Olivehällkyrkan

Olivehällkyrkan - en del av Equmeniakyrkan

Olivehällkyrkan är en kristen församling som vill erbjuda dig en plats att söka Gud och växa i tro. Kyrkan ligger i Stadsskogen i Strängnäs. Gudstjänst firas varje söndag. Kyrkan vill erbjuda mötesplatser för alla åldrar, bland annat genom ett rikt barn- och ungdomsarbete och en blandad kör. Var och en är välkommen att delta i Olivehällkyrkans arbete och gemenskap!

Facebook.png

Aktuellt

24/8 08:30 Gemenskapsdag, Herrfallet
En dag vid Herrfallets Konferenscenter, Arboga. Bibelstudie, lunch och kaffe, aktiviteter för barn...
Spara i din kalender
25/8 Fira gudstjänst i någon av övriga kyrkor
Spara i din kalender
ti 27/8 19:00 Olivehällkören övar
Blandad kör
Spara i din kalender
Mer

AffischV1931.jpg

Anmäl till Torkel Clewemar, telenr. 0721-76 88 60 Anmälan till Torkel Clewemar, telenr 0721-76 88 60

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in