Olivehällkyrkan

Gudstjänster

Bibeln2.JPG Församlingens fest och puls är gudstjänsten på söndag förmiddag. Under både sommar- och vinterhalvåret firar vi gudstjänst kl 11.00.

Gudstjänsten innebär möten, möten mellan Gud-människa och mellan människa-människa. Till gudstjänsten är alla välkomna. Det behövs inget församlingsmedlemskap för att få komma till gudstjänst. Alla gudstjänster är offentliga.

I gudstjänsten delar vi Guds Ord, ber, sjunger psalmer och sånger, tar emot gåvorna i nattvarden, lyssnar till predikan och mycket annat.

Under den första delen av gudstjänsten är barnen med. Deras speciella del i gudstjänsten är ”bibelskåpet”. Då får alla barn komma fram i kyrkan och se vad som finns i bibelskåpet idag. Efter bibelskåpet går barnen till söndagsklubben, där de fortsätter sin gudstjänst.

I samband med varje förmiddagsgudstjänst inbjuds också till enkelt kyrkkaffe, där gemenskapen fortsätter.

Förutom förmiddagsgudstjänster firas bland annat också Sinnesrogudstjänster, Taizégudstjänster och sång- och musikgudstjänster.

Du är varmt välkommen att delta i denna gemenskap!

Senast uppdaterad 180810