Olivehällkyrkan
Bläddra en månad bakåt Maj 2018 Bläddra en månad framåt
v. 18
2 on 14:00 Språkcafé
Spara i din kalender
3 to 10:00 Bibelsamtal. Vi läser 1 Joh 4
Spara i din kalender
6 11:00 Gudstjänst "Att leva i bön"
Mats Carlsson m.fl. Kyrkkaffe
Spara i din kalender
v. 19
7 10:00 Systugan
Spara i din kalender
9 on 14:00 Språkcafé
Spara i din kalender
10 to Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Gävle
pågår t.o.m. 12/5
Spara i din kalender
08:00 Ekumenisk morgongudstjänst på Långberget
Kr Himmelsf.dag
Spara i din kalender
13 11:00 Gudstjänst.
Marie Carlsson, Mats Carlsson m.fl. Kyrkkaffe
Spara i din kalender
v. 20
16 on 14:00 Språkcafé
Spara i din kalender
17 to 10:00 Bibelsamtal. Vi läser 1 Joh 5.
Spara i din kalender
20 11:00 Gemensam gudstjänst med nattvard i Munkhagskyrkan,
Mariefred
Ulrika Fridborg-Doyle, Mats Carlsson, Olivehällkören m.fl
Spara i din kalender
v. 21
26 14:00 Musikandakt på Mariagården
Spara i din kalender
27 11:00 Gudstjänst
Kyrkkaffe
Spara i din kalender
11:00 Gudstjänst
Josef Nsumbu Eskilstuna, Christina Helmersson m fl Kyrkkaffe
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Maj 2018 Bläddra en månad framåt