomfri innan du kommer till en samling.

-Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk.


Vad kan vi göra som kristen församling?

Coronapandemin har drabbat hela samhället men särskilt de som tillhör de så kallade riskgrupperna. Vi är övertygade om att Gud har en särskild omsorg för dem som drabbats av sjukdomen, de som är isolerade och de som lever i rädsla och oro.
Som församling vill vi på de sätt vi kan vara med och förmedla den omsorgen.

Är du själv eller känner du någon som är isolerad och behöver hjälp med praktiska saker som t.ex. att handla?

Är du i behov av ett samtal med en medmänniska?

Vill du vara med och hjälpa praktiskt?


Tveka inte att höra av dig till Simon Alander, 0734 43 33 82 eller info@olivehallkyrkan.se

Stäm gärna in i bön

Det kanske viktigaste vi kan göra är att vara med och be till den Gud som vet vad sjukdom och lidande är, men också ger uppståndelse och liv till alla som tror. Be för att det här viruset ska stoppas och att Gud ska bevara oss i hälsa, frid och fred. Vill du vara med och be är du varmt välkommen på torsdagar från kl 9. Är du isolerad kan du vara med och be där du finns.

Vi ber bland annat utifrån den här bönen från Equmeniakyrkan:

Gud, du som ger styrka åt kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän. Du som säger till de som är vettskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda!"

Gud, du som lovar att vatten bryter fram i ödemarken och en väg även där schakalerna vilar. Hjälp oss alla att hålla vårt hjärta och våra ögon fästa vid dig. Hjälp oss att inte sluta lita på att du är Gud och att du innerst och ytterst håller allt i din hand.
Jesus Kristus du som är hela världens ljus, du som i fastetid går med oss på den svåra vägen mot Jerusalem, stanna hos alla som är oroliga, stanna hos alla som är sjuka, lys vägen för beslutsfattare, gå vid varje sjukvårdsanställds sida. Tack att vi får lita på att du är vår medvandrare och aldrig viker från vår sida.

Heliga Ande, kom med kraft och tröst till alla som sörjer en förlorad anhörig, till den som ligger sjuk just nu, till personal över hela världen som sliter. Upplys oss alla, goda Ande, om hur vi bäst ska handla nu. Hjälp oss att göra det vi kan för att minska smitta, rädsla och misstro.

Till hela din värld som lider av så många slag. Förbarma dig Jesus Kristus. Du som går kärlekens väg, hjälp oss att fortsätta älska varandra, visa vänlighet och barmhärtighet mot varandra, även när det larmar. Hjälp oss alla att handla ansvarigt. Så ber vi också - förbarma dig över oss syndare, du som går kärlekens väg, du som kämpar kampen och besegrar allt mörker.
Amen.


För vidare information och reflektion

Krisinformation:
https://www.krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens information:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Equmeniakyrkans information:
https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/

Bönen, Bibeln och hjälpen visar en kristen väg framåt i Coronatider:
https://www.dagen.se/livsstil/bonen-bibeln-och-hjalpen-visar-en-kristen-vag-framat-i-coronatider-1.1682831

Stanna hemma, det kan rädda andras liv:
https://www.dagen.se/nyheter/lakare-stanna-hemma-det-kan-radda-andras-liv-1.1682924

Psalm 91 i Psaltaren:
http://www.bibeln.se/las/2k/ps#q=Ps+91

Aktuellt

fr 10/4 11:00 Långfredagsgudstjänst
"Korset" Simon Alander, Olivehällkören.
Spara i din kalender
12/4 11:00 Påskdagsgudstjänst
"Kristus är uppstånden". Simon Alander, Olivehällkören. Nattvard.
Spara i din kalender
ti 14/4 13:30 Språkcafé
Inställt tills vidare.
Spara i din kalender
Mer

Veckan i Olivehäll

Veckoaffischpasken_2020.png

OBS, böneskolan pausad tills vidare fr.o.m 2020-03-19

Detta pga riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om att personer inom riskgruppen för Coronaviruset bör undvika allmänna samlingar. Hör av dig om du är intresserad av att vara med när vi drar igång igen!

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in