Olivehällkyrkan

Tala Film- Tala Liv

Det händer att filmer berör oss och sätter igång funderingar kring våra livsfrågor. Film engagerar, stimulerar, utmanar, tröstar. Men många gånger stannar det vid att jag ser en film, utan att reflektera så mycket över vad jag sett, eller vad filmskaparen vill ha sagt med sin film. I Olivehällkyrkan ser vi och samtalar om film.

Välkomna!

Senast uppdaterad 180508