Olivehällkyrkan
Februari 2018

v. 05
1 to 10:00 Bibelsamtal. Vi läser Mark 16
4 10:00 Dopförrättning
11:00 GUDSTJÄNST med efterföljande vigselakt
Tema ”Att se det som inte syns”.
Mats Carlsson, Fredrik Andersson, sång.
v. 06
7 on 14:00 Språkcafé
8 to 10:00 Bibelsamtal. Vi läser 1 Petr 1
10 14:00 Församlingens års- och administrationsmöte
Andakt, servering.
11 11:00 ÅRSHÖGTIDSGUDSTJÄNST m nattvard
"Den fördolda vägen" Mats Carlsson, Olivehällkören m.fl. Kyrkkaffe gr. 2
v. 07
14 on 14:00 Språkcafé
15 to 10:00 Bibelsamtal. Vi läser 1 Petr 2
18 11:00 GUDSTJÄNST
Inger Lindroth, Anna Fagerberg m.fl. Kyrkkaffe
v. 08
21 on 11:00 Sportlovsextra för barn & ungdomar
Läs mer
14:00 Språkcafé
22 to 10:00 Bibelsamtal. Vi läser 1 Petr 3
11:00 Sportlovsextra för barn & ungdomar
läs mer
19:00 Tala film tala liv, Vi ser filmen
Läs mer
25 11:00 Gudstjänst. ”En kämpande tro”.
Mats Carlsson m fl Kyrkkaffe
18:00 "Sång & Musik i Olivehäll"
”Sånger om livet”. Körafton med Ann-Sofi Forslund, Eskilstuna, och kören Vänner.
v. 09
26 10:00 Systugan
28 on 14:00 Språkcafé