Olivehällkyrkan

Gemenskapsdag

Gemenskapsdag på Vängården Follökna, Malmköping den 26 augusti 2017

Sista lördagen i augusti åkte ett 40-tal församlingsmedlemmar på gemenskapsdag till Vängården, Follökna utanför Malmköping. Ett par vänner ifrån Equmeniakyrkan i Malmköping delade vår gemenskap. På förmiddagen lärde vi känna Markus och det evangelium han skrivit lite mer.
Agneta Richloow och Mats Carlsson ledde i andakt och undervisning. Teori varvades med smågruppssamtal innan vi intog lunch. På eftermiddagen bjöds tipspromenad, komponerad av Gudrun & Gunnar Petersson i underbar natur och väder. Paul Kas Elias ledde en fyrkamp med spännande grenar, till mångas förtjusning. Efter gott kaffe fick vi se några Markusberättelser i dramatiserad form av smågrupperna.
Bibelordet blev levande framför våra ögon. En gemensam avslutning blev slutpunkten på en fin dag tillsammans, innan vi vände åter till Strängnäs.

Senast uppdaterad 171002